Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KATEGORIA: Zak ł ady rolne Informacja nt. laureatów Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KATEGORIA: Zak ł ady rolne Informacja nt. laureatów Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015."— Zapis prezentacji:

1 KATEGORIA: Zak ł ady rolne Informacja nt. laureatów Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015

2 I miejsce: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. Prezes Zarządu: Franciszek KLIM

3 Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. gospodaruje na powierzchni 5 674 ha i zatrudnia 165 pracowników. „Perła w koronie” jest firmą hodowlano – nasienną kontynuującą ponad 60 letnie tradycje polskiej hodowli i nasiennictwo ziemniaka. Obecnie prowadzi działalność w czterech oddziałach na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko – mazurskiego. Pozostała produkcja dotyczy roślin zbóż – 3000 ha i rzepaku – 1000 ha. Spółka jest wzorem dla okolicznych rolników. Organizowane pokazy polowe pracy nowoczesnych maszyn jak również uprawy nowych odmian ziemniaków dostarczają rolnikom kompletnej wiedzy do wykorzystania w praktyce rolniczej. Posiadane zaplecze własne Spółki w postaci budynków i sprzętu rolniczego jest bardzo nowoczesne. Pracownicy zostali zapoznani z najbardziej istotnymi zagrożeniami na poszczególnych stanowiska pracy oraz sposobami i metodami ich ograniczenia. Skutkuje to tym, że w Spółce wypadki przy pracy należą do rzadkości, pomimo tego, że duży udział pracy uprzedmiotowionej (maszyn i linii technologicznych) kwalifikuje Spółkę do firm o wysokim poziomie ryzyka. Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. gospodaruje na powierzchni 5 674 ha i zatrudnia 165 pracowników. „Perła w koronie” jest firmą hodowlano – nasienną kontynuującą ponad 60 letnie tradycje polskiej hodowli i nasiennictwo ziemniaka. Obecnie prowadzi działalność w czterech oddziałach na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko – mazurskiego. Pozostała produkcja dotyczy roślin zbóż – 3000 ha i rzepaku – 1000 ha. Spółka jest wzorem dla okolicznych rolników. Organizowane pokazy polowe pracy nowoczesnych maszyn jak również uprawy nowych odmian ziemniaków dostarczają rolnikom kompletnej wiedzy do wykorzystania w praktyce rolniczej. Posiadane zaplecze własne Spółki w postaci budynków i sprzętu rolniczego jest bardzo nowoczesne. Pracownicy zostali zapoznani z najbardziej istotnymi zagrożeniami na poszczególnych stanowiska pracy oraz sposobami i metodami ich ograniczenia. Skutkuje to tym, że w Spółce wypadki przy pracy należą do rzadkości, pomimo tego, że duży udział pracy uprzedmiotowionej (maszyn i linii technologicznych) kwalifikuje Spółkę do firm o wysokim poziomie ryzyka.

4 II miejsce: „Mścice” Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. Prezes Zarządu: Sławomir KUCZYŃSKI

5 „Mścice” Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. gospodaruje na 1800 ha gruntów w województwie zachodniopomorskim i zatrudnia 32 pracowników. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie zarodowej hodowli zarodowej hodowli zwierząt, produkcji roślinnej, działalności handlowej w zakresie obrotu zwierzętami hodowlanymi, produktami i artykułami pochodzenia zwierzęcego. Spółka posiada 1000 sztuk bydła, w tym 450 krów mlecznych. Głównym celem działalności Spółki jest upowszechnianie postępu biologicznego, poprzez sprzedaż buhajów i jałówek i paszowych, rzepaku oraz roślin pastewnych z przeznaczeniem na paszę dla bydła. Na gruntach ornych uprawiane są: zboża, rzepak i kukurydza na kiszonkę oraz rośliny pastewne z przeznaczeniem na paszę dla bydła. Duże powierzchnie łąk i pastwisk ( 500 ha) w naturalny sposób predysponują Ośrodek do hodowli bydła. Zastosowanie wysokowydajnych maszyn rolniczych i nowoczesnych technologii upraw i zbioru doprowadziło do wzrostu bezpieczeństwa pracy. Ośrodki Hodowli Zarodowej należą do grupy zakładów rolnych o wysokim poziomie ryzyka. Dlatego należy wysoko docenić, że w 2014 roku (podobnie jak w latach poprzednich) nie odnotowano prawie żadnego wypadku przy pracy. Jest to zasługa bardzo wysokich kwalifikacji zawodowych pracowników oraz właściwa organizacja pracy przez kierujących pracownikami. Wysokość składki wypadkowej w 2014 roku wynosiła 1,5% i jest jedną z najniższych w zakładach rolnych. Pracownicy znają istotne zagrożenia na poszczególnych stanowiskach i wiedzą jak je ograniczać, eliminując w ten sposób wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

6 III miejsce: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. Prezes Zarządu: Zbigniew DWORECKI

7 Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. gospodaruje, w województwie wielkopolskim, na powierzchni 2 620 ha i zatrudnia 101 pracowników. Podstawowym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła rasy polskiej holsztyńsko – fryzyjskiej odmiany czarno – białej. Spółka posiada 2 830 sztuk bydła, w tym 1 100 krów mlecznych. Spółka prowadzi również hodowlę owiec rasy merynos polski, suffolk oraz charolaise, a ich stan wynosi 351 sztuk. Na gruntach uprawia zboża konsumpcyjne oraz paszowe, rzepak, kukurydzę na kiszonkę, trawy na sianokiszonkę. Program hodowlany zakłada systematyczny wzrost poziomu wydajności jednostkowej mleka od krowy, który teraz wynosi 11 995 kg mleka. Głównym celem działalności jest upowszechnianie postępu biologicznego, poprzez sprzedaż okolicznym rolnikom buhajków i jałówek hodowlanych. Produkcja roślinna oraz hodowla bydła prowadzona jest w oparciu o nowoczesne technologie oraz maszyny ciągniki rolnicze. W Spółce systematycznie maleje liczba wypadków, a w 2014 nie było żadnego wypadku przy pracy. W związku z tym zerowe były współczynniki ciężkości i częstości wypadków. Załoga posiada bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe, co w połączeniu z nowoczesną techniką i innowacyjną technologią zaowocowało tym, że praca jest organizowana w sposób bezpieczny dla pracowników. Jest o tyle istotne, że duży udział zwierząt, kwalifikuje Spółkę do firm o wysokim poziomi ryzyka.


Pobierz ppt "KATEGORIA: Zak ł ady rolne Informacja nt. laureatów Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google