Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:"— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE: http://www.id-eye.eu/index.php/pl/ http://www.id-eye.eu/index.php/pl/

2

3 AUTORSKI PLAN LEKCJI /przeprowadzony/ PRZEDMIOT chemia Tytuł lekcji Czy jest rada na odpady? Czas trwania lekcji 45 minut Umiejętności/wartości/postawy, które należy rozwijać kształtowanie postaw proekologicznych dostrzeganie znaczenia recyklingu dla ochrony środowiska uświadamia- nie życiowej użyteczności surowców wtórnych włączanie do działań ekologicznych swoich rodziców, rodzeństwo, przyjaciół nabywanie nawyku sortowania śmieci przeciwdziała- nie nadmiernej produkcji odpadów odpowiedzial- ne postępowanie z odpadami specjalnymi zrozumienie wad konsumpcyjnego stylu życia

4 Cele nauczania : Wymień tutaj czego uczniowie muszą się dowiedzieć, zastosować i zrozumieć zdefiniować rodzaje odpadów i podać ich przykład, wyjaśnić, w jaki sposób przeciwdziałać degradacji środowiska, sortować odpady i określić możliwość ich wtórnego wykorzystania, zrozumieć cele recyklingu, wymienić odpady specjalne i wyjaśnić związane z nimi zagrożenia, włączyć do działań ekologicznych swoich rodziców, rodzeństwo, przyjaciół Ocenianie nauczania oraz/lub Kryteria osiągnięcia sukcesu Wypisz zestaw wymiernych kryteriów - zadawanie pytań w czasie toku lekcji, wystawianie ocen bieżących za formułowanie spostrzeżeń i wyciąganie wniosków czasie lekcji - wystawianie ocen za aktywny udział w lekcji - nabycie nowych wiadomości - zaangażowanie uczniów w pracę na lekcji - zadowolenie uczniów ze wspólnej pracy na lekcji i osiągniętych efektów

5 Linki do wcześniejszej nauki Wypisz pprzednią wiedzę/zasoby jakie będą wspomniane Nowe umiejętności/Pojęcia/Słownictwo Wypisz nowe słownictwo, które będzie prezentowane uczniom zagrożenia dla środowiska wynikające z działalności człowieka, formy działalności człowieka związane z ochroną środowiska, przesłanie tych akcji, zanieczyszczenia wód umiejętność sortowania śmieci i określenia możliwości wtórnego wykorzystania, recykling, odpady specjalne, system kodowania produktów i pojemników plastikowych Kluczowe punkty nauczania (rola nauczyciela) wypisz tutaj co instruktor musi być w stanie zronić przed, w trakcie i po zakończeniu lekcji. Odnieś się do konkretnych zadań jakie nauczyciel musi wykonać w czasie lekcji (np. zapewnić informacje zwrotne). Przygotowanie kart pracy, krzyżówki, schematów, filmu. Przygotowanie gry dydaktycznej. Przygotowanie materiałów pt. „ Eko-rady na odpady” Przygotowanie sprzętu multimedialnego. Stworzenie na lekcji atmosfery wzajemnego zaufania. Czuwanie nad właściwym przebiegiem lekcji.

6 Zadania oraz zróżnicowanie uczniów (Rola Ucznia) Wypisz tutaj co uczniowie mają robić w czasie lekcji. Odnieś się do konkretnych zadań, które mają wykonać uczniowe. Uczniowie pracują w grupach czteroosobowych. Uczniowie rozwiązują logogryf, którego hasło jest wprowadzeniem do nowego zagadnienia. Uczniowie sortują odpady przyjmując za kryterium ich rodzaj. Uczniowie biorą udział w dyskusji, analizują popełnione błędy i wyciągają wnioski. Uczniowie uzupełniają tabelę, układają schematy. Zasoby Wypisz tutaj wszystkie zasoby potrzebne do przeprowadzenia lekcji np. Podręczniki, linki, materiały audiowizualne itp. Plansze dydaktyczne, miesięcznik „Niedziałki”, zestaw dydaktyczny „Śmieci”, wydawnictwa związane z tematyką ekologiczną pl.wikipedia.org/wiki/Odpady Felka rady jak segregować odpady www.youtube

7 (jak było w klasie) ZDJĘCIE [Proszę tu wkleić zdjęcie z przeprowadzonej lekcji]

8 (mój wybór) DOBRE PRAKTYKI PROSZĘ W NASTĘPNYCH 4 SLAJDACH ZAZNACZYĆ JAKIE DOBRE PRAKTYKI BYŁY WYBIERANE PRZEZ CIEBIE Np.USUŃ NIEWYKORZYSTANE, POZOSTAW WYBRANE;

9 (mój) WYBRANY TEMAT Pozwól uczniom popełniać błędy I przyznawać się do nich Pozwól uczniom pracować razem I popełniać błędy oraz pozwolić im się przyznać że byli częścią problemu Niech zrozumieją wpływ zaufania Zapewnić uczniom kompetencje, które pomogą im podążać za ich życiowymi celami: – Przeprowadzanie dialogu – Przeprowadzanie negocjacji – Zyskiwanie wspólnego zrozumienia – Zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów

10 (moja) WYBRANA METODA DYDAKTYCZNA 3. Tempo lekcji (uczeń pokaże czerwony kolor, gdy nie rozumie nauczyciela, nauczyciel prosi innego ucznia aby wyjaśnił)

11 (moja) WYBRANA METODA PROFILAKTYCZNA Dobre praktyki w wybranych obszarach (Radosław Nowak, Andrzej Skorupski): Dialog (rozmowy indywidualne i grupowe - społeczności) Stawianie wymagań i dawaniu wsparcia Budowanie klimatu grupy, atmosfery…

12 (moja) WYBRANA TECHNOLOGIA Proszę wpisz tu z listy „DOBRYCH PRAKTYK Nr IV” Obszar: zarządzanie i dzielenie się informacjami Narzędzie: wikipedia, youtube Url: www.wikipedia.orgUrl: www.wikipedia.org, www.youtube.com

13 (moje) DOBRE PRAKTYKI PROSZĘ W NASTĘPNYCH 4 SLAJDACH OCENIAĆ SWOJE WYBRANE I STOSOWANE DOBRE PRAKTYKI – JAK POMAGAŁY/ PRZEZKADZAŁY OSIĄGNAĆ CEL PLANU LEKCJI, KTÓRY WYBIERAŁEŚ?

14 AUTO-EWALUACJA – (mój) TEMAT...Uczniowie pracując w grupach mogli wspólnie i samodzielnie dochodzić do rozwiązania postawionych problemów, nie ingerowałam w czasie prób znalezienia odpowiedzi nawet wtedy kiedy widziałam błąd. Kontrolowałam końcowe wypowiedzi uczniów i w razie potrzeby, kiedy widziałam błędy w myśleniu zadawałam dodatkowe pytania naprowadzające. Uczniowie sami dochodzili do poprawnych wniosków. Wytworzona atmosfera wspólnego zaufania pozwoliła na swobodę wypowiedzi, brak stresu, przyjemną pracę i zaangażowanie wszystkich uczniów.

15 AUTO-EWALUACJA – (moja) DYDAKTYKA...Wybrana metoda tempa lekcji pozwoliła mi stwierdzić czy uczniowie nie mają problemów ze zrozumieniem tematu lekcji.

16 AUTO-EWALUACJA – (moja) PROFILAKTYKA...Wybrane praktyki pozwoliły mi na zbudowanie przyjaznej atmosfery w zespole klasowym dzięki której uczniowie ze sobą dyskutowali, dawali możliwość wypowiedzi wszystkim kolegom, nie śmiali się z popełnionych przez innych błędów. Stawiając wymagania uczniom zapewniłam jednocześnie odpowiednie wsparcie zarówno słabszym jak i zdolniejszym uczniom dając im dodatkowe możliwości rozwoju. Wszyscy mogli osiągnąć sukces.

17 AUTO-EWALUACJA – (moja) TECHNOLOGIA...Wykorzystane technologie uatrakcyjniły przebieg lekcji i osiągnięcie zamierzonych celów.

18 (moje) INNE/ UWAGI/ REFLEKSJE [Proszę tu zapisać inne/ uwagi/ refleksje, które masz] Wybrany temat lekcji okazał się aktualny, niezwykłe życiowo przydatny i umożliwiający uczniom segregację śmieci według nowej ustawy o odpadach suchych i mokrych. Uczniowie żywo dyskutowali, byli zainteresowani tematem, zadawali dużo pytań i przytaczali wiele przykładów z życia codziennego. Zauważyli też nieprawidłowości w swoich domach przy segregowaniu śmieci i byli zadowoleni, że będą mogli nauczyć dorosłych odpowiedniego postępowania.

19 AUTORKA PLANU LEKCJI I EWALUACJI Imię nazwisko:Elżbieta Zakrzewska Kontakt e-mail: ela 7478@wp.pl Gdańsk, dn: 09. 10. 2014

20 POZOSTAJEMY DO DYSPOZYCJI Prezes Zarządu Fundacji Citizen Project: Beata Staszyńska staszynska.beata@gmail.comstaszynska.beata@gmail.com tel.: 502 589842 www.foundationcitizenproject.euwww.foundationcitizenproject.eu Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień: Ewelina Gerke e.gerke@gcpu.ple.gerke@gcpu.pl tel.: 58 320 02 56 www.gcpu.plwww.gcpu.pl


Pobierz ppt "EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google