Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM WYCHOWAWCZY KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KIELCACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM WYCHOWAWCZY KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KIELCACH."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KIELCACH

2 KONCEPCJA WYCHOWAWCZA Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki jest placówką, w której stworzone są optymalne warunki do pełnego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży. Przez realizację chrześcijańskiej koncepcji wychowania szczególny nacisk kładziony jest na rozwój moralny każdego ucznia.

3 CEL GŁÓWNY: CEL GŁÓWNY: Wychowanie do dojrzałej i odpowiedzialnej dorosłości człowieka, który kieruje się w życiu wartościami chrześcijańskimi, powszechnie obowiązującymi normami moralnymi i jest otwarty na zmiany zachodzące w świecie.

4 CELE SZCZEGÓŁOWE: 1. Kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych, szacunku dla tradycji, rodziny i dziedzictwa narodowego. 2. Wdrożenie uczniów do spełniania społecznej funkcji świadomego odbiorcy i aktywnego uczestnika życia kulturalnego. 3. Stymulowanie uczniów do działań w kierunku systematycznej pracy nad sobą, poznawania siebie oraz rozwoju swoich zainteresowań.

5 4. Propagowanie zdrowego stylu życia 5. Wyrobienie odporności na wszelkiego typu zagrożenia. 6. Kształtowanie postaw proekologicznych. 7. Kształtowanie postawy zdecydowanego sprzeciwu wobec agresji i przemocy. CELE SZCZEGÓŁOWE:

6 NASZ ABSOLWENT BĘDZIE: NASZ ABSOLWENT BĘDZIE: stawiał sobie wysokie wymagania, potrafił korzystać z daru wolności i będzie odpowiedzialny za swoje czyny, umiał odróżniać dobro od zła, odnajdywał cel i sens swojego istnienia, prezentował kulturę osobistą i otwartą postawę wobec innych,

7 dbał o zdrowie własne i innych, nie ulegał nałogom, szanował godność osoby ludzkiej, odrzucał przemoc i agresję, okazywał szacunek otaczającej przyrodzie, przejawiał aktywność w sferze życia społecznego. NASZ ABSOLWENT BĘDZIE: NASZ ABSOLWENT BĘDZIE:

8 - KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH - AKCJE CHARYTATYWNE

9 KOŁA ZAINTERESOWAŃ SZACHY KOŁO CERAMICZNE KIERMASZE CHÓR SZKOLNY SZKOLNY KLUB SPORTOWY

10 DZIAŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNA KIERMASZE ZDROWEJ ŻYWNOŚCI ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH POMOC DLA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT PRZEGLĄD MODY EOLOGICZNEJ

11 DZIAŁANIA INTEGRUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY WIGILIA SZKOLNA KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH WYCIECZKI KLASOWE I RAJDY

12 - SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW - SZKOŁA Z CERTYFIKATEM BEZPIECZEŃSTWA

13 GAZETKA SZKOLNA „KOSTKA”


Pobierz ppt "PROGRAM WYCHOWAWCZY KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KIELCACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google