Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OGÓLNOPOLSKIE FORUM PORADNICTWA ZAWODOWEGO. 2000r. – powstanie Forum przy Biurze Koordynacji Kształcenia Kadr Cel – stworzenie spójnych rozwiązań podzielonego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OGÓLNOPOLSKIE FORUM PORADNICTWA ZAWODOWEGO. 2000r. – powstanie Forum przy Biurze Koordynacji Kształcenia Kadr Cel – stworzenie spójnych rozwiązań podzielonego."— Zapis prezentacji:

1 OGÓLNOPOLSKIE FORUM PORADNICTWA ZAWODOWEGO

2 2000r. – powstanie Forum przy Biurze Koordynacji Kształcenia Kadr Cel – stworzenie spójnych rozwiązań podzielonego na dwa resorty poradnictwa zawodowego w Polsce

3 ZADANIA: Identyfikacja potrzeb i narodowych priorytetów w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego, zgodnie ze strategią przyjętą przez rząd, Prezentowanie stanowisk doradców zawodowych dotyczących istotnych kwestii poradnictwa zawodowego, Wymiana doświadczeń i integracja kadry zajmującej się problematyką poradnictwa zawodowego, Rozszerzenie współpracy doradców zawodowych w Polsce z doradcami zawodowymi w krajach Unii Europejskiej.

4 CZŁONKOWIE FORUM: doradcy zawodowi, naukowcy, przedstawiciele Ministerstw: Edukacji, Gospodarki i Pracy, przedstawiciele administracji samorządowej, przedstawiciele organizacji pracodawców.

5 2003r. – powołanie Rady Programowej Forum Zadania Rady: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji środowisk związanych z poradnictwem zawodowym dla młodzieży uczącej się oraz osób dorosłych, zwłaszcza bezrobotnych i poszukujących pracy, inicjowanie rozwiązań, dotyczących rozwoju nowoczesnego, publicznego i niepublicznego poradnictwa zawodowego, promowanie dobrych praktyk w obszarze poradnictwa zawodowego, wyrażanie opinii na temat inicjatyw podejmowanych w obszarze poradnictwa zawodowego, planów pracy Forum oraz projektów opracowywanych przez Zespoły Robocze Forum, przyjmowanie sprawozdań z działalności Forum,

6 FORMY PRACY FORUM: SEMINARIA, KONFERENCJE, SPOTKANIA, PRACA ZESPOŁÓW FORUM i RADY.

7 DZIAŁANIA FORUM: konferencja (2000r.) Model zintegrowanego poradnictwa zawodowego w Polsce, konferencja (2001r.) Model zintegrowanego poradnictwa zawodowego – nowe problemy i zadania, konferencja (2001r.) Bilans kompetencji – nowe narzędzie planowania i zarządzania karierą zawodową, konferencja (2002r.) Poradnictwo niepubliczne – podążanie za modą, czy potrzeba chwili, seminarium (2003r.) Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, konferencja międzynarodowa (2003r.) Poradnictwo zawodowe w przededniu przystąpienia Polski do UE.

8 DZIAŁANIA FORUM: konferencja w Rzeszowie; Poradnictwo zawodowe w wymiarze krajowym i europejskim ( współudział -2004), seminarium w Łańcucie; Jakość poradnictwa zawodowego (2004), wizyta studyjna w Polsce doradców z 8 krajów: Szwecja, Francja, Niemcy, Austria, Włochy, Islandia, Grecja, Bułgaria ( 2004 ), przyznanie grantu Komisji UE w ramach programu Leonardo da Vinci na tworzenie sieci Forów Poradnictwa Zawodowego w krajach UE (spopularyzowanie polskiego Forum – „dobre praktyki”- 2004).

9 PROJEKTOWANE DZIAŁANIA W 2005 Konferencja międzynarodowa w Krakowie organizowana przez CDFOP - marzec, Konferencja krajowa organizowana przez Instytut Rozwoju Kariery – maj, Spotkania partnerów związane z realizacją projektu Leonardo da Vinci; Austria, Polska, Niemcy, Finlandia, Czechy, Francja.


Pobierz ppt "OGÓLNOPOLSKIE FORUM PORADNICTWA ZAWODOWEGO. 2000r. – powstanie Forum przy Biurze Koordynacji Kształcenia Kadr Cel – stworzenie spójnych rozwiązań podzielonego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google