Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAZEM OD PRZEDSZKOLA INTEGRACJA DZIECI PEŁNOSPRAWNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAZEM OD PRZEDSZKOLA INTEGRACJA DZIECI PEŁNOSPRAWNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH."— Zapis prezentacji:

1 RAZEM OD PRZEDSZKOLA INTEGRACJA DZIECI PEŁNOSPRAWNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 DOBRE PRAKTYKI W naszym przedszkolu realizujemy projekt edukacyjny „RAZEM OD PRZEDSZKOLA”.

3 RAZEM OD PRZEDSZKOLA Głównym założeniem naszego projektu jest pokazanie dzieciom, że ludzie różnią się od siebie, nie wszyscy są w pełni sprawni, ale to nie znaczy, że są gorsi od pełnosprawnych. Zależy nam na budowaniu od najmłodszych lat przyjaznego stosunku do osób z niepełnosprawnością, aby dzieci nauczyły się tolerować inne dzieci, różniące się od tych zdrowych - wyglądem czy zachowaniem.

4 Realizacja projektu odbywa się między innymi poprzez zajęcia integracyjne o zróżnicowanej tematyce. Dzieci wspólnie uczestniczą w zajęciach na terenie przedszkola lub Ośrodka Adaptacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych.

5 A TRAKCJE W O ŚRODKU !!! Dzieci przedszkolne mają okazję pobaraszkować w Sali do Integracji Sensomotorycznej. Te zabawy sprawiają im mnóstwo radości - czego dowodem jest szeroki uśmiech na twarzach !!! A także zobaczyć co kryje w sobie Sala Doświadczania Świata

6 D LA NASZYCH KOLEGÓW Z O ŚRODKA PRZYGOTOWALIŚMY TEATRZYK EKOLOGICZNY, ZAPROSILIŚMY ICH NA PRZEDSTAWIENIE JASEŁKOWE. Z OBACZCIE JAK TO SIĘ ODBYWA. Teatrzyk ekologiczny Jasełka

7 Projekt „ RAZEM OD PRZEDSZKOLA” włączony jest do programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem na lata 2014 – 2015. Realizując tę ideę zorganizowaliśmy wspólnie happening ekologiczny pod nazwą „ Zostań Zielonym”

8 W RAMACH PROJEKTU „ R AZEM OD PRZEDSZKOLA ” ORGANIZUJEMY TEŻ IMPREZY, W KTÓRYCH OBYDWA ŚRODOWISKA BIORĄ UDZIAŁ : Przykładem mogą być cykliczne spotkania czytelnicze w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Bytomiu. oraz udział w spotkanie z pszczelarzem

9 O CZYWIŚCIE W NASZYCH DZIAŁANIACH NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ PODSTAWOWEJ AKTYWNOŚCI DZIECI CZYLI - ZABAWY Integrujemy się poprzez wspólny pobyt w Sali Zabaw „Urwis” oraz zabawy w sali i na powietrzu

10 D ZIĘKI PROJEKTOWI D ZIECI ZDROWE I ICH RODZICE UCZĄ SIĘ TOLERANCJI DLA ODMIENNOŚCI, AKCEPTACJI INNYCH, SZACUNKU I UZNANIA GODNOŚCI INNEGO CZŁOWIEKA, DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE I ICH RODZICE CZUJĄ SIĘ ZAAKCEPTOWANI, DOWARTOŚCIOWANI DOSTRZEŻENIEM UMIEJĘTNOŚCI ICH DZIECI. WYMIENIAJĄC KORZYŚCI Z PROJEKTU MUSIMY ZAAKCENTOWAĆ, IŻ : Dzieci z niepełnosprawnością: zdobywają doświadczenia w gronie swoich zdrowych, prawidłowo rozwijających się kolegów, które są niezbędne w drodze do osiągnięcia samodzielności i opanowania licznych umiejętności potrzebnych w ich późniejszym życiu. zdobywają nowe umiejętności i nawiązują przyjacielskie relacje z rówieśnikami. Wychodzą z izolacji poprzez obserwację i naśladownictwo nabywają tzw. technik społecznego bytowania, które są nieodzowne w życiu i środowisku każdego człowieka. Doświadczają życzliwości środowiska przy pełnej ich akceptacji, a nie z litości kształtują w sobie osobowość otwartą i gotową do współdziałania. Dzieci pełnosprawne: uczą się tolerancji i prawdziwej akceptacji odmienności oraz widzenia niepełnosprawnego „ponad” jego ograniczeniami, a nie przez pryzmat kalectwa. spontanicznie przyjmują „role terapeutyczne” opiekując się, pomagając i wspólnie bawiąc. są bardziej uspołecznione; mają kontakt z dziećmi o różnych rodzajach niepełnosprawności. przełamują swój egocentryzm i egoizm. dostarczają dzieciom niepełnosprawnym prawidłowych wzorców ruchowych, zachowania, mowy,a więc odgrywają ogromną rolę wspomagającą w stymulacji rozwoju swoich niepełnosprawnych kolegów.

11 Z obserwacji zachowań dzieci z grupy Tygrysków oraz dzieci z Ośrodka wynika, iż podjęte działania przynoszą wymierne efekty w postaci : – większego uspołecznienia dzieci, nabycia większej swobody we wzajemnych kontaktach, wykazywania tolerancji wobec ograniczeń innych Największą jednak korzyścią z prowadzenia projektu jest RADOŚĆ, którą wykazują uczestnicy projektu na wiadomość o spotkaniu – DLATEGO NA PEWNO BĘDZIEMY KONTYNUOWAĆ NASZE SPOTKANIA !!! Zaangażowani pośrednio w realizację projektu rodzice dzieci też wyrażają się o podjętych działania w pozytywny sposób i oczekują kontynuowania podjętej współpracy.


Pobierz ppt "RAZEM OD PRZEDSZKOLA INTEGRACJA DZIECI PEŁNOSPRAWNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google