Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTEGRACJA DZIECI PEŁNOSPRAWNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTEGRACJA DZIECI PEŁNOSPRAWNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH"— Zapis prezentacji:

1 INTEGRACJA DZIECI PEŁNOSPRAWNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
RAZEM OD PRZEDSZKOLA INTEGRACJA DZIECI PEŁNOSPRAWNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 DOBRE PRAKTYKI W naszym przedszkolu realizujemy projekt edukacyjny „RAZEM OD PRZEDSZKOLA”.

3 RAZEM OD PRZEDSZKOLA Głównym założeniem naszego projektu jest pokazanie dzieciom, że ludzie różnią się od siebie, nie wszyscy są w pełni sprawni, ale to nie znaczy, że są gorsi od pełnosprawnych. Zależy nam na budowaniu od najmłodszych lat przyjaznego stosunku do osób z niepełnosprawnością, aby dzieci nauczyły się tolerować inne dzieci, różniące się od tych zdrowych - wyglądem czy zachowaniem.

4 Realizacja projektu odbywa się między innymi poprzez zajęcia integracyjne o zróżnicowanej tematyce.
Dzieci wspólnie uczestniczą w zajęciach na terenie przedszkola lub Ośrodka Adaptacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych.

5 Atrakcje W Ośrodku!!! Dzieci przedszkolne mają okazję pobaraszkować w Sali do Integracji Sensomotorycznej. Te zabawy sprawiają im mnóstwo radości - czego dowodem jest szeroki uśmiech na twarzach !!! A także zobaczyć co kryje w sobie Sala Doświadczania Świata

6 Teatrzyk ekologiczny Jasełka
Dla naszych kolegów z Ośrodka przygotowaliśmy teatrzyk ekologiczny, zaprosiliśmy ich na przedstawienie jasełkowe. Zobaczcie jak to się odbywa. Teatrzyk ekologiczny Jasełka

7 Projekt „ RAZEM OD PRZEDSZKOLA” włączony jest do programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem na lata 2014 – 2015. Realizując tę ideę zorganizowaliśmy wspólnie happening ekologiczny pod nazwą „ Zostań Zielonym”

8 oraz udział w spotkanie z pszczelarzem
W ramach projektu „ Razem od przedszkola” organizujemy też imprezy, w których obydwa środowiska biorą udział: Przykładem mogą być cykliczne spotkania czytelnicze w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Bytomiu. oraz udział w spotkanie z pszczelarzem

9 Oczywiście w naszych działaniach nie może zabraknąć podstawowej aktywności dzieci czyli - zabawy
Integrujemy się poprzez wspólny pobyt w Sali Zabaw „Urwis” oraz zabawy w sali i na powietrzu

10 Dzieci z niepełnosprawnością:
Dzięki projektowi Dzieci zdrowe i ich rodzice uczą się tolerancji dla odmienności, akceptacji innych, szacunku i uznania godności innego człowieka, dzieci niepełnosprawne i ich rodzice czują się zaakceptowani, dowartościowani dostrzeżeniem umiejętności ich dzieci. wymieniając korzyści z projektu musimy zaakcentować, iż : Dzieci z niepełnosprawnością: zdobywają doświadczenia w gronie swoich zdrowych, prawidłowo rozwijających się kolegów, które są niezbędne w drodze do osiągnięcia samodzielności i opanowania licznych umiejętności potrzebnych w ich późniejszym życiu. zdobywają nowe umiejętności i nawiązują przyjacielskie relacje z rówieśnikami. Wychodzą z izolacji poprzez obserwację i naśladownictwo nabywają tzw. technik społecznego bytowania, które są nieodzowne w życiu i środowisku każdego człowieka. Doświadczają życzliwości środowiska przy pełnej ich akceptacji, a nie z litości kształtują w sobie osobowość otwartą i gotową do współdziałania. Dzieci pełnosprawne: uczą się tolerancji i prawdziwej akceptacji odmienności oraz widzenia niepełnosprawnego „ponad” jego ograniczeniami, a nie przez pryzmat kalectwa. spontanicznie przyjmują „role terapeutyczne” opiekując się, pomagając i wspólnie bawiąc. są bardziej uspołecznione; mają kontakt z dziećmi o różnych rodzajach niepełnosprawności. przełamują swój egocentryzm i egoizm. dostarczają dzieciom niepełnosprawnym prawidłowych wzorców ruchowych, zachowania, mowy ,a więc odgrywają ogromną rolę wspomagającą w stymulacji rozwoju swoich niepełnosprawnych kolegów.

11 iż podjęte działania przynoszą wymierne efekty w postaci :
Z obserwacji zachowań dzieci z grupy Tygrysków oraz dzieci z Ośrodka wynika, iż podjęte działania przynoszą wymierne efekty w postaci : – większego uspołecznienia dzieci, nabycia większej swobody we wzajemnych kontaktach, wykazywania tolerancji wobec ograniczeń innych Największą jednak korzyścią z prowadzenia projektu jest RADOŚĆ, którą wykazują uczestnicy projektu na wiadomość o spotkaniu – DLATEGO NA PEWNO BĘDZIEMY KONTYNUOWAĆ NASZE SPOTKANIA !!! Zaangażowani pośrednio w realizację projektu rodzice dzieci też wyrażają się o podjętych działania w pozytywny sposób i oczekują kontynuowania podjętej współpracy.


Pobierz ppt "INTEGRACJA DZIECI PEŁNOSPRAWNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google