Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji II. Różne rodzaje przedsiębiorczości C ZĘŚĆ. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji II. Różne rodzaje przedsiębiorczości C ZĘŚĆ. 1."— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji II. Różne rodzaje przedsiębiorczości C ZĘŚĆ. 1

2 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji Rodzaje przedsiębiorczości 2

3 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji Rodzaje przedsiębiorczości - small business 3

4 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 4 Przedsiębiorczość nadrzędnych wartości

5 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 5 Przedsiębiorczość rodzinna Połączenie własności, zarządzania i wartości. Biznes rodzinny a small business. Zagrożenia i mankamenty firm rodzinnych. Dylematy sukcesji. Nadrzędnych wartości

6 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 6 Przedsiębiorczość stylu życia Biznes w cieniu innych celów i wartości. Zróżnicowanie przedsiębiorców stylu życia. Styl życia a rozwój firmy. Efekty ekonomiczne i społeczne. Czy wspierać przedsiębiorców stylu życia. Nadrzędnych wartości

7 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 7 Między etatem a firma - pracodawcą

8 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji solo Między etatem a firmą-pracodawcą Przedsiębiorczość solo Nie-pracodawcy - skala zjawiska. Quasi-przedsiębiorczość. Nowy wymiar gospodarki opartej na wiedzy. Próg pierwszego pracownika. 8

9 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji Między etatem a firmą-pracodawcą 9 Przedsiębiorczość hybrydowa Łączenie własnego biznesu z etatem. Motyw dodatkowych dochodów i/lub prestiżu. Motyw łagodnego przejścia do biznesu w pełnym wymiarze. Konflikt interesu między rolą pracownika a przedsiębiorcy. hybrydowa

10 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji Między etatem a firmą-pracodawcą Przedsiębiorczość zależna Usługi dla jednego pracodawcy. Wymuszona przez pracodawcę. Zgodna z intencją obydwu stron w celu uelastycznienia relacji pracowniczych. Dylematy regulowania przedsiębiorczości zależnej. 10

11 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 11 Rodzaje przedsiębiorczości zależnej

12 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 12 Przedsiębiorczość nierównych szans

13 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 13 Przedsiębiorczość kobiet Nierównych szans 1/3 przedsiębiorców to kobiety. Koncentracja w handlu i usługach. Mało wśród większych, innowacyjnych, kapitałochłonnych firm. Specyfika cech przedsiębiorczych kobiet. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. Obowiązki rodzinne a własny biznes. Polityka wyrównywania szans.

14 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 14 Przedsiębiorczość imigrantów Nierównych szans Amerykański model sukcesu. Enklawy etnicznego small businessu. Przedsiębiorczość transnarodowa imigrantów. Imigranci i re-emigranci high-tech.

15 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 15 Przedsiębiorczość bezrobotnych Nierównych szans Model: bezrobotny – samozatrudniony – pracodawca. Programy wspierania przedsiębiorczości bezrobotnych - efekty.

16 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 16 Przedsiębiorczość drugiej szansy Nierównych szans Upadłość – przegrana czy szansa na sukces. Społeczna percepcja bankructwa. Problemy emocjonalne i psychologiczne upadłości. Czy i jak wspierać drugą szansę.

17 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 17 Przedsiębiorczość Trzeciego Wieku Nierównych szans Długość życia i poprawa zdrowotności a przedsiębiorczość. Trudności w sukcesji w firmach rodzinnych. Preferowane rodzaje aktywności przedsiębiorczej seniorów. Odbiór społeczny przedsiębiorców Trzeciego Wieku.

18 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 18 Przedsiębiorczość osób niepełnosprawnych Nierównych szans Znacznie niższy poziom aktywności zawodowej niż u osób zdrowych. Jeśli są aktywni to częściej niż zdrowi prowadzą działalność gospodarczą. Większa elastyczność, przerwy w pracy. Szanse dla niepełnosprawnych przedsiębiorców w dobie Internetu.

19 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 19 Ciemniejsza strona przedsiębiorczości

20 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 20

21 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 21 Przedsiębiorczość w szarej strefie Ciemniejsza strona przedsiębiorczości Szara strefa – definicje. Skala i skutki szarej strefy w gospodarce. Mechanizm wchodzenia i wychodzenia z szarej strefy. Jak ograniczać szarą strefę.

22 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 22 Przedsiębiorczość kryminalna Ciemniejsza strona przedsiębiorczości Przestępczość kryminalna jako biznes. Połączenie legalnego biznesu z przestępczością. Specyfika przedsiębiorców kryminalnych. Znajomość procesów biznesowych a zwalczanie przedsiębiorczości kryminalnej.


Pobierz ppt "Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji II. Różne rodzaje przedsiębiorczości C ZĘŚĆ. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google