Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna"— Zapis prezentacji:

1 Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna
II. Różne rodzaje przedsiębiorczości Część. 1

2 Rodzaje przedsiębiorczości
Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość dla ambitnych

3 Rodzaje przedsiębiorczości - small business

4 Przedsiębiorczość nadrzędnych wartości

5 Przedsiębiorczość rodzinna
Nadrzędnych wartości Połączenie własności, zarządzania i wartości. Biznes rodzinny a small business. Zagrożenia i mankamenty firm rodzinnych. Dylematy sukcesji.

6 Przedsiębiorczość stylu życia
Nadrzędnych wartości Biznes w cieniu innych celów i wartości. Zróżnicowanie przedsiębiorców stylu życia. Styl życia a rozwój firmy. Efekty ekonomiczne i społeczne. Czy wspierać przedsiębiorców stylu życia.

7 Między etatem a firma - pracodawcą

8 Przedsiębiorczość solo
Między etatem a firmą-pracodawcą solo Nie-pracodawcy - skala zjawiska. Quasi-przedsiębiorczość. Nowy wymiar gospodarki opartej na wiedzy. Próg pierwszego pracownika.

9 Przedsiębiorczość hybrydowa
Między etatem a firmą-pracodawcą hybrydowa Łączenie własnego biznesu z etatem. Motyw dodatkowych dochodów i/lub prestiżu. Motyw łagodnego przejścia do biznesu w pełnym wymiarze. Konflikt interesu między rolą pracownika a przedsiębiorcy.

10 Przedsiębiorczość zależna
Między etatem a firmą-pracodawcą Usługi dla jednego pracodawcy. Wymuszona przez pracodawcę. Zgodna z intencją obydwu stron w celu uelastycznienia relacji pracowniczych. Dylematy regulowania przedsiębiorczości zależnej.

11 Rodzaje przedsiębiorczości zależnej

12 Przedsiębiorczość nierównych szans

13 Przedsiębiorczość kobiet
1/3 przedsiębiorców to kobiety. Koncentracja w handlu i usługach. Mało wśród większych, innowacyjnych, kapitałochłonnych firm. Specyfika cech przedsiębiorczych kobiet. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. Obowiązki rodzinne a własny biznes. Polityka wyrównywania szans. Nierównych szans

14 Przedsiębiorczość imigrantów
Amerykański model sukcesu. Enklawy etnicznego small businessu. Przedsiębiorczość transnarodowa imigrantów. Imigranci i re-emigranci high-tech. Nierównych szans

15 Przedsiębiorczość bezrobotnych
Model: bezrobotny – samozatrudniony – pracodawca. Programy wspierania przedsiębiorczości bezrobotnych - efekty. Nierównych szans

16 Przedsiębiorczość drugiej szansy
Upadłość – przegrana czy szansa na sukces. Społeczna percepcja bankructwa. Problemy emocjonalne i psychologiczne upadłości. Czy i jak wspierać drugą szansę. Nierównych szans

17 Przedsiębiorczość Trzeciego Wieku
Długość życia i poprawa zdrowotności a przedsiębiorczość. Trudności w sukcesji w firmach rodzinnych. Preferowane rodzaje aktywności przedsiębiorczej seniorów. Odbiór społeczny przedsiębiorców Trzeciego Wieku. Nierównych szans

18 Przedsiębiorczość osób niepełnosprawnych
Znacznie niższy poziom aktywności zawodowej niż u osób zdrowych. Jeśli są aktywni to częściej niż zdrowi prowadzą działalność gospodarczą. Większa elastyczność, przerwy w pracy. Szanse dla niepełnosprawnych przedsiębiorców w dobie Internetu. Nierównych szans

19 Ciemniejsza strona przedsiębiorczości

20

21 Przedsiębiorczość w szarej strefie
Ciemniejsza strona przedsiębiorczości Szara strefa – definicje. Skala i skutki szarej strefy w gospodarce. Mechanizm wchodzenia i wychodzenia z szarej strefy. Jak ograniczać szarą strefę.

22 Przedsiębiorczość kryminalna
Przestępczość kryminalna jako biznes. Połączenie legalnego biznesu z przestępczością. Specyfika przedsiębiorców kryminalnych. Znajomość procesów biznesowych a zwalczanie przedsiębiorczości kryminalnej. Ciemniejsza strona przedsiębiorczości


Pobierz ppt "Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google