Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODY KOMUKACJI NA PRZESTRZENI WIEKÓW. S POSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ LUDZI W XXI WIEKU ULEGŁY NIEZWYKŁEMU ROZWINIĘCIU. R OZMAWIAMY ZE SOBĄ NIE TYLKO CZYSTO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODY KOMUKACJI NA PRZESTRZENI WIEKÓW. S POSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ LUDZI W XXI WIEKU ULEGŁY NIEZWYKŁEMU ROZWINIĘCIU. R OZMAWIAMY ZE SOBĄ NIE TYLKO CZYSTO."— Zapis prezentacji:

1 METODY KOMUKACJI NA PRZESTRZENI WIEKÓW

2 S POSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ LUDZI W XXI WIEKU ULEGŁY NIEZWYKŁEMU ROZWINIĘCIU. R OZMAWIAMY ZE SOBĄ NIE TYLKO CZYSTO WERBALNIE. S ZYBKI I SPRAWNY ROZWÓJ TECHNIKI, DOPROWADZIŁ DO SYTUACJI, W KTÓREJ MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM, BĘDĄCYM NAWET NA DRUGIM KONTYNENCIE W KILKA SEKUND. N IE ZAWSZE TAK JEDNAK BYŁO.

3 A LE CZYM TAK WŁAŚCIWIE JEST KOMUNIKACJA ? Komunikacja - proces mający na celu spowodowanie u odbiorcy informacji zmiany świadomości zamierzonej przez nadawcę. Na komunikację składają się następujące działania:  zakodowanie myśli przez nadawcę  nadanie nośnika (fizyczne przekazanie go odbiorcy poprzez kanał formalny lub nieformalny)  odebranie nośnika poprzez odbiorcę komunikatu  odtworzenie treści informacji (dekodowanie)  sprzężenie zwrotne

4 K ILKA TYSIĘCY LAT TEMU, KIEDY LUDZIE NIE POTRAFILI JESZCZE DOBRZE MÓWIĆ, KOMUNIKOWALI SIĘ POPRZEZ ROZPALANIE OGNISK I ZNAKI DYMNE. I NNYM ZNANYM NAM SPOSOBEM KOMUNIKACJI BYŁY MALOWIDŁA NASKALNE, KTÓRE PRZEDSTAWIAŁY PRZERÓŻNE SYTUACJĘ.

5 W CZASACH GDY LUDZIE POTRAFILI JUŻ PISAĆ I CZYTAĆ … W CZASACH GDY LUDZIE POTRAFILI JUŻ PISAĆ I CZYTAĆ - MOWA OCZYWIŚCIE JEDYNIE O TYCH WYKSZTAŁCONYCH - ZACZĘTO WYSYŁAĆ LISTY Z WAŻNYMI INFORMACJAMI. D O ICH PRZEKAZYWANIA ZATRUDNIANO POSŁAŃCA, KTÓREGO CELEM BYŁO OSOBISTE DOSTARCZENIE LITU ODBIORCY. D O TRANSPORTU NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANO KONIE. B YŁA TO KOSZTOWNA USŁUGA, TOTEŻ JEDYNIE NAJBOGATSI MOGLI SOBIE NA NIĄ POZWOLIĆ. T A METODA JEST W PEWNYM SENSIE PODOBNA DO PÓŹNIEJ DZIAŁAJĄCEJ POCZTY.

6 PRASA P RASA JEST JEDNYM Z NAJSTARSZYCH ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU, A JEJ POCZĄTKOE FAZY STWIERDZONO JESZCZE W II WIEKU P. N. E W C HINACH, CZY TEŻ W E UROPIE SŁYNNE „A CTA D IURANA P OPULI R OOMANI ” ZAŁOŻONE PRZEZ J ULIUSZA C ESARA W 59 P. N. E. P RAWDZIWY ROZWÓJ PRASY DATUJE SIĘ NA WIEK XVI-XVIII, KIEDY TO PO WYNALEZIENIU DRUKU ZAOBSERWOWANY DYNAMICZNY ROZWÓJ PRASY - POWSTANIE PERIODYKÓW (1562, W ŁOCHY ) CZY MAGAZYNÓW (1594, N IEMCY ). C O DZIWNE DOPIERO W XIX WIEKU PRASA ZALICZONA ZOSTAŁA OFICJALNIE DO MASS MEDIÓW.

7 R ADIO R ADIO POWSTAŁO 27 LIPCA 1896 ROKU. W YNALAZŁ JE G UGLIELMO N ARCONIEGO - SYN WŁOSNIEGO KUPCA Z L OMBARDII. P RACUJĄC W AMATORSKICH WARUNKACH ( I CZĘŚCIOWO W TAJEMNICY PRZED OJCEM ) UZYSKAŁ WE WRZEŚNIU 1895 ROKU ŁĄCZNOŚĆ RADIOWĄ NA ODLEGŁOŚĆ 1 KILOMETRA. P RZEZ NASTĘPNE LATA RADIO BARDZO SIĘ ROZWIJAŁO. D ZISIAJ MOŻEMY SŁUCHAĆ GO PRAKTYCZNIE WSZĘDZIE - NA TELEFONIE, W SZKOLE, W AUTOBUSIE, W INTERNECIE, A NAWET W TELEWIZJI.

8 XIX WIEK - WIEKIEM PRZEŁOMU P RAWDZIWA REWOLUCJA PRZYSZŁA DOPIERO W XIX WIEKU KIEDY POWSTAŁY TELEGRAFY. B YŁY ONE POCZĄTKOWO UŻYWANE JEDYNIE DO PRZESYŁANIA NAJWAŻNIEJSZYCH PAŃSTWOWYCH INFORMACJI. W IADOMOŚĆ ( TELEGRAM ) BYŁA JUŻ DOSTARCZANA W CZASIE PARU GODZIN. W YDAWAŁO BY SIĘ, ŻE TA METODA JEST NIEZASTĄPIONA, LECZ NIEDŁUGO POTEM POWSTAŁ PIERWSZY TELEFON. Z A POMOCĄ TEGO WYNALAZKU WIADOMOŚĆ BYŁA OD RAZU DOSTARCZANA, A ODBIORCA MÓGŁ NATYCHMIAST NA NIĄ ODPOWIEDZIEĆ. B YŁ TO WIELKI SKOK CYWILIZACJI, JEDNAKŻE TELEFONY NIE BYŁY DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO. T YLKO NAJBOGATSI MOGLI POZWOLIĆ SOBIE NA TAKI LUKSUS, O CZYM MOŻE ŚWIADCZYĆ TO, ŻE PRZED II W OJNĄ Ś WIATOWĄ NUMERY W P OLSCE BYŁY TYLKO DWUCYFROWE.

9 XIX WIEK - WIEKIEM PRZEŁOMU Telegraf.Telefon.

10 J AK JEST TERAZ ? P RAWDZIWĄ REWOLUCJĘ W DZIEDZINIE KOMUNIKACJI PRZYNIOSŁA JEDNAK DOPIERO TELEFONIA CYFROWA I INTERNET. D ZIŚ TAK NAPRAWDĘ KAŻDY MOŻE POROZUMIEĆ SIĘ Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM NIEMALŻE Z KAŻDEGO MIEJSCA NA ZIEMI.


Pobierz ppt "METODY KOMUKACJI NA PRZESTRZENI WIEKÓW. S POSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ LUDZI W XXI WIEKU ULEGŁY NIEZWYKŁEMU ROZWINIĘCIU. R OZMAWIAMY ZE SOBĄ NIE TYLKO CZYSTO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google