Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program IB Middle Years to program edukacyjny dla uczniów w wieku od 11 do 16, który rozwija niezależnych, kreatywnych i otwartych na świat uczniów gotowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program IB Middle Years to program edukacyjny dla uczniów w wieku od 11 do 16, który rozwija niezależnych, kreatywnych i otwartych na świat uczniów gotowych."— Zapis prezentacji:

1 Program IB Middle Years to program edukacyjny dla uczniów w wieku od 11 do 16, który rozwija niezależnych, kreatywnych i otwartych na świat uczniów gotowych sprostać wyzwaniom współczesnego życia.

2 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA Nauczanie holistyczne Projekty międzyprzedmiotowe Service in Action Praca metodą projektu Uczciwość akademicka ocena z zachowania

3

4 GRUPY PRZEDMIOTOWE  Język i literatura (język polski)  Umiejętności językowe (wszystkie języki obce)  Matematyka  Nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia)  Ludzie i społeczeństwa (historia, geografia, wos)  Projektowanie (informatyka, zajęcia techniczne)  Sztuka (muzyka, plastyka, teatr, zajęcia artystyczne)  Wychowanie fizyczne i zdrowotne (wychowanie fizyczne)

5 KONTEKSTY GLOBALNE Tożsamość i związki Orientacja w czasie i przestrzeni Twórczość i ekspresja Innowacje naukowe i technologi- czne Globalizacja i zrównoważony rozwój Sprawiedliwość i rozwój

6 OCENIANIE  ocenianie zgodne z kryteriami IB  samoocena uczniowska  ocenianie kształtujące

7 Język i literatura A: treść B: kompozycja C: kreatywność D: język i styl 0 ndst 1, 2 dop/ dop+ 3, 4dst/dst+ 5, 6 db/db+ 7, 8 bdb/cel

8 Języki obce A: komunikacja ustna B: interpretacja wizualna C: czytanie ze zrozumieniem D: pisanie 0 ndst 1, 2 ndst 3, 4dop/ dop+ 5, 6 dst/ db 7, 8 db+/ bdb

9 Matematyka A: wiedza i rozumienie B: rozpoznawanie wzorów i zależności C: język i zapis D: praktyczne zastosowanie matematyki 0 ndst 1, 2 ndst 3, 4dop/ dop+ 5, 6 dst/ db 7, 8 db+/ bdb

10 Nauki przyrodnicze A: wiedza i rozumienie B: opracowanie metody badawczej i zaplanowanie doświadczenia C: opracowanie danych i ewaluacja metody badawczej D: refleksja nad znaczeniem nauki 0 ndst 1, 2 ndst 3, 4dop/ dop+ 5, 6 dst/ db 7, 8 db+/ bdb

11 Ludzie i społeczeństwa A: wiedza i zrozumienie B: badanie C: krytyczne myślenie D: komunikacja 0 ndst 1, 2 ndst 3, 4dop/ dop+ 5, 6 dst/ db 7, 8 db+/ bdb

12 Projektowanie A: badanie i analiza B: opracowywanie pomysłów C: tworzenie rozwiązania D: ewaluacja 0 ndst 1, 2 ndst 3, 4dop/ dop+ 5, 6 dst/ db 7, 8 db+/ bdb

13 Sztuka A: wiedza i rozumienie B: rozwijanie umiejętności C: myślenie kreatywne D: relacjonowanie 0 ndst 1, 2 ndst 3, 4dop/ dop+ 5, 6 dst/ db 7, 8 db+/ bdb

14 Wychowanie fizyczne i zdrowotne A: wiedza i zrozumienie B: opracowanie planu treningowego C: pokaz D: ewaluacja ćwiczeń 0 ndst 1, 2 ndst 3, 4dop/ dop+ 5, 6 dst/ db 7, 8 db+/ bdb

15 Managebac Rozkłady materiału wraz z zadaniami Materiały dla ucznia i rodzica Terminarz zadań

16


Pobierz ppt "Program IB Middle Years to program edukacyjny dla uczniów w wieku od 11 do 16, który rozwija niezależnych, kreatywnych i otwartych na świat uczniów gotowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google