Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna"— Zapis prezentacji:

1 Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna
IV. Przedsiębiorczość a zatrudnienie

2 Tematy Zatrudnienie, praca - wymiar ekonomiczny i społeczny.
Kluczowe pojęcia. Miejsce pracy - dawniej i dziś. Struktura zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Kto generuje nowe miejsca pracy? Ilość a jakość miejsc pracy.

3 Zatrudnienie, praca - dlaczego istotne?
(Nie)wykorzystany potencjał ludzki a stadia rozwoju gospodarczego. Bezrobocie a stan koniunktury gospodarczej. Ekonomiczny wymiar pracy i jej braku. Praca a poczucie dobrobytu i szczęścia.

4 Kto tworzy nowe miejsca pracy - ewolucja poglądów od 1979 r.
Duże korporacje A. Małe firmy D. Gazele E. Firmy wysokiego wpływu = wzrost obrotów + wzrost zatrudnienia C. Młode firmy startujące z wysokiego pułapu zatrudnienia F. Fazy przyspieszonego wzrostu na wszystkich etapach rozwoju firmy B. Młode firmy

5 Jakie grupy MŚP generują nowe miejsca pracy?
Małe - D. Birch 66% przyrostu netto firmy < 20 pracowników. Małe tak, ale dlatego, że młode: przyrost zatrudnienia wyraźny w pierwszej fazie, później większość firm wyhamowuje, po kilku latach efekt przyrostu marginalny a nawet negatywny. Młode startujące z wyższego pułapu.

6 Firmy dynamiczne - gazele
Rodzą się małe ale z myślą o większych rozmiarach. Szybko przechodzą od mikro do małych, średnich a nawet dużych. Standard: przeciętny roczny wzrost 20% przy minimum bazowego poziomu zatrudnienia i/lub obrotów. Gazele - czy muszą być młode? Jak wspierać gazele?

7 Firmy wysokiego wpływu (high impact)
Łączą szybki wzrost obrotów i zatrudnienia. W gałęziach zaawansowanych technologii wysoka dynamika obrotów - niski poziom zatrudnienia. Kogo wspierać: gazele czy firmy innowacyjne? Kluczowa rola firm wysokiego wpływu - podzbioru gazel.

8 Najnowsze wyniki badań
Firmy wydatnie zwiększające zatrudnienie nie są bardzo młode. Występują w różnych gałęziach gospodarki. Firmy mają fazy przyspieszonego wzrostu zatrudnienia, po których wracają do średniej swojej branży. Ergo (poza wyjątkami) nie występują firmy o trwałej ponadprzeciętnej dynamice wzrostu.

9 Kto tworzy NOWE miejsca pracy - podsumowanie
Przełomowe badania D. Bircha w USA od końca roku 1970. Ponad 30 lat badań - wyniki niejednoznaczne. Konsensus - raczej wskazanie na MŚP niż na wielkie korporacje. MŚP ale jakie? Mikro (0-9), Małe (10-49), Średnie (50-249). Znaczenie przyjętej metody pomiaru i alokacji przyrostu zatrudnienia.

10 Kto tworzy NOWE miejsca pracy - znaczenie przyjętych metod pomiaru
Różnice w stosowanych metodach - różnice wyników. Podział na klasy przedsiębiorstw - tradycja amerykańska i europejska. USA - small business do 500 osób - duże. EU - mikro, małe, średnie i duże. Jak potraktować firmy, które w procesie rozwoju zmieniają „kategorie zaszeregowania”?

11 Przykład: Firma X zatrudniała w 2009 r. 5 osób, a w 2012 r
Przykład: Firma X zatrudniała w 2009 r. 5 osób, a w 2012 r. już 265 osób. Pytanie: Jak przypisać przyrost 260 nowych zatrudnionych do klas wielkości przedsiębiorstw? Metoda/klasa wielkości firmy Mikro (0-9) Małe (10-49) Średnie (50-249) Duże (250+) Razem Zatrudnienie w roku bazowym 260 Zatrudnienie w roku końcowym Zatrudnienie przeciętne Dynamiczna alokacja

12 Przykład: Firma X zatrudniała w 2009 r. 5 osób, a w 2012 r
Przykład: Firma X zatrudniała w 2009 r. 5 osób, a w 2012 r. już 265 osób. Pytanie: Jak przypisać przyrost 260 nowych zatrudnionych do klas wielkości przedsiębiorstw? Metoda/klasa wielkości firmy Mikro (0-9) Małe (10-49) Średnie (50-249) Duże (250+) Razem Zatrudnienie w roku bazowym 260 Zatrudnienie w roku końcowym Zatrudnienie przeciętne Dynamiczna alokacja 4 40 200 16

13 Przyrost zatrudnienia według klas wielkości przy zastosowaniu czterech metod - Baza INC 2007 - 2010

14 Udział klas przedsiębiorstw w przyroście liczby pracujących w %: Polska 2004 - 2010 i UE 2002 - 2010

15 Obiegowe rozumienie a kategorie statystyczne
Employment, self-employment, employees, persons employed, staff headcount. Problemy z polskimi odpowiednikami: zatrudnienie, samozatrudnieni, pracujący na własny rachunek, zatrudnieni, pracodawcy, osoby zatrudnione.

16 Dylematy pomiaru i analizy - cd.
Obiegowe rozumienie a kategorie statystyczne. Kluczowa rola pracodawców. Czy solo to quasi przedsiębiorcy? Co jest ważne: miejsce pracy czy zaangażowanie zawodowe? Przedsiębiorczość zależna: zagrożenie czy szansa? Jak traktować „hybrydowców”?

17 Rodzaje firm i form zatrudnienia w statystyce

18 Wewnętrzna struktura MŚP - kryterium zatrudnienia
DUŻE MIKRO ŚREDNIE MAŁE SOLO DODATKOWA MIKRO PRACODAWCY SOLO GŁÓWNA ZALEŻNA

19 Pracownicy najemni, przedsiębiorcy, „strefa pośrednia” w Polsce w 2013 r.

20 Wewnętrzne zróżnicowanie sektora mikroprzedsiębiorstw

21 Jakość miejsc pracy: MŚP czy duże korporacje?
Warunki pracy - kryteria Warunki BHP – oświetlenie, czystość, wypadkowość. Samodzielność w realizacji zadań. Klimat, atmosfera w pracy, stosunki międzyludzkie. Warunki zatrudnienia - kryteria Wynagrodzenie. Rodzaj kontraktu. Dodatkowe świadczenia. Elastyczność czasu pracy. Możliwość podnoszenia kwalifikacji. Możliwość awansu. Reprezentacja interesów pracowniczych.

22 Warunki zatrudnienia – przewaga korporacji
Wyższe płace. Systemy płacowe wiążące wynagrodzenie z wynikami. Dodatkowe świadczenia. Zatrudnienie etatowe. Sformalizowany systemy szkolenia - nie tylko prawo ale i obowiązek pracowników.

23 Percepcja warunków pracy - wyniki badań?
Generalnie duże firmy postrzegane jako lepsi pracodawcy. Ale ogólna satysfakcja z pracy wyższa w małych firmach. MŚP - przewaga w atmosferze i elastyczności pracy. MŚP lepiej przygotowują do własnego biznesu. Dylematy firm rodzinnych (zdecydowana większość MŚP): Rodzinna atmosfera, Niejasne kryteria awansu, nepotyzm, Nieprzestrzeganie standardów CSR.


Pobierz ppt "Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google