Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zachowania organizacyjne 1 Dr Andrzej Stańda Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania Dyżur: środa 16-17, czwartek 15.30- 16.30.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zachowania organizacyjne 1 Dr Andrzej Stańda Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania Dyżur: środa 16-17, czwartek 15.30- 16.30."— Zapis prezentacji:

1 Zachowania organizacyjne 1 Dr Andrzej Stańda Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania Dyżur: środa 16-17, czwartek p. 109 C

2 Zachowania organizacyjne2 Cel przedmiotu Zapoznanie ze współczesnymi koncepcjami dotyczącymi dynamiki zachowań ludzi w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i przeobrażeń cywilizacyjnych w okresie przejścia od epoki przemysłowej do informacyjnej Zapoznanie ze współczesnymi koncepcjami dotyczącymi dynamiki zachowań ludzi w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i przeobrażeń cywilizacyjnych w okresie przejścia od epoki przemysłowej do informacyjnej Wyrobienie umiejętności analizy i oceny zjawisk związanych z różnorodnością zachowań organizacyjnych Wyrobienie umiejętności analizy i oceny zjawisk związanych z różnorodnością zachowań organizacyjnych

3 Zachowania organizacyjne3 Literatura 1.Cz. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa S. P. Robbins, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998

4 Zachowania organizacyjne4 Zasady zaliczenia przedmiotu Do egzaminu/zaliczenia przystępujemy z indeksem i kartą egzaminacyjną Do egzaminu/zaliczenia przystępujemy z indeksem i kartą egzaminacyjną Usprawiedliwienie z nieobecności należy przedłożyć w ciągu trzech dni od dnia egzaminu/zaliczenia Usprawiedliwienie z nieobecności należy przedłożyć w ciągu trzech dni od dnia egzaminu/zaliczenia Zaliczenia pisemne o charakterze testu Zaliczenia pisemne o charakterze testu Zakres zaliczenia: Zakres zaliczenia: Tematyka wykładówTematyka wykładów Materiał z literatury przedmiotuMateriał z literatury przedmiotu

5 Zachowania organizacyjne5 Wykład I – istota zachowań organizcyjnych Zakres wykładu Pojęcie podstawowe Pojęcie podstawowe Istota zachowania organizacyjnego Istota zachowania organizacyjnego Funkcjonalno-zarządcze uwarunkowania zachowań organizacyjnych Funkcjonalno-zarządcze uwarunkowania zachowań organizacyjnych

6 Zachowania organizacyjne6 Koncepcja zachowań organizacyjnych w teorii – istota zachowania organizacyjnego Zachowanie się, działanie, cel – pojęcia podstawowe Zachowanie się to znajdowanie się w określonym stanie Zachowanie się to znajdowanie się w określonym stanie Rzecz zachowująca się to rzecz znajdująca się w stanie dającym się określić przez jej stosunek do jakiejś innej rzeczy lub do jakiejś części jej samej Rzecz zachowująca się to rzecz znajdująca się w stanie dającym się określić przez jej stosunek do jakiejś innej rzeczy lub do jakiejś części jej samej Zachowanie bierne - organizm nie reaguje w sposób widoczny na zmiany swej obiektywnej sytuacji, np. w czasie snu, omdlenia Zachowanie bierne - organizm nie reaguje w sposób widoczny na zmiany swej obiektywnej sytuacji, np. w czasie snu, omdlenia Zachowania czynne – reakcje organizmu są widoczne Zachowania czynne – reakcje organizmu są widoczne Działanie – zachowanie się dowolne, zmierzające do celu (zachowanie dowolne oznacza, że podmiot działający ma mniej lub bardziej wyraźne poczucie swobody wyboru zachowania się) Działanie – zachowanie się dowolne, zmierzające do celu (zachowanie dowolne oznacza, że podmiot działający ma mniej lub bardziej wyraźne poczucie swobody wyboru zachowania się)

7 Zachowania organizacyjne7 Koncepcja zachowań organizacyjnych w teorii – istota zachowania organizacyjnego Cel – antycypowany, przyszły stan rzeczy, wyznaczający kierunek i strukturę działania podmiotu Cel – antycypowany, przyszły stan rzeczy, wyznaczający kierunek i strukturę działania podmiotu Różnorodność celów uczestników organizacji determinantą zachowań jej uczestników Różnorodność celów uczestników organizacji determinantą zachowań jej uczestników

8 Zachowania organizacyjne8 Koncepcja zachowań organizacyjnych w teorii organizacji i zarządzania – istota działania Działanie to dowolne zachowanie się zmierzające do osiągnięcia celów; może polegać na wykonaniu czegoś lub powstrzymaniu się od czegoś i przysługuje tylko osobnikom obdarzonym świadomością Działanie to dowolne zachowanie się zmierzające do osiągnięcia celów; może polegać na wykonaniu czegoś lub powstrzymaniu się od czegoś i przysługuje tylko osobnikom obdarzonym świadomością Zachowanie się grupy nazywamy jej funkcjonowaniem, wiąże się ono z określonym działaniem jej członków Zachowanie się grupy nazywamy jej funkcjonowaniem, wiąże się ono z określonym działaniem jej członków Każde działanie jest procesem złożonym z poszczególnych fragmentów i najmniejszą niepodzielną cząstka działania jest czyn prosty, czyli ruch elementarny Każde działanie jest procesem złożonym z poszczególnych fragmentów i najmniejszą niepodzielną cząstka działania jest czyn prosty, czyli ruch elementarny Każde działanie z wyjątkiem czynu prostego możemy rozpatrywać w różnych przedziałach obejmujących: Każde działanie z wyjątkiem czynu prostego możemy rozpatrywać w różnych przedziałach obejmujących: liczbę uczestników liczbę uczestników przestrzeń przestrzeń czas czas rodzaje czynności rodzaje czynności

9 Zachowania organizacyjne9 Koncepcja zachowań organizacyjnych w teorii organizacji i zarządzania – istota działania Działanie jednoosobowe - interesuje nas sam proces działania danej osoby, a wzajemne oddziaływanie jej czynów i jej otoczenia traktujemy podobnie, jak inne warunki, w których odbywa się działanie Działanie jednoosobowe - interesuje nas sam proces działania danej osoby, a wzajemne oddziaływanie jej czynów i jej otoczenia traktujemy podobnie, jak inne warunki, w których odbywa się działanie Działanie wieloosobowe (kolektywne) – koncentrujemy swoje zainteresowanie nie tyle na działaniach poszczególnych ludzi, lecz na wzajemnych ich oddziaływaniach, czyli na strukturze ich interakcji Działanie wieloosobowe (kolektywne) – koncentrujemy swoje zainteresowanie nie tyle na działaniach poszczególnych ludzi, lecz na wzajemnych ich oddziaływaniach, czyli na strukturze ich interakcji

10 Zachowania organizacyjne10 Koncepcja zachowań organizacyjnych w teorii organizacji i zarządzania – istota działania Działanie wieloosobowe – stopnie kolektywności: Działanie wieloosobowe – stopnie kolektywności: Wspólne decyzje – resztę wykonuje każdy sam Wspólne decyzje – resztę wykonuje każdy sam Decyzje w sprawie kierunku i podziału – resztę wykonuje każdy sam Decyzje w sprawie kierunku i podziału – resztę wykonuje każdy sam Decyzje w sprawie kierunku i podziału – wzajemna pomoc na żądanie członka kolektywu Decyzje w sprawie kierunku i podziału – wzajemna pomoc na żądanie członka kolektywu Decyzje w sprawie kierunku i podziału – periodyczna wspólna akceptacja pracy poszczególnych członków, wspólne poprawki, uzupełnienia Decyzje w sprawie kierunku i podziału – periodyczna wspólna akceptacja pracy poszczególnych członków, wspólne poprawki, uzupełnienia Decyzje w sprawie kierunku i podziału – kolektyw stale, bieżąco uzgadnia Decyzje w sprawie kierunku i podziału – kolektyw stale, bieżąco uzgadnia

11 Zachowania organizacyjne11 Koncepcja zachowań organizacyjnych w teorii organizacji i zarządzania – istota działania Rodzaje kolektywów: Rodzaje kolektywów: Kolektyw bez wewnętrznego jakościowego podziału pracy Kolektyw bez wewnętrznego jakościowego podziału pracy Kolektyw, w którym osoby o podobnych kwalifikacjach dzielą się pracą według jej rodzajów Kolektyw, w którym osoby o podobnych kwalifikacjach dzielą się pracą według jej rodzajów Kolektywy złożone z ludzi o różnych kwalifikacjach Kolektywy złożone z ludzi o różnych kwalifikacjach Rodzaje działań ze względu na rodzaje celów Rodzaje działań ze względu na rodzaje celów Praca - splot czynów mających charakter pokonywania trudności dla uczynienia zadość czyimś potrzebom istotnym Praca - splot czynów mających charakter pokonywania trudności dla uczynienia zadość czyimś potrzebom istotnym Zabawa - działanie wykonywane dla satysfakcji uzyskiwanej z samego wykonania go Zabawa - działanie wykonywane dla satysfakcji uzyskiwanej z samego wykonania go Walka - działanie zmierzające do utrudnienia lub uniemożliwienia przeciwnikowi osiągnięcie jego celów Walka - działanie zmierzające do utrudnienia lub uniemożliwienia przeciwnikowi osiągnięcie jego celów Zdobywanie wiedzy – zwiększanie zasobu wiadomości Zdobywanie wiedzy – zwiększanie zasobu wiadomości

12 Zachowania organizacyjne12 Koncepcja zachowań organizacyjnych w teorii – istota działania Sprawstwo i odpowiedzialność Sprawstwo i odpowiedzialność Sprawcą zdarzenia jest ten, czyj impuls dowolny jest przyczyną zdarzenia Sprawcą zdarzenia jest ten, czyj impuls dowolny jest przyczyną zdarzenia Współsprawstwo – dwie lub więcej niż dwie osoby działające w tym samym czasie są równorzędnymi współsprawcami tego samego zdarzenia Współsprawstwo – dwie lub więcej niż dwie osoby działające w tym samym czasie są równorzędnymi współsprawcami tego samego zdarzenia

13 Zachowania organizacyjne13 Funkcjonalno-zarządcze uwarunkowania zachowań organizacyjnych – zarządzanie jako specyficzne zachowanie organizacyjne Zarządzanie to kierowanie ludźmi w procesie gospodarowania zasobami organizacji dla realizacji jej celów w sposób zgodny z zasadą racjonalnego gospodarowania Funkcje zarządzania – względnie stale powtarzające się zachowania kierującego wobec podwładnego; ich stałym wyrazem są decyzje Funkcje zarządzania – względnie stale powtarzające się zachowania kierującego wobec podwładnego; ich stałym wyrazem są decyzje Układ funkcjonalny zachowań kierowniczych Układ funkcjonalny zachowań kierowniczych >planowanie (cele, kierunki i struktura działania, zasoby, mierniki realizacji) >organizowanie (struktura organizacyjna w układzie statycznym i dynamicznym, strukturyzacja elementów i działań) >motywowanie (pobudzanie do działań, stan gotowości do działań na rzecz organizacji) >kontrolowanie (sprawdzanie stanu zrealizowanego z zamierzonym, sprzężenie zwrotne) Rozkład szczeblowy funkcji kierowniczych determinujący treść zachowań organizacyjnych Rozkład szczeblowy funkcji kierowniczych determinujący treść zachowań organizacyjnych

14 Zachowania organizacyjne14 Podmiotowe uwarunkowania zachowań organizacyjnych – struktura zachowań kierowniczych Podmiotowe ujęcie zachowań kierowniczych podmiot kierujący wyposażony we władzę oraz niezbędne umiejętności, spełniające określone role organizacyjne, stosujący odpowiedni styl kierowania, dysponujący wiedzą z zakresu technik kierowania, posiadający określone potrzeby i dążący do zamierzonych celów; całość oddziaływań zarządczych determinowana jest logiką rozwoju organizacji i zamierzeniami strategicznymi podmiot kierujący wyposażony we władzę oraz niezbędne umiejętności, spełniające określone role organizacyjne, stosujący odpowiedni styl kierowania, dysponujący wiedzą z zakresu technik kierowania, posiadający określone potrzeby i dążący do zamierzonych celów; całość oddziaływań zarządczych determinowana jest logiką rozwoju organizacji i zamierzeniami strategicznymi podmiot kierowany okazujący przyzwolenie do sprawowania władzy, dysponujący odpowiednimi umiejętnościami, spełniający określone role organizacyjne, odczuwający określone potrzeby, dążący do określonych celów podmiot kierowany okazujący przyzwolenie do sprawowania władzy, dysponujący odpowiednimi umiejętnościami, spełniający określone role organizacyjne, odczuwający określone potrzeby, dążący do określonych celów

15 Zachowania organizacyjne15 Nie ma przedsiębiorstw efektywnych czy nieefektywnych, są tylko firmy lepiej lub gorzej zarządzane (P.Drucker ) Nie ma przedsiębiorstw efektywnych czy nieefektywnych, są tylko firmy lepiej lub gorzej zarządzane (P.Drucker ) Informacyjno-decyzyjne sprzężenie zwrotne w relacji podmiot kierujący-podmiot kierowany, polegające na wzajemnie zdeterminowanej, dwustronnej wymianie informacji i jednostronnym podejmowaniu decyzji; oddziaływanie zarządcze wymaga umiejętności prowadzenie negocjacji Informacyjno-decyzyjne sprzężenie zwrotne w relacji podmiot kierujący-podmiot kierowany, polegające na wzajemnie zdeterminowanej, dwustronnej wymianie informacji i jednostronnym podejmowaniu decyzji; oddziaływanie zarządcze wymaga umiejętności prowadzenie negocjacjiPonadto Silny jest kontekst kultury organizacyjnej i działania grup nieformalnych Silny jest kontekst kultury organizacyjnej i działania grup nieformalnych Całość procesu nastawiona jest na realizację celów w jak najsprawniejszy sposób (skuteczność i ekonomiczność działań) Całość procesu nastawiona jest na realizację celów w jak najsprawniejszy sposób (skuteczność i ekonomiczność działań)

16 Zachowania organizacyjne16 Podmiotowy układ kierowania determinantą zachowań organizacjnych Podmiot kierujący Władza Władza Umiejętności kierownicze Umiejętności kierownicze Role organizacyjne Role organizacyjne Metody i techniki zarządzania Metody i techniki zarządzania Style kierowania Style kierowania Potrzeby Potrzeby Cele indywidualne Cele indywidualne Misja, wizja, strategia, cele strategiczne Podmiot kierowany Przyzwolenie do sprawowania władzy Przyzwolenie do sprawowania władzy Umiejętności Umiejętności Role organizacyjne Role organizacyjne Potrzeby Potrzeby Cele indywidualne Cele indywidualne Grupy nieformalne, kultura organizacyjna


Pobierz ppt "Zachowania organizacyjne 1 Dr Andrzej Stańda Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania Dyżur: środa 16-17, czwartek 15.30- 16.30."

Podobne prezentacje


Reklamy Google