Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie oczekiwań i potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu żarskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie oczekiwań i potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu żarskiego."— Zapis prezentacji:

1 Badanie oczekiwań i potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu żarskiego

2 WIADOMOŚCI WSTĘPNE: Celem badania było uzyskanie wiedzy na temat oczekiwań i potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu żarskiego. Pani wicestarosta Danuta Madej sporządziła ankietę we współpracy z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych powiatu żarskiego. W badaniu przeprowadzonym w grudniu 2012r. wzięło udział 456 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Żar i Lubska. Na podstawie wyników ankiety powstało niniejsze opracowanie.

3 OPIS ANKIETY Ankieta zawierała 4 pytania: 1) Czy młodzież powinna mieć wpływ na proces kształtowania kultury w powiecie? 2) Jaki typ wydarzeń, imprez kulturalnych powinien znaleźć się w ofercie kulturalnej powiatu żarskiego? 3) W jakich formach aktywności uczestniczyłbyś (-abyś)? 4) Czy w szkole mogłyby być realizowane formy aktywności zawarte w punkcie 3?

4 Analiza Pytanie 1 Czy młodzież powinna mieć wpływ na proces kształtowania kultury w powiecie?  - tak, np. za pośrednictwem samorządu szkolnego lub innych jednostek powiatu;  - nie, bo to zadanie dla ekspertów;  - jest mi to obojętne;  - inne (Proszę wpisać preferowane rozwiązanie)………………………................................................................................................

5 Wykres do pytania 1:

6 Opracowanie pytania 1: Wykres ukazuje, iż 82,08% badanych uważa, że młodzież powinna mieć wpływ na proces kształtowania kultury w powiecie za pośrednictwem samorządu szkolnego lub innych jednostek powiatu. 2,64% badanych uznało, że to zadanie dla ekspertów. 14,47 % uczniów jest to obojętne. 1,75% badanych młodych ludzi podaje inne rozwiązanie tj.:  Młodzieżowa Rada Miasta (3 osoby),  indywidualna współpraca z jednostką powiatu,  współpraca z prywatnymi spółkami, które naprawdę są zainteresowane rozwojem kultury w powiecie żarskim.

7 Pytanie 2 Jaki typ wydarzeń, imprez powinien znaleźć się w ofercie kulturalnej powiatu żarskiego? (Proszę wybrać maksymalnie 3):  - koncerty muzyczne,  - wystawy czasowe, okolicznościowe,  - spektakle teatralne,  - spotkania z ciekawymi ludźmi,  - pokazy filmowe,  - inne (podaj jakie?)………………………………………………… …………………………………………………………………………………

8 Wykres do pytania 2:

9 Opracowanie pytania 2: Uczniowie liceów i techników są zainteresowani przede wszystkim: o koncertami muzycznymi (35,26%), o pokazami filmowymi (25,23%) o i spotkaniami z ciekawymi ludźmi (20,82 %). 11,58% badanych wykazało zainteresowanie spektaklami teatralnymi. 4,75% uczniów uznało za atrakcyjne wystawy czasowe i okolicznościowe. 2,33% młodzieży proponuje inne imprezy kulturalne tj.:  zloty fanów literatury fantasy,  konkursy dla młodych artystów,  festyny, masowe imprezy miejskie,  warsztaty tematyczne,  spektakle taneczne,  malarstwo plenerowe,  pokazy taneczne.

10 Pytanie 3 W jakich formach aktywności uczestniczyłbyś (-ałbyś)? Proszę wybrać maksymalnie 2 formy. L.p.Rodzaj aktywnościZnak X przy wybranej formie aktywności 1.Zajęcia tańca towarzyskiego 2.Zajęcia tańca nowoczesnego 3.Zajęcia teatralne 4.Zajęcia wokalne 5.Zajęcia instrumentalne 6.Zajęcia plastyczne 7.Zajęcia literackie 8.Dyskusyjny Klub Filmowy 9.Kółko modelarskie 10.Kółko filmowe 11.Kółko dziennikarskie 12.Kółko fotograficzne 13.Inne

11 Wykres do pytania 3 W jakich formach aktywności uczestniczyłbyś (-abyś)?

12 Opracowanie pytania 3: Największym zainteresowaniem młodzieży cieszą się: kółko fotograficzne (16%) i taniec nowoczesny (15,5%). Ciekawe zajęcia to także: kółko filmowe (10,3%), taniec towarzyski (9,8%), zajęcia instrumentalne (9%), wokalne (8,6%) i plastyczne (8,2%). 6,54% uczniów chciałoby uczestniczyć w zajęciach teatralnych, a 4,6 % należeć do Dyskusyjnego Klubu Filmowego. 4,5 % młodych ludzi chce brać udział w zajęciach dziennikarskich. 3,6% uczniów liceów i techników jest zainteresowanych modelarstwem. 1,8% uczniów liceów ogólnokształcących chce uczęszczać na zajęcia literackie. 0,99% uczniów zaznaczyło inne formy aktywności kulturalnej, jednak żadna z 9 osób nie podała propozycji zajęć.

13 Pytanie 4 Czy w szkole mogłyby być realizowane formy aktywności zawarte w punkcie 3?  tak,  nie,  nie mam zdania. Jeżeli nie, to podaj propozycję, gdzie byłoby dobre miejsce. …………………………………………………………………………………………..

14 Wykres do pytania 4

15 Opracowanie pytania 4: 71% uczniów techników i liceów uważa, że zajęcia artystyczne powinny odbywać się w szkołach. 9,4% młodzieży nie ma zdania na ten temat. 19,5% młodych ludzi nie sądzi, by szkoła była dobrym miejscem na realizację wspomnianych form zajęć artystycznych. Jako dobre miejsce spotkań uczniowie szkół ponadgimnazjalnych podają: o Miejski Dom Kultury – 15 osób, o gminna świetlica – 3 osoby. Pozostali uczniowie nie wskazują konkretnego miejsca.

16 WNIOSKI Celem badania było uzyskanie wiedzy na temat oczekiwań i potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu żarskiego. 81,8% badanych uważa, że młodzież powinna mieć wpływ na proces kształtowania kultury w powiecie za pośrednictwem samorządu szkolnego lub innych jednostek powiatu. 71 % uczniów liceów i techników uważa, że zajęcia artystyczne powinny odbywać się w szkołach. 19,5% młodych ludzi nie sądzi, by szkoła była dobrym miejscem na realizację wspomnianych w ankiecie form zajęć artystycznych.

17 ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW Uczniowie liceów i techników powiatu żarskiego są zainteresowani przede wszystkim: o koncertami muzycznymi (35,26%), o pokazami filmowymi (25,23%) o i spotkaniami z ciekawymi ludźmi (20,82 %). Organizacją koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, pokazów filmowych powinny zająć się odpowiednie jednostki powiatu.

18 FILM Uczniowie zainteresowani pokazami filmowymi (25,2%), kółkiem filmowym (10,3 %) i udziałem w Dyskusyjnym Klubie Filmowym (4,6%) mogą brać udział np. w programie edukacyjnym Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej we współpracy z kinem „Pionier” (spotkania z prelekcją krytyka filmowego odbywają się raz w miesiącu). Dofinansowanie programu przez Zarząd Powiatu mogłoby wpłynąć na udział w pokazach filmowych większej liczby zainteresowanych sztuką filmową uczniów.

19 Zajęcia artystyczne: Młodzież jest zainteresowana następującymi zajęciami artystycznymi: kółko fotograficzne (16%), taniec nowoczesny (15,5%), taniec towarzyski (9,8%), zajęcia instrumentalne (9%), wokalne (8,6%), plastyczne (8,2%) i modelarskie (3,6%). Powyższe zajęcia trudno będzie przeprowadzić w szkołach bez dużych nakładów finansowych i odpowiednio wykształconej kadry. Mniejszych nakładów finansowych będą wymagały zajęcia teatralne (6,5%), dziennikarskie (4,6%) i literackie (1,8%), gdyż można je zorganizować w każdej szkole.

20 Współpraca wszystkich szkół i jednostek powiatu powinna wpłynąć na rozwój zainteresowań kulturalnych młodzieży. Niewątpliwie bariera finansowa jest przeszkodą w spełnieniu oczekiwań młodych ludzi tj. organizacja koncertów muzycznych, pokazów tanecznych czy filmowych oraz spektakli teatralnych. Należy próbować ją pokonać, aby młodzież mogła uczestniczyć w życiu kulturalnym powiatu żarskiego. Opracowała: Adrianna Tatarczuk – ZSB w Żarach Wnioski we współpracy z Teresą Michalewską ZSS w Żarach


Pobierz ppt "Badanie oczekiwań i potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu żarskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google