Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp.” założenia, cele, zakres.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp.” założenia, cele, zakres."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp.” założenia, cele, zakres

2 Geneza projektu wysoki poziom zapadalności na próchnicę zębów wśród dzieci i młodzieży możliwość pozyskania dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

3 Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Wnioskodawca: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Partnerzy

4 Patronat medyczny prof. dr hab. Maria Borysewicz – Lewicka Kierownik Katedry i Kliniki Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

5 Główne cele projektu poprawa stanu uzębienia dzieci z terenu Miasta Gorzowa Wlkp. podniesienie świadomości profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców

6 Budżet projektu Mechanizm Finansowy
Europejskiego Obszaru Gospodarczego: € (85 %) Budżet Miasta Gorzowa Wlkp. : € (15 %)

7 Źródła finansowania:

8 Zakres projektu Lakierowanie zębów preparatem z zawartością fluoru
Lakowanie bruzd zębowych lakiem szczelinowym Kampania edukacyjna promująca zasady higieny jamy ustnej i profilaktykę zdrowia

9 Grupa docelowa objęta akcją profilaktyczną
Lakowanie i lakierowanie: - uczniowie oddziałów „0” w szkołach podstawowych i przedszkolach - uczniowie gimnazjów Lakierowanie: - uczniowie szkół podstawowych - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 19459 dzieci uczniów publicznych i niepublicznych placówek oświatowych z terenu Gorzowa Wlkp.

10 Kalendarium projektu Kwiecień 2007 r. - złożenie wniosku
Maj 2008 r. - rekomendacja Ministerstwa Zdrowia Sierpień 2008 r. - wizyta studyjna przedstawiciela Szwajcarskiego Instytutu Zdrowia Międzynarodowego w Bazylei 7 listopada 2008 r. - decyzja darczyńców o przyznaniu dofinansowania Styczeń 2009 r. - rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu Marzec r. - rozszerzenie grupy docelowej Luty 2010r. - przedłużenie czasu realizacji projektu Lipiec 2010 r. - zakończenie projektu Listopad 2010 – kwiecień 2011 – II etap realizacji projektu

11 Główne działania podejmowane w ramach projektu

12 Projekt Działania promocyjno - edukacyjne Akcja profilaktyczna
Działania organizacyjne Działania sprawozdawczo - kontrolne i monitoring

13 Działania organizacyjne
Podział Miasta na 13 obwodów stomatologicznych Wybór 13 gabinetów stomatologicznych Wyznaczenie koordynatorów szkolnych Szkolenie - styczeń 2009 r. Zebranie deklaracji zgody rodziców na udział dziecka w akcji profilaktycznej Przygotowanie harmonogramów wizyt szkoła/gabinet stomatologiczny Przygotowanie badania statystycznego Spotkania z dyrektorami szkół i koordynatorami Konkurs plastyczny Publikacja Konferencja podsumowująca Przygotowanie i realizacja II etapu realizacji projektu

14 Spotkanie Prezydenta Miasta ze stomatologami 25.05.2010 r.

15

16 Działania promocyjno - edukacyjne
Uruchomiono stronę internetową projektu – Emisja planszy informacyjnej w telewizji Tele TOP Programy informacyjne m.in.: TVP3, Tele TOP, Telewizja Miejska Gorzów , RMG Wykonano ulotki programowe, plakaty Spotkania stomatologów i Zespołu Projektowego z dyrektorami szkół, uczniami i rodzicami Artykuły prasowe Spotkanie Zespołu Horyzontalnego z przedstawicielami instytucji ochrony zdrowia województwa lubuskiego Wykonanie kalendarzy ściennych

17

18

19

20 Kalendarz wizyt ucznia

21

22

23 Działania sprawozdawczo – kontrolne i monitoring
Miesięczne sprawozdania merytoryczne (monitoring płynności realizacji przez gabinety stomatologiczne akcji profilaktycznej) Kwartalne sprawozdania finansowe (monitoring zaangażowania finansowego) Kwartalne spotkania Zespołu Horyzontalnego

24 Zarządzanie projektem:
Zespół horyzontalny: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Skarbnik Miasta Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Dyrektor Wydziału Edukacji Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta

25 Zakres badania statystycznego - badana populacja – dzieci z roczników: 1994, 1997, 2002, 2003

26 Stan uzębienia z uwzględnieniem ubytków próchnicowych i wypełnień
Frekwencja i intensywność próchnicy Zęby z lakiem szczelinowym Występowanie wad zgryzu

27

28 Wskaźniki próchnicy Frekwencja − odsetek dzieci z uzębieniem z chorobą próchnicową Intensywność − wskazuje na nasilenie choroby próchnicowej, wyrażona średnią liczbą PUW-z i PUW-p PUW-z = Pz + Uz+ Wz PUW-p = Pp + Up+ Wp P − liczba zębów/powierzchni z próchnicą U – liczba zębów usuniętych z powodu próchnicy W – liczba zębów/powierzchni wypełnionych

29

30

31

32

33 Wnioski wynikające z przeprowadzonego badania

34 Wysoka frekwencja i intensywność próchnicy w populacji dzieci z roczników 1994 i 1997
Znaczny przyrost próchnicy u dzieci pomiędzy 6. a 7. rokiem życia Niepokojąca liczba dzieci, u których stwierdzono wymagające leczenia wady zgryzu

35 Efekty wdrażania projektu

36

37


Pobierz ppt "Projekt „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp.” założenia, cele, zakres."

Podobne prezentacje


Reklamy Google