Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp.” założenia, cele, zakres.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp.” założenia, cele, zakres."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp.” założenia, cele, zakres

2 Geneza projektu  wysoki poziom zapadalności na próchnicę zębów wśród dzieci i młodzieży  możliwość pozyskania dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

3  Wnioskodawca: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.  Partnerzy

4 Patronat medyczny prof. dr hab. Maria Borysewicz – Lewicka Kierownik Katedry i Kliniki Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

5 Główne cele projektu  poprawa stanu uzębienia dzieci z terenu Miasta Gorzowa Wlkp.  podniesienie świadomości profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców

6 Budżet projektu  Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego: 260 000 € (85 %)  Budżet Miasta Gorzowa Wlkp. : 45 882 € (15 %)

7 Źródła finansowania:

8 Zakres projektu  Lakierowanie zębów preparatem z zawartością fluoru  Lakowanie bruzd zębowych lakiem szczelinowym  Kampania edukacyjna promująca zasady higieny jamy ustnej i profilaktykę zdrowia

9 Grupa docelowa objęta akcją profilaktyczną  Lakowanie i lakierowanie: - uczniowie oddziałów „0” w szkołach podstawowych i przedszkolach - uczniowie gimnazjów  Lakierowanie: - uczniowie szkół podstawowych - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 19459 dzieci uczniów publicznych i niepublicznych placówek oświatowych z terenu Gorzowa Wlkp.

10 Kalendarium projektu  Kwiecień 2007 r. - złożenie wniosku  Maj 2008 r. - rekomendacja Ministerstwa Zdrowia  Sierpień 2008 r. - wizyta studyjna przedstawiciela Szwajcarskiego Instytutu Zdrowia Międzynarodowego w Bazylei  7 listopada 2008 r. - decyzja darczyńców o przyznaniu dofinansowania  Styczeń 2009 r. - rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu  Marzec 2009 r. - rozszerzenie grupy docelowej  Luty 2010r. - przedłużenie czasu realizacji projektu  Lipiec 2010 r. - zakończenie projektu  Listopad 2010 – kwiecień 2011 – II etap realizacji projektu

11 Główne działania podejmowane w ramach projektu

12 Działania sprawozdawczo - kontrolne i monitoring Działania promocyjno - edukacyjne Działania organizacyjne Akcja profilaktyczna Projekt

13 Działania organizacyjne  Podział Miasta na 13 obwodów stomatologicznych  Wybór 13 gabinetów stomatologicznych  Wyznaczenie koordynatorów szkolnych  Szkolenie - styczeń 2009 r.  Zebranie deklaracji zgody rodziców na udział dziecka w akcji profilaktycznej  Przygotowanie harmonogramów wizyt szkoła/gabinet stomatologiczny  Przygotowanie badania statystycznego  Spotkania z dyrektorami szkół i koordynatorami  Konkurs plastyczny  Publikacja  Konferencja podsumowująca  Przygotowanie i realizacja II etapu realizacji projektu

14 Spotkanie Prezydenta Miasta ze stomatologami 25.05.2010 r.

15

16 Działania promocyjno - edukacyjne  Uruchomiono stronę internetową projektu – www.profilaktykastomatologiczna.pl www.profilaktykastomatologiczna.pl  Emisja planszy informacyjnej w telewizji Tele TOP  Programy informacyjne m.in.: TVP3, Tele TOP, Telewizja Miejska Gorzów, RMG  Wykonano ulotki programowe, plakaty  Spotkania stomatologów i Zespołu Projektowego z dyrektorami szkół, uczniami i rodzicami  Artykuły prasowe  Spotkanie Zespołu Horyzontalnego z przedstawicielami instytucji ochrony zdrowia województwa lubuskiego  Wykonanie kalendarzy ściennych

17

18

19

20 Kalendarz wizyt ucznia

21

22

23 Działania sprawozdawczo – kontrolne i monitoring  Miesięczne sprawozdania merytoryczne (monitoring płynności realizacji przez gabinety stomatologiczne akcji profilaktycznej)  Kwartalne sprawozdania finansowe (monitoring zaangażowania finansowego)  Kwartalne spotkania Zespołu Horyzontalnego

24 Zarządzanie projektem: Zespół horyzontalny:  Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.  Skarbnik Miasta  Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej  Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych  Dyrektor Wydziału Edukacji  Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp.  Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta

25 Zakres badania statystycznego - badana populacja – dzieci z roczników: 1994, 1997, 2002, 2003

26 Stan uzębienia z uwzględnieniem ubytków próchnicowych i wypełnień Frekwencja i intensywność próchnicy Zęby z lakiem szczelinowym Występowanie wad zgryzu

27

28 Wskaźniki próchnicy Frekwencja − odsetek dzieci z uzębieniem z chorobą próchnicową Intensywność − wskazuje na nasilenie choroby próchnicowej, wyrażona średnią liczbą PUW-z i PUW-p PUW-z = Pz + Uz+ Wz PUW-p = Pp + Up+ Wp P − liczba zębów/powierzchni z próchnicą U – liczba zębów usuniętych z powodu próchnicy W – liczba zębów/powierzchni wypełnionych

29

30

31

32

33 Wnioski wynikające z przeprowadzonego badania

34 Wysoka frekwencja i intensywność próchnicy w populacji dzieci z roczników 1994 i 1997 Znaczny przyrost próchnicy u dzieci pomiędzy 6. a 7. rokiem życia Niepokojąca liczba dzieci, u których stwierdzono wymagające leczenia wady zgryzu

35 Efekty wdrażania projektu

36

37


Pobierz ppt "Projekt „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp.” założenia, cele, zakres."

Podobne prezentacje


Reklamy Google