Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RENESANS KAROLIŃSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RENESANS KAROLIŃSKI."— Zapis prezentacji:

1 RENESANS KAROLIŃSKI

2 Renesans karoliński to pierwsze, od czasów upadku Imperium Rzymskiego i najazdów barbarzyńców, ożywienie kultury i sztuki Europy. Został on zapoczątkowany przez najwybitniejszego władcę frankońskiego doby wczesnego średniowiecza - Karola Wielkiego. Samo słowo "renesans" znaczy "odradzać się, odnawiać", zwykle jest ono używane na oznaczenie zamierzonego i celowego wskrzeszenia i odnowienia starożytnej kultury.

3 Karol Wielki dążył do zjednoczenia całej Europy i stworzenia jednego imperium, jakie istniało za czasów rzymskich. Cesarz próbował również odnowić upadłą kulturę starożytną oraz nawiązać do kulturalnych zdobyczy starożytnych, dlatego też okres ten nazywany jest renesansem karolińskim.

4 Swą działalność rozpoczął Karol Wielki od reformy szkolnictwa
Swą działalność rozpoczął Karol Wielki od reformy szkolnictwa. Aby ich przeprowadzenie było możliwe kazał sprowadzić z Irlandii mnichów, którzy mieli nauczać łaciny. Język ten stał się obowiązkowy w szkołach, lecz na kontynencie został całkowicie zapomniany. W szkołach wprowadzono nauczanie siedmiu nauk wyzwolonych, które dzieliły się na dwa stopnie: niższym było trivium, w którym uczono dialektyki, retoryki i gramatyki, natomiast wyższym było quadrivium, w którym nauczano geometrii, astronomii, matematyki i muzyki. Prawo do edukacji w zreformowanych szkołach uzyskali teraz, prócz duchownych, także ludzie świeccy.

5 Wielkim osiągnięciem renesansu karolińskiego była także reforma pisma
Wielkim osiągnięciem renesansu karolińskiego była także reforma pisma. Zamieniono używaną w tym czasie kursywę karolińską na wyraźniejszą, a przez to łatwiejszą w odczytaniu, minuskułę, która z czasem przekształciła się w nasz dzisiejszy alfabet.

6

7 W okresie panowania Karola Wielkiego najwyższą jakość osiągnęły spisywane wtedy księgi. Teksty były szczegółowo przygotowywane a także bogato zdobione ilustracjami. Największą część spisywanych ksiąg stanowiło Pismo Święte, które było bogato zdobione kunsztownymi ornamentami oraz miniaturami o religijnej tematyce. Prócz Biblii kopiowano też dzieła starożytnych poetów, antycznych filozofów oraz polityków i prawników.

8

9 Prócz piśmiennictwa i szkolnictwa w okresie renesansu karolińskiego rozwijała się też prężnie sztuka i architektura, które nawiązywały do świetnych tradycji antycznych. Odrestaurowywano stare klasztory i kościoły, a także budowano nowe. Budowle stawiano głównie z drewna, dlatego też mało się z nich zachowało, ale były też budynki z kamienia. Architektura renesansu karolińskiego wzorowana była na budownictwie bizantyjskiej Rawenny. Najwspanialszym zabytkiem czasów karolińskich jest kaplica pałacowa oraz kompleks pałacowy znajdujący się w Akwizgranie.

10

11

12 W okresie tym dobrze rozwijało się także rzemiosło artystyczne
W okresie tym dobrze rozwijało się także rzemiosło artystyczne. Ze szczególną precyzją i pieczołowitością wykonywano tak wspaniałe przedmioty do użytku codziennego, jak i gustowną broń czy ozdoby i biżuterię.

13 Renesans karoliński trwał przez cały okres panowania Karola Wielkiego, a zakończył się wraz z jego śmiercią i rozpadem jego cesarstwa. Spowodował wyraźny rozwój nauki i wykształcił wielu ludzi. Dzięki niemu rozwinęło się kronikarstwo średniowieczne, a tym samym historiografia. To państwo Karola ukształtowało wzorzec doskonałego władcy i rycerza, na którym wzorowała się późniejsza Europa. Renesans karoliński zapoczątkował nowy okres w kulturze i sztuce, powodując tym samym tworzenie się nowej kultury średniowiecznej.

14

15

16


Pobierz ppt "RENESANS KAROLIŃSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google