Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji V. Przedsiębiorczość a innowacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji V. Przedsiębiorczość a innowacje."— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji V. Przedsiębiorczość a innowacje

2 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji Tematy Innowacje w teorii przedsiębiorczości. Innowacja - co to znaczy? Innowacje a sukces w biznesie. Nowe trendy - skutki dla mniejszych firm: Otwarte innowacje, Efekty rozpryskowe, Przedsiębiorczość, innowacje – razem czy osobno? 2

3 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji I. Wizja Schumpetera II. Dominacja wielkich korporacji III. Renesans przedsiębiorczości IV. Szerszy wymiar przedsiębiorczości Lata 1930 1940 1970 19902000 Społeczna W sferze publicznej Akademicka W kulturze i sztuce Duże korporacje Przełomowe innowacje w małych firmach Małe, dynamiczne firmy - wpływ na zatrudnienie, eksport Twórcza destrukcja Drobna działalność gospodarcza Duże korporacje PKPK PKPK Poziom innowacyjności Innowacje a przedsiębiorczość – ewolucja poglądów 3

4 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 4 Co to jest innowacja ? Innowacje a wynalazek. Innowacja to wdrożenie: nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), procesu, nowej metody organizacyjnej, nowej metody marketingowej, W praktyce gospodarczej. Ale także w sferze społecznej, publicznej, itp. Innowacje społeczne.

5 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 5 Trzy wymiary innowacji Rodzaje innowacji. Poziom innowacji. Innowacyjność branży, gałęzi gospodarki, w której działa firma.

6 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji Rodzaj innowacji Poziom innowacji Nowość dla firmy Nowość na danym rynku (kraju) Nowość w skali światowej Produktowa Procesowa Organizacyjna Marketingowa Poziom innowacji 6

7 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 7 Innowacyjność – rozwój – sukces w biznesie Tezy: 1. Dysponując przełomowym rozwiązaniem technicznym możemy bardzo szybko rozwinąć biznes. 2. Spośród najszybciej rozwijających się młodych firm przeważają te, które bazują na innowacjach technicznych. 3. Największe szanse mają firmy w branżach zaawansowanych technologicznie. Czy powyższe tezy są prawdziwe?

8 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 8 Jak jest w rzeczywistości? W grupie najszybciej rozwijających się firm amerykańskich znajdujących się na elitarnej liście Inc. 500 tylko 6% wdrażało unikatowe procesy i produkty. Tylko 12% upatrywało swój sukces w posiadaniu szczególnie atrakcyjnego pomysłu na biznes. Firmy dynamiczne funkcjonują nie tylko w sektorach zaawansowanej technologii ale także w dziedzinach uznawanych za tradycyjne (handel hurtowy i detaliczny, transport).

9 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji Innowacyjne gałęzie gospodarki Wysoki poziom nakładów na B+R. Założenie, że firmy działające w branżach innowacyjnych są innowacyjne. Innowacje w branżach tradycyjnych. 9

10 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 10 Czy innowacyjnych branże dają większe szanse na biznesowy sukces?

11 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 11 Jak jest w rzeczywistości c.d.? Szansę na prawdziwy sukces w biznesie mają również „łowcy rozprysków” oraz „twórczy imitatorzy”, gdyż: Tendencja w kierunku „Otwartych innowacji” (Open Innovation). Dyfuzyjna (rozpryskowa) teoria przedsiębiorczości – spillover. Filie zagranicznych koncernów a otwarte innowacje i „rozprysk” technologiczny. Szansa dla firm i krajów doganiających (catching-up).

12 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 12

13 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 13

14 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 14 Efekty rozpryskowe (spillover) Dyfuzja odpłatna (np. licencje, zakup maszyn i aparatury). Asymilacja nowych technologii poprzez podpatrywanie oraz współpracę z bardziej zaawansowanymi partnerami - nieodpłatna (spontaniczna). Formy: obserwacja/imitacja produktów i procesów, przepływ fachowców, dostosowanie się do wymogów konkurencji, powiązania kooperacyjne (relacja dostawca – odbiorca), efekty rozpryskowe z filii zagranicznych koncernów.

15 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 15 Rodzaje dyfuzji innowacji w gospodarce

16 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 16 Przejawy innowacyjnej przedsiębiorczości Młode firmy high-tech wdrażające oryginalne rozwiązania. Specyfika akademickich firm odpryskowych. „Łowcy rozprysków”. Proaktywni imitatorzy - przykład SELENA.

17 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji Krzysztof Domarecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej „Selena” Odwołam się do doświadczenia mojej firmy. Latach 1998 - 2002, kiedy uruchomiliśmy naszą pierwszą fabrykę pian montażowych, ja powiedziałem zespołowi R+D - koledzy, żadnych innowacji, dopóki nie skopiujemy wszystkiego co się rusza w Europie Zachodniej. Jak się nauczycie robić ich produkty, to zaczniemy się z nimi ścigać na wynalazki. I okazało się, że to podejście legło u podstaw późniejszego, naszego sukcesu, którego żeśmy się w ogóle nie spodziewali. Nie bójmy się po prostu kopiować - nazywajmy to elegancko imitacje, dyfuzje, jak tam naukowcy sobie to chcą nazwać, ale my jesteśmy na etapie takim, w którym jeśli chcemy zwiększyć efektywność naszego przemysłu to musimy najpierw dogonić świat. Wypowiedź na Konferencji PARP, „Świt innowacyjnego społeczeństwa”, 8 marca 2013 r. 17

18 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji Innowacyjność polskich przedsiębiorstw na tle Europy i Świata Dane Eurostat - jesteśmy w ogonie Europy. Nakłady na B+R niskie bo przedsiębiorstwa mało się angażują. Jeśli jest tak źle to dlaczego w kryzysie radzimy sobie lepiej niż inni? Innowacyjność początkujących firm wg Global Entrepreneurship Monitor - zupełnie nieźle! 18

19 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 19 Wydatki na B+R jako % PKB i udział % przedsiębiorstw w tych wydatkach

20 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 20 Skłonność początkujących przedsiębiorstw do wdrażania innowacji w badaniu GEM 2013

21 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji Imitacje czy własne rozwiązania technologiczne - „oczywista oczywistość”? Dalsze szybkie skracanie dystansu rozwojowego do krajów zachodnioeuropejskich nie będzie możliwe w modelu „dyfuzji naśladowczej”. Dla rozwoju Polski zasadniczą kwestią jest przełamanie dominującego modelu „dyfuzji naśladowczej” w kierunku „dyfuzji kreatywnej” - samodzielnego wytwarzania wiedzy technologicznej. Raport: Kurs na innowacje.Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, 2012 r. 21

22 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 22 Strategia wdrażania innowacji

23 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 23 Przedsiębiorczość a innowacje – razem czy osobno?

24 Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji 24 Innowacyjność – perspektywa makro a perspektywa przedsiębiorstwa


Pobierz ppt "Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji V. Przedsiębiorczość a innowacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google