Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna"— Zapis prezentacji:

1 Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna
V. Przedsiębiorczość a innowacje

2 Innowacje w teorii przedsiębiorczości. Innowacja - co to znaczy?
Tematy Innowacje w teorii przedsiębiorczości. Innowacja - co to znaczy? Innowacje a sukces w biznesie. Nowe trendy - skutki dla mniejszych firm: Otwarte innowacje, Efekty rozpryskowe, Przedsiębiorczość, innowacje – razem czy osobno?

3 Innowacje a przedsiębiorczość – ewolucja poglądów
I. Wizja Schumpetera II. Dominacja wielkich korporacji III. Renesans przedsiębiorczości IV. Szerszy wymiar przedsiębiorczości Społeczna W sferze publicznej Akademicka W kulturze i sztuce Duże korporacje Przełomowe innowacje w małych firmach Małe, dynamiczne firmy - wpływ na zatrudnienie, eksport Twórcza destrukcja Drobna działalność gospodarcza Duże korporacje PK Poziom innowacyjności Lata

4 Innowacja to wdrożenie:
Co to jest innowacja ? Innowacje a wynalazek. Innowacja to wdrożenie: nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), procesu, nowej metody organizacyjnej, nowej metody marketingowej, W praktyce gospodarczej. Ale także w sferze społecznej, publicznej, itp. Innowacje społeczne.

5 Trzy wymiary innowacji
Rodzaje innowacji. Poziom innowacji. Innowacyjność branży, gałęzi gospodarki, w której działa firma.

6 Nowość na danym rynku (kraju) Nowość w skali światowej
Poziom innowacji Rodzaj innowacji Poziom innowacji Nowość dla firmy Nowość na danym rynku (kraju) Nowość w skali światowej Produktowa Procesowa Organizacyjna Marketingowa

7 Innowacyjność – rozwój – sukces w biznesie
Tezy: Dysponując przełomowym rozwiązaniem technicznym możemy bardzo szybko rozwinąć biznes. Spośród najszybciej rozwijających się młodych firm przeważają te, które bazują na innowacjach technicznych. Największe szanse mają firmy w branżach zaawansowanych technologicznie. Czy powyższe tezy są prawdziwe?

8 Jak jest w rzeczywistości?
W grupie najszybciej rozwijających się firm amerykańskich znajdujących się na elitarnej liście Inc. 500 tylko 6% wdrażało unikatowe procesy i produkty. Tylko 12% upatrywało swój sukces w posiadaniu szczególnie atrakcyjnego pomysłu na biznes. Firmy dynamiczne funkcjonują nie tylko w sektorach zaawansowanej technologii ale także w dziedzinach uznawanych za tradycyjne (handel hurtowy i detaliczny, transport).

9 Innowacyjne gałęzie gospodarki
Wysoki poziom nakładów na B+R. Założenie, że firmy działające w branżach innowacyjnych są innowacyjne. Innowacje w branżach tradycyjnych.

10 Czy innowacyjnych branże dają większe szanse na biznesowy sukces?

11 Jak jest w rzeczywistości c.d.?
Szansę na prawdziwy sukces w biznesie mają również „łowcy rozprysków” oraz „twórczy imitatorzy”, gdyż: Tendencja w kierunku „Otwartych innowacji” (Open Innovation). Dyfuzyjna (rozpryskowa) teoria przedsiębiorczości – spillover. Filie zagranicznych koncernów a otwarte innowacje i „rozprysk” technologiczny. Szansa dla firm i krajów doganiających (catching-up).

12

13

14 Efekty rozpryskowe (spillover)
Dyfuzja odpłatna (np. licencje, zakup maszyn i aparatury). Asymilacja nowych technologii poprzez podpatrywanie oraz współpracę z bardziej zaawansowanymi partnerami - nieodpłatna (spontaniczna). Formy: obserwacja/imitacja produktów i procesów, przepływ fachowców, dostosowanie się do wymogów konkurencji, powiązania kooperacyjne (relacja dostawca – odbiorca), efekty rozpryskowe z filii zagranicznych koncernów.

15 Rodzaje dyfuzji innowacji w gospodarce

16 Przejawy innowacyjnej przedsiębiorczości
Młode firmy high-tech wdrażające oryginalne rozwiązania. Specyfika akademickich firm odpryskowych. „Łowcy rozprysków”. Proaktywni imitatorzy - przykład SELENA.

17 Krzysztof Domarecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej „Selena”
Odwołam się do doświadczenia mojej firmy. Latach , kiedy uruchomiliśmy naszą pierwszą fabrykę pian montażowych, ja powiedziałem zespołowi R+D - koledzy, żadnych innowacji, dopóki nie skopiujemy wszystkiego co się rusza w Europie Zachodniej. Jak się nauczycie robić ich produkty, to zaczniemy się z nimi ścigać na wynalazki. I okazało się, że to podejście legło u podstaw późniejszego, naszego sukcesu, którego żeśmy się w ogóle nie spodziewali. Nie bójmy się po prostu kopiować - nazywajmy to elegancko imitacje, dyfuzje, jak tam naukowcy sobie to chcą nazwać, ale my jesteśmy na etapie takim, w którym jeśli chcemy zwiększyć efektywność naszego przemysłu to musimy najpierw dogonić świat. Wypowiedź na Konferencji PARP, „Świt innowacyjnego społeczeństwa”, 8 marca 2013 r.

18 Innowacyjność polskich przedsiębiorstw na tle Europy i Świata
Dane Eurostat - jesteśmy w ogonie Europy. Nakłady na B+R niskie bo przedsiębiorstwa mało się angażują. Jeśli jest tak źle to dlaczego w kryzysie radzimy sobie lepiej niż inni? Innowacyjność początkujących firm wg Global Entrepreneurship Monitor - zupełnie nieźle!

19 Wydatki na B+R jako % PKB i udział % przedsiębiorstw w tych wydatkach

20 Skłonność początkujących przedsiębiorstw do wdrażania innowacji w badaniu GEM 2013

21 Imitacje czy własne rozwiązania technologiczne - „oczywista oczywistość”?
Dalsze szybkie skracanie dystansu rozwojowego do krajów zachodnioeuropejskich nie będzie możliwe w modelu „dyfuzji naśladowczej”. Dla rozwoju Polski zasadniczą kwestią jest przełamanie dominującego modelu „dyfuzji naśladowczej” w kierunku „dyfuzji kreatywnej” - samodzielnego wytwarzania wiedzy technologicznej. Raport: Kurs na innowacje.Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, 2012 r.

22 Strategia wdrażania innowacji

23 Przedsiębiorczość a innowacje – razem czy osobno?

24 Innowacyjność – perspektywa makro a perspektywa przedsiębiorstwa


Pobierz ppt "Jerzy Cieslik, Przedsiębiorczość technologiczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google