Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MS Access. zbiór informacji dotyczących określonego tematu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MS Access. zbiór informacji dotyczących określonego tematu."— Zapis prezentacji:

1 MS Access

2 zbiór informacji dotyczących określonego tematu

3  pracownicy firmy  katalog biblioteczny  kartoteka magazynowa  notatnik telefoniczny  notatnik adresowy  dziennik lekcyjny

4 Budowa :  tabela – to miejsce, w którym przechowuje się informację na dany temat  rekord – to wiersz przeznaczony do zapisu informacji o jednym tylko obiekcie; w każdym rekordzie znajduje się ta sama liczba komórek, która jest równa liczbie kolumn w tabeli  pole - kolumny tabeli bazy danych, każde pole jest przeznaczone do opisu jednej charakterystycznej cechy (atrybutu)  wszystkie rekordy są złożone z tej samej liczby pól

5  widok projekt

6  widok arkusz danych

7  rekord

8  pole

9  kartotekowa - oparta na jednej tabeli (ma postać zbioru oddzielnych dokumentów o tej samej strukturze, ale różnej zawartości np. zbiór kart katalogowych w bibliotece)  relacyjna - ACCESS - gromadzenie danych o różnym zakresie tematycznym w oddzielnych tabelach i tworzenie relacji (powiązań) między nimi  hierarchiczna

10  szybkie wyszukiwanie i modyfikowanie danych  eliminacja powtarzających się danych  zapobieganie niespójnościom  wielodostęp  możliwość narzucenia standardu  mechanizmy zabezpieczeń danych

11  Tabele - struktury służące do przechowywania różnego rodzaju danych  Kwerendy (zapytania) - struktury umożliwiające wybieranie z bazy danych rekordów spełniających określone przez użytkownika kryteria, a także wykonywanie na tych rekordach pewnych operacji  Formularze - struktury służące do przedstawiania na ekranie zawartości rekordów; pozwalają przeglądać, wprowadzać i modyfikować dane, mogą być też stosowane do drukowania zawartości bazy danych  Raporty - struktury służące do wyświetlania i drukowania wyciągów z baz danych. Nadają się do wszelkiego rodzaju sprawozdań i zestawień  Makra - zapis sekwencji często wykonywanych operacji, które następnie mogą być odtwarzane, np. przez jednorazowe naciśnięcie kombinacji klawiszy  Moduły (procedury) - struktury programowe pisane we właściwym dla danego systemu języku programowania

12 Tabela, która ma wchodzić w skład bazy danych, musi zawierać pole (pola), na podstawie którego można jednoznacznie określić każdy rekord. Takie pole lub zespół pól nazywamy kluczem tabeli. Najczęściej jako klucz wybiera się pole, w którym przechowywany jest numer rekordu. Ponadto pola kluczowe służą do określania relacji, czyli powiązań między tabelami tworzącymi bazę.


Pobierz ppt "MS Access. zbiór informacji dotyczących określonego tematu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google