Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BAZY DANYCH MS Access.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BAZY DANYCH MS Access."— Zapis prezentacji:

1 BAZY DANYCH MS Access

2 zbiór informacji dotyczących określonego tematu
Baza danych zbiór informacji dotyczących określonego tematu

3 Zastosowanie pracownicy firmy katalog biblioteczny
kartoteka magazynowa notatnik telefoniczny notatnik adresowy dziennik lekcyjny

4 Budowa : tabela – to miejsce, w którym przechowuje się informację na dany temat rekord – to wiersz przeznaczony do zapisu informacji o jednym tylko obiekcie; w każdym rekordzie znajduje się ta sama liczba komórek, która jest równa liczbie kolumn w tabeli pole - kolumny tabeli bazy danych, każde pole jest przeznaczone do opisu jednej charakterystycznej cechy (atrybutu) wszystkie rekordy są złożone z tej samej liczby pól

5 Tabela: widok projekt

6 Tabela: widok arkusz danych

7 Rekord: rekord

8 Pole: pole

9 Modele baz danych: kartotekowa - oparta na jednej tabeli (ma postać zbioru oddzielnych dokumentów o tej samej strukturze, ale różnej zawartości np. zbiór kart katalogowych w bibliotece) relacyjna - ACCESS - gromadzenie danych o różnym zakresie tematycznym w oddzielnych tabelach i tworzenie relacji (powiązań) między nimi hierarchiczna

10 Zalety przetwarzania zbiorów danych:
szybkie wyszukiwanie i modyfikowanie danych eliminacja powtarzających się danych zapobieganie niespójnościom wielodostęp możliwość narzucenia standardu mechanizmy zabezpieczeń danych

11 OBIEKTY BAZY DANYCH: Tabele - struktury służące do przechowywania różnego rodzaju danych Kwerendy (zapytania) - struktury umożliwiające wybieranie z bazy danych rekordów spełniających określone przez użytkownika kryteria, a także wykonywanie na tych rekordach pewnych operacji Formularze - struktury służące do przedstawiania na ekranie zawartości rekordów; pozwalają przeglądać, wprowadzać i modyfikować dane, mogą być też stosowane do drukowania zawartości bazy danych Raporty - struktury służące do wyświetlania i drukowania wyciągów z baz danych. Nadają się do wszelkiego rodzaju sprawozdań i zestawień Makra - zapis sekwencji często wykonywanych operacji, które następnie mogą być odtwarzane, np. przez jednorazowe naciśnięcie kombinacji klawiszy Moduły (procedury) - struktury programowe pisane we właściwym dla danego systemu języku programowania

12 Pole informacyjne a pole kluczowe:
Tabela, która ma wchodzić w skład bazy danych, musi zawierać pole (pola), na podstawie którego można jednoznacznie określić każdy rekord Takie pole lub zespół pól nazywamy kluczem tabeli Najczęściej jako klucz wybiera się pole, w którym przechowywany jest numer rekordu Ponadto pola kluczowe służą do określania relacji, czyli powiązań między tabelami tworzącymi bazę.


Pobierz ppt "BAZY DANYCH MS Access."

Podobne prezentacje


Reklamy Google