Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROF. DR HAB. MED. JAN KULIG PROBLEM REFERECYJNOŚCI ODDZIAŁÓW CHIRURGICZNYCH KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE CHIRURGII OGÓLNEJ REFERENCYJNOŚĆ ODDZIAŁÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROF. DR HAB. MED. JAN KULIG PROBLEM REFERECYJNOŚCI ODDZIAŁÓW CHIRURGICZNYCH KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE CHIRURGII OGÓLNEJ REFERENCYJNOŚĆ ODDZIAŁÓW."— Zapis prezentacji:

1 PROF. DR HAB. MED. JAN KULIG PROBLEM REFERECYJNOŚCI ODDZIAŁÓW CHIRURGICZNYCH KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE CHIRURGII OGÓLNEJ REFERENCYJNOŚĆ ODDZIAŁÓW CHIRURGICZNYCH Ustalenie referencyjności szpitali W TYM TAKŻE ODDZIAŁÓW CHIRURGICZNYCH umożliwia porządkowanie organizacyjne systemu ochrony zdrowia, jednak dynamiczne przemiany zarówno systemu, jak i samych szpitali najczęściej łamią ustalane podziały, nierzadko już na etapie planowania.

2 WPROWADZONY NA DRODZE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie krajowej sieci szpitali oraz ich poziomów referencyjnych (Dz. U. Nr 98 poz.164), na podstawie delegacji zawartej w art. 31c ust. 4 ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153, z późniejszymi zmianami) Podział szpitali pod względem stopnia referencyjności I poziom referencyjny – szpitale udzielające świadczeń zdrowotnych w czterech podstawowych specjalnościach medycznych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, ginekologii z położnictwem a także z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. II poziom referencyjny – szpitale wojewódzkie, udzielające, obok świadczeń zdrowotnych w wymienionych wyżej specjalnościach, oraz co najmniej w czterech z następujących specjalności: kardiologii, neurologii, dermatologii, patologii ciąży i noworodka, okulistyki, laryngologii, chirurgii urazowej, urologii, neurochirurgii, chirurgii dziecięcej i chirurgii onkologicznej. III poziom referencyjny – obejmuje szpitale kliniczne państwowych uczelni medycznych lub państwowej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz jednostki badawczo- rozwojowe podległe Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej. Szpitale kliniczne, mogą udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie trzeciego poziomu referencyjnego na obszarze większym niż jedno województwo. Jednostki badawczo-rozwojowe udzielają świadczeń zdrowotnych na terenie całego kraju.

3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie krajowej sieci szpitali oraz ich poziomów referencyjnych zostało uchylone w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 45, poz. 391, z późniejszymi zmianami) OBECNIE NIE MAMY JEDNOLITYCH KRYTERIÓW POZWALAJĄCYCH NA USYTEMATYZOWANIE SZPITALI A RÓWNOCZEŚNIE NALEŻY MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE AKTULNE UWARUNKOWANIA PRAWNE UNIEMOŻLIWIAJĄ PRZYWRÓCENIE WCZEŚNIEJ ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ REFERENCYJNOŚĆ ODDZIAŁÓW CHIRURGICZNYCH JAKOŚĆ I ZAKRES USŁUG MEDYCZNYCH O referencyjności stanowi nie miejsce, czy szpital, ale przygotowanie zawodowe i wykształcenie pracującej kadry oraz wyposażenie ośrodka.

4 DLACZEGO POWRACAMY DO REFERENCYJNOŚCI ODDZIAŁÓW CHIRURGICZNYCH ? PONIEWAŻ KLINIKI CHIRURGICZNE LECZĄ NAJCIĘŻSZE PRZYPADKI I POWIKŁANIA, ALE NIE MAJĄ WYŻSZEJ LICZBY PUNKTÓW NFZ REFERENCYJNOŚĆ ODDZIAŁÓW CHIRURGICZNYCH Wprawdzie Fundusz zauważa, ze procedury chirurgiczne są niedoszacowane, przynoszą długi szpitalom, ale poprawa Jest ciągle niewystarczająca

5 W CHIRURGII NIEFINANSOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W NIEZBĘDNEJ WYSOKOŚCI POWODUJE ICH MNIEJSZY ZAKRES I NIŻSZĄ JAKOŚĆ DEKAPTALIZACJĘ WYPOSAŻENIA ODPŁYW DOŚWIADCZONEJ KADRY ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI CHIRURGICZNE TRZEBA WIĘCEJ ZAPŁACIĆ PODOBNIE ZA LECZENIE POWIKŁAŃ A PRAWA RYNKU (CZYLI WYBÓR PACJENTÓW) ZADECYDUJĄ O WYBORZE SZPITALI, KTÓRE NIE OGRANICZĄ SWOICH USŁUG W OSTATNIM KWARTALE ROKU Z POWODU WYKONANIA KONTRAKTU PODSUMOWANIE KONIECZNE POWOŁANIE ZESPOŁU KTÓRY OPRACUJE: DEFINICJĘ REFERENCYJNOŚCI ODDZIAŁÓW CHIRURGICZNYCH OKREŚLI ZASADY PRZYZNAWANIA REFERENCYJNOŚCI ODDZIAŁOM CHIRURGICZNYM OKREŚLI NIEZBĘDNE ŚRODKI FINANSOWE DLA TYCH ODDZIAŁÓW

6 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROF. DR HAB. MED. JAN KULIG PROBLEM REFERECYJNOŚCI ODDZIAŁÓW CHIRURGICZNYCH KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE CHIRURGII OGÓLNEJ REFERENCYJNOŚĆ ODDZIAŁÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google