Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KULTURA I ETYKA W PRACY BIUROWEJ. PODSTAWOWE POJĘCIA PODSTAWOWE POJĘCIA PODSTAWOWE POJĘCIA Etyka biurowa Etyka biurowa Etyka Kultura organizacyjna Kultura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KULTURA I ETYKA W PRACY BIUROWEJ. PODSTAWOWE POJĘCIA PODSTAWOWE POJĘCIA PODSTAWOWE POJĘCIA Etyka biurowa Etyka biurowa Etyka Kultura organizacyjna Kultura."— Zapis prezentacji:

1 KULTURA I ETYKA W PRACY BIUROWEJ

2 PODSTAWOWE POJĘCIA PODSTAWOWE POJĘCIA PODSTAWOWE POJĘCIA Etyka biurowa Etyka biurowa Etyka Kultura organizacyjna Kultura organizacyjna Zachowanie etyczne Zachowanie etyczne Kultura Etyka zawodowa Etyka zawodowa

3 Etyka ogół ocen i norm moralnych przyjętych w danej zbiorowości społecznej ogół ocen i norm moralnych przyjętych w danej zbiorowości społecznej nauka o moralności

4 Zachowanie etyczne to zachowanie, które mieści się w ogólnie przyjętych normach Społecznych. to zachowanie, które mieści się w ogólnie przyjętych normach Społecznych.

5 Kultura obejmuje to wszystko, co w zachowaniu się i wyposażeniu członków społeczeństw ludzkich stanowi rezultat zbiorowej działalności. obejmuje to wszystko, co w zachowaniu się i wyposażeniu członków społeczeństw ludzkich stanowi rezultat zbiorowej działalności. tworzy charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania. tworzy charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania.

6 ETYKA ZAWODOWA I KULTURA ORGANIZACYJNA Etyka zawodowa to zespół norm i dyrektyw (zasad) wynikających z tradycji zawodu, kultury narodowej, z podstawowych wskazań etycznych przyjętych w danym społeczeństwie, a zastosowanych do wykonania danego zawodu. Kultura organizacyjna to wzór przekonań, oczekiwań i wartości organizacyjnych widoczny w codziennych praktykach.

7 Etyka biurowa to zbiór zasad moralnych, obowiązujących osobę pracującą w biurze z racji wykonywanego zawodu. to zbiór zasad moralnych, obowiązujących osobę pracującą w biurze z racji wykonywanego zawodu. to zasady określające, co wolno, a czego nie można uczynić, mając na uwadze dobro instytucji, klienta czy innego Podmiotu. to zasady określające, co wolno, a czego nie można uczynić, mając na uwadze dobro instytucji, klienta czy innego Podmiotu.

8 ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ zasada tajemnicy zawodowej zasada tajemnicy powiernictwa zasada dobra klienta zasada odpowiedzialności moralnej

9 PODSTAWOWE ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ zasada tajemnicy powiernictwa - jeżeli usługodawca nie chce stracić zaufania klienta i nie stracić go jako „źródła” przynoszącego dochód, musi pamiętać o zachowaniu dyskrecji w przypadku, gdy klient dzieli się osobistymi problemami czy troskami, zasada dobra klienta, obejmuje takie działania jak: 1. rzetelne informowanie klienta o wszystkich elementach sprawy, 2. informowanie również o tym, co jest złe w danym towarze, danie możliwości reklamacji, odwołania, 3. dobre wrażenie – staramy się stworzyć przed klientem wizerunek godny zaufania, przekonać go, że dbamy o jego interes.

10 PODSTAWOWE ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ zasada tajemnicy zawodowej - klient ma pełne prawo do poszanowania swej prywatności, usługodawca jest moralnie zobowiązany nie czynić niczego, co mogłoby tę prywatność naruszyć, zasada odpowiedzialności moralnej - nawołuje do krytycyzmu wobec siebie, przyznawania się do błędów oraz działań niwelujących nasze błędy. Człowiek popełnia błędy, może od nich uciekać lub je naprawiać. Nie należy zrzucać winy na innych, ale przyjąć na siebie odpowiedzialność moralną, a co za tym często idzie, również zawodową, czy nawet karną. Może to stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej lub służbowej. Obejmuje zachowania niezgodne z etyką zawodową lub przewinienia służbowe w zakresie dyscypliny pracy.

11 FUNKCJE ETYKI ZAWODOWEJ FUNKCJE ETYKI ZAWODOWEJ FUNKCJE ETYKI ZAWODOWEJ zabezpieczenie przed pokusami zabezpieczenie przed pokusami podnoszenie prestiżu grupy zawodowej podnoszenie prestiżu grupy zawodowej regulowanie relacji w grupie regulowanie relacji w grupie określenie stosunku do przedmiotu pracy określenie stosunku do przedmiotu pracy

12 POSTAWY INTERPERSONALNE I SPOŁECZNE postawa społecznej dyscypliny postawa społecznej użyteczności podstawa społecznej gospodarności postawa społecznego zaangażowania postawa społecznej otwartości postawa zespołowości

13 POSTAWY INTERPERSONALNE I SPOŁECZNE postawa społecznej dyscypliny – umiejętność i gotowość podporządkowania się np. własnym postanowieniom czy poleceniom osób kierujących pracą; postawa społecznej użyteczności „nie bierz więcej niż dajesz”, gotowość do inicjatywy i twórczego działania, umiejętność oceniania pracy własnej i innych; podstawa społecznej gospodarności – świadomość trudu zawartego w rezultatach pracy ludzkiej oraz racjonalne gospodarowanie majątkiem własnym czy firmy.

14 POSTAWY INTERPERSONALNE I SPOŁECZNE postawa społecznego zaangażowania – pełnienie ról społecznych w życiu zawodowym, wrażliwość na problemy zespołu, czyli czynne uczestnictwo w życiu zespołu; postawa społecznej otwartości – umiejętność sprawiedliwego oceniania niezależnie od osoby, jednakowe traktowanie innych ludzi i zespołów; postawa zespołowości – dbałość o dobre stosunki z tymi, z którymi wypadło nam współpracować, o odpowiednią atmosferę współpracy, lojalność, szacunek dla odmiennych przekonań i poglądów.

15 Etyka i kultura w pracy zawodowej jest ważnym elementem kształtującym poprawne relacje nie tylko między pracownikami, między pracownikami a przełożonym, ale i między pracownikami a klientami firmy.


Pobierz ppt "KULTURA I ETYKA W PRACY BIUROWEJ. PODSTAWOWE POJĘCIA PODSTAWOWE POJĘCIA PODSTAWOWE POJĘCIA Etyka biurowa Etyka biurowa Etyka Kultura organizacyjna Kultura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google