Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KULTURA I ETYKA W PRACY BIUROWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KULTURA I ETYKA W PRACY BIUROWEJ"— Zapis prezentacji:

1 KULTURA I ETYKA W PRACY BIUROWEJ

2 PODSTAWOWE POJĘCIA Etyka Etyka biurowa PODSTAWOWE POJĘCIA Zachowanie
etyczne Kultura organizacyjna Etyka zawodowa Kultura

3 w danej zbiorowości społecznej
Etyka nauka o moralności ogół ocen i norm moralnych przyjętych w danej zbiorowości społecznej

4 to zachowanie, które mieści się w ogólnie przyjętych normach
Zachowanie etyczne to zachowanie, które mieści się w ogólnie przyjętych normach Społecznych.

5 obejmuje to wszystko, co w zachowaniu się i wyposażeniu
Kultura obejmuje to wszystko, co w zachowaniu się i wyposażeniu członków społeczeństw ludzkich stanowi rezultat zbiorowej działalności. tworzy charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania.

6 ETYKA ZAWODOWA I KULTURA ORGANIZACYJNA
Etyka zawodowa to zespół norm i dyrektyw (zasad) wynikających z tradycji zawodu, kultury narodowej, z podstawowych wskazań etycznych przyjętych w danym społeczeństwie, a zastosowanych do wykonania danego zawodu. Kultura organizacyjna to wzór przekonań, oczekiwań i wartości organizacyjnych widoczny w codziennych praktykach.

7 to zbiór zasad moralnych, obowiązujących osobę pracującą
Etyka biurowa to zbiór zasad moralnych, obowiązujących osobę pracującą w biurze z racji wykonywanego zawodu. to zasady określające, co wolno, a czego nie można uczynić, mając na uwadze dobro instytucji, klienta czy innego Podmiotu.

8 ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ
zasada tajemnicy zawodowej zasada tajemnicy powiernictwa zasada dobra klienta zasada odpowiedzialności moralnej

9 PODSTAWOWE ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ
zasada tajemnicy powiernictwa - jeżeli usługodawca nie chce stracić zaufania klienta i nie stracić go jako „źródła” przynoszącego dochód, musi pamiętać o zachowaniu dyskrecji w przypadku, gdy klient dzieli się osobistymi problemami czy troskami, zasada dobra klienta, obejmuje takie działania jak: rzetelne informowanie klienta o wszystkich elementach sprawy, informowanie również o tym, co jest złe w danym towarze, danie możliwości reklamacji, odwołania, dobre wrażenie – staramy się stworzyć przed klientem wizerunek godny zaufania, przekonać go, że dbamy o jego interes.

10 PODSTAWOWE ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ
zasada tajemnicy zawodowej - klient ma pełne prawo do poszanowania swej prywatności, usługodawca jest moralnie zobowiązany nie czynić niczego, co mogłoby tę prywatność naruszyć, zasada odpowiedzialności moralnej - nawołuje do krytycyzmu wobec siebie, przyznawania się do błędów oraz działań niwelujących nasze błędy. Człowiek popełnia błędy, może od nich uciekać lub je naprawiać Nie należy zrzucać winy na innych, ale przyjąć na siebie odpowiedzialność moralną, a co za tym często idzie, również zawodową, czy nawet karną. Może to stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej lub służbowej. Obejmuje zachowania niezgodne z etyką zawodową lub przewinienia służbowe w zakresie dyscypliny pracy.

11 FUNKCJE ETYKI ZAWODOWEJ
podnoszenie prestiżu grupy zawodowej regulowanie relacji w grupie zabezpieczenie przed pokusami FUNKCJE ETYKI ZAWODOWEJ określenie stosunku do przedmiotu pracy

12 POSTAWY INTERPERSONALNE I SPOŁECZNE
postawa społecznej użyteczności postawa społecznego zaangażowania postawa zespołowości podstawa społecznej gospodarności postawa społecznej otwartości postawa społecznej dyscypliny

13 POSTAWY INTERPERSONALNE I SPOŁECZNE
postawa społecznej dyscypliny – umiejętność i gotowość podporządkowania się np. własnym postanowieniom czy poleceniom osób kierujących pracą; postawa społecznej użyteczności „nie bierz więcej niż dajesz”, gotowość do inicjatywy i twórczego działania, umiejętność oceniania pracy własnej i innych; podstawa społecznej gospodarności – świadomość trudu zawartego w rezultatach pracy ludzkiej oraz racjonalne gospodarowanie majątkiem własnym czy firmy.

14 POSTAWY INTERPERSONALNE I SPOŁECZNE
postawa społecznego zaangażowania – pełnienie ról społecznych w życiu zawodowym, wrażliwość na problemy zespołu, czyli czynne uczestnictwo w życiu zespołu; postawa społecznej otwartości – umiejętność sprawiedliwego oceniania niezależnie od osoby, jednakowe traktowanie innych ludzi i zespołów; postawa zespołowości – dbałość o dobre stosunki z tymi, z którymi wypadło nam współpracować, o odpowiednią atmosferę współpracy, lojalność, szacunek dla odmiennych przekonań i poglądów.

15 Etyka i kultura w pracy zawodowej jest ważnym elementem kształtującym poprawne relacje nie tylko między pracownikami, między pracownikami a przełożonym, ale i między pracownikami a klientami firmy.


Pobierz ppt "KULTURA I ETYKA W PRACY BIUROWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google