Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czułość pomiarów NMR. Intensywność ~ [stężenie] (Int ~ c) Efekt akumulacji: S/N ~ nt 1/2 nt – liczba zsumowanych sygnałów FID Moment magnetyczny jądra.

Коpie: 1
Efektywna szybkość zaniku magnetyzacji poprzecznej wiąże się z szerokością linii zależnością: w = 1/( T 2 *) = (1/ )R 2 * T 2 * - efektywny T 2, doświadczalny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czułość pomiarów NMR. Intensywność ~ [stężenie] (Int ~ c) Efekt akumulacji: S/N ~ nt 1/2 nt – liczba zsumowanych sygnałów FID Moment magnetyczny jądra."— Zapis prezentacji:

1 Czułość pomiarów NMR

2 Intensywność ~ [stężenie] (Int ~ c) Efekt akumulacji: S/N ~ nt 1/2 nt – liczba zsumowanych sygnałów FID Moment magnetyczny jądra i pole B 0 : Int ~ (5/2) B 0 (3/2) Efekt NOE: Int( max ) = (1 + S /2 I ) Int 0 Przeniesienie polaryzacji S I: Int max = S / I Niektóre czynniki wpływające na jakość rejestrowanego widma

3 Schemat sekwencji INEPT ogniskowany (INEPT = Insensitive Nuclei Enhanced by Polarization Transfer) Wąskie prostokąty reprezentują impulsy 90º a szerokie – impulsy 180º. Inne oznaczenia: t d – przerwa relaksacyjna, w której układ dochodzi do stanu równowagi termodynamicznej z otoczeniem, d 2 = 1/(4J), d 3 = (0,15 - 0,25)/J, at – czas rejestracji FID 90180 90180 90 t d d 2 d 3 d 3 d 2 odsprz. I S A BCDE at

4 Postać multipletów spinu I w grupach IS, IS 2 i IS 3, rejestrowanych za pomocą sekwencji INEPT z kompensacją równowagowej intensywności spinu I. CH CH 2 CH 3

5 Wzmocnienie sygnału spinów I spowodowane przeniesieniem polaryzacji od spinów S w technice DEPT Układ spinowy = 45º = 90º = 135º IS 0,71( S / I )( S / I )0,71( S / I ) IS 2 ( S / I ) 0 –( S / I ) IS 3 1,06( S / I ) 0

6 Standardowe widmo 13 C NMR i widmo DEPT(135) próbki sacharozy zanieczyszczonej metanolem, zarejestrowane z odsprzęganiem od protonów

7 32 1 2 4 3 11 Sygnał główny i sygnały satelitarne acetylenowego protonu 1-bromoetynylo-4- etynylobenzenu C-H ppm

8 Niektóre zaawansowane techniki pomiarowe

9 Koncepcja spektroskopii wielowymiarowej Sekwencja pomiarowa służąca do rejestracji standardowego widma 1D NMR: (t d ) – (impuls ) – (at) Sekwencja pomiarowa służąca do rejestracji widma 2D NMR: (t d ) – (t 1 ) – (t m ) – (at) Sekwencja pomiarowa służąca do rejestracji widma 3D NMR: (t d ) – (t 1 ) – (t m ) – (t 3 ) – (t m2 ) – (at)

10 Koncepcja spektroskopii wielowymiarowej Poglądowe przedstawienie dwuwymiarowej spektroskopii NMR

11 Koncepcja spektroskopii wielowymiarowej Etapy sekwencji pomiaru widma dwuwymiarowego: przygotowanie, t d - wytwarzany jest nierównowagowy stan układu spinowego inkrementowany czas ewolucji, t 1 - znakowanie koherencji spinowych częstościami 1 mieszanie, t m - przeniesienie koherencji pomiędzy oddziałującymi spinami detekcja, t 2 - rejestracja sygnału FID, zawierającego informacje bezpośrednio o częstościach 2 i pośrednio o częstościach 1

12 Dwuwymiarowa technika COSY Sekwencja COSY służąca do korelowania przesunięć chemicznych spinów oddziałujących skalarnie 90 x

13 Dwuwymiarowa technika COSY Schematycznie przedstawione widmo 2D typu COSY, w którym korelacja spinów jest wywoływana sprzężeniem skalarnym. Sygnały diagonalne (D) odpowiadają widmu 1D podczas gdy sygnały niediagonalne wskazują na obecność sprzężenia skalarnego pomiędzy spinami.

14 0.51.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.07.5 1.0 2.0 3.0 WIDMO PROTONOWE KROTONIANU ETYLU HHH H H

15 WIDMO COSY KROTONIANU ETYLU

16 Widmo 1D 1 H NMR. Widmo 1D 1 H NMR roztworu sacharozy w D 2 O z dodatkiem metanolu

17 Widma COSY z filtrem dwukwantowym - DQF-COSY. Widmo 2D 1 H- 1 H DQF-COSY roztworu sacharozy w D 2 O z dodatkiem metanolu 1 2 3 1 2 3

18 Widmo 1D 1 H NMR roztworu sacharozy w D 2 O z dodatkiem metanolu 1 2 3 1 2 3 Widmo 1D 1 H NMR.

19 Widmo 1D 1 H NMR teakryny w CDCl 3

20 Widmo 1D 13 C NMR teakryny w CDCl 3 1 2 3 6 5 4 7 8 9 CDCl 3

21 Detekcja odwrotna. Widmo 2D 1 H- 13 C HMBC teakryny. 1 2 3 6 5 4 7 8 9 H7 C5 C8 H9 C4 H3 C2 H1 C6

22 Widmo 1D 1 H NMR teakryny w CDCl 3 1 2 3 6 5 4 7 8 9 1379

23 Widmo 1D 13 C NMR teakryny w CDCl 3 26 5 4 8 1 2 3 6 5 4 7 8 9

24 Detekcja odwrotna. Widmo 2D 1 H- 13 C HSQC teakryny H7 H9 H3 H1 C9C7C1C3

25 Widmo 1D 13 C NMR teakryny w CDCl 3 1 2 3 6 5 4 7 8 9 1 2 3 6 5 4 7 8 9

26 Impulsowe gradienty pola magnetycznego Częstość precesji spinów w polu magnetycznym B 0 z nałożonym liniowym gradientem: | L (z)| = (B 0 + g z z) (a)Dwa impulsy gradientowe o przeciwnej polaryzacji stanowiące najprostszą sekwencję ogniskującą (b)Sekwencja gradientowego echa spinowego

27 TechnikaInformacja Inversion-recoveryPomiar T 1 Spinowe echo Wygaszanie szerokich linii i zakłóceń, element innych sekwencji, pomiary dyfuzji CPMGpomiar T 2 INEPT Przenoszenie polaryzacji S I, rejestracja I kontrolowana przez T 1 (S) DEPT Przenoszenie polaryzacji S I, rozróżnianie IS, IS 2 i IS 3, edycja, rejestracja I kontrolowana przez T 1 (S), edycja widm Najważniejsze techniki jednowymiarowej spektroskopii NMR 1D

28 Najważniejsze techniki dwuwymiarowej spektroskopii NMR TechnikaInformacja Korelacje poprzez homojądrowe J ij; współrzędne δ(H i ), δ(H j ) Cosy (Correlation spectroscopy)sprzężenia par jąder DQCOSY (Double-Quantum Correlation COSY ) lepiej czytelne COSY, brak sygnałów singletowych na diagonali TOCSY (total correlation spectroscopy)wszystkie sprzężenia w obrębie całego układu spinowego Korelacje poprzez heterojądrowe J ij; współrzędne δ(X i ), δ(H j ) (detekcja odwrotna) HSQC (heteronuclear single quantum correlation) sprzężenia przez jedno wiązanie HMBC (heteronuclear multi bondcorrelation) sprzężenia przez więcej niż jedno wiązanie HMQC (heteronuclear multi quantum correlation) sprzężenia przez jedno lub więcej wiązań (mniej selektywne) Korelacje poprzez oddziaływania dipolowe (NOE); współrzędne δ(H i ), δ(H j ) NOESY (NOE spectroscopy) odległość pomiędzy H i i H j ; zanika jeśli ω 0 c ~1 ROESY (rotating frame NOE SY) odległości międzyjądrowe; działa również dla ω 0 c =1 Korelacje przez wymianę chemiczną; współrzędne δ(X i ), δ(X j ) EXSY (exchange SY)schemat i szybkość wymiany chemicznej

29 Widmo 1 H NMR moczu - kwasica argininobursztynowa. Asa - kwas argininobursztynowy Ala – alanina Cr – kreatyna Crn - kreatynina, Dma – dimetyloamina Gly - glicyna

30 Widmo 13 C NMR moczu pacjenta chorego na alkaptonurię


Pobierz ppt "Czułość pomiarów NMR. Intensywność ~ [stężenie] (Int ~ c) Efekt akumulacji: S/N ~ nt 1/2 nt – liczba zsumowanych sygnałów FID Moment magnetyczny jądra."

Podobne prezentacje


Reklamy Google