Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Podstawowe znaczenie w nowoczesnym biurze mają komputery, które stanowią specjalną grupę maszyn elektronicznych. Wykonują one w biurze wielorakie funkcje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Podstawowe znaczenie w nowoczesnym biurze mają komputery, które stanowią specjalną grupę maszyn elektronicznych. Wykonują one w biurze wielorakie funkcje."— Zapis prezentacji:

1

2  Podstawowe znaczenie w nowoczesnym biurze mają komputery, które stanowią specjalną grupę maszyn elektronicznych. Wykonują one w biurze wielorakie funkcje związane z przyjmowaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem i przesyłaniem informacji.

3  do obliczeń  do księgowości  do opracowania tekstów  do sporządzania kalkulacji i kosztorysów  gromadzenia danych.

4  komputery duże,  mikrokomputery,  minikomputery, Komputery duże są wykorzystywane w dużych ośrodkach informatycznych do prowadzenia baz danych (banków informacji).

5 są to komputery o małej mocy obliczeniowej, wyspecjalizowanymi do spełniania określonych zadań np: wprowadzania danych, sterowania produkcją, organizowaniem komunikacji między systemami komputerowymi. Mikrokomputery są to komputery osobiste i główne narzędzie pracy biurowej. Coraz nowocześniejsze układy elektroniczne stwarzają coraz większe możliwości techniczne ich wykorzystanie zależy od odpowiedniego oprogramowania. Komputer wykonuje pewne z góry ustalone funkcje. Funkcje te, ustawione w różnej kolejności i zestawiane w odmienne grupy, tworzą programy komputerowe. Według tych programów współczesne komputery mogą wykonywać kilkadziesiąt milionów operacji na sekundę.

6 Mają coraz szersze zastosowanie przy redagowaniu tekstów i w tym zakresie wspiera on maszynę do pisania. Programy do redagowania tekstów tzw. edytor tekstu umożliwiają układanie coraz bardziej skomplikowanych tekstów. Nowoczesne edytory tekstu pracują w trybie graficznym, ukazując na ekranie dokładny obraz redagowanego tekstu. Oferują kilkanaście czcionek o różnej wielkości, pogrubionych i pochyłych oraz szereg dodatkowych znaków graficznych. Pozwalają na umieszczanie w tekście wzorów matematycznych i chemicznych, tabel, rysunków o bogatej grafice, dzielić teksty na łamy, umieszczanie przypisów i indeksów. Również umożliwiają formatowanie tekstu oraz jego przemieszczanie, uzupełnianie, korygowanie i archiwowanie.

7  programy użytkowe z zakresu kadr, płac, gospodarki materiałowej, działalności finansowo- księgowej,  programy redagowania tekstów  programy do obliczeń tablicowych  programy obsługi baz danych  programy graficznej prezentacji danych  programy komunikacyjne  programy obliczeń matematycznych i statystycznych  programy wspomagające projektowanie.

8 Drukarki umożliwiają przeniesienie tekstu i grafiki z komputera na papier. W biurach używane są:  drukarki mozaikowe  drukarki laserowe  drukarki termiczne  drukarki atramentowe

9  Drukarki mozaikowe tworzą obraz z punktów zrobionych przez igły głowicy poprzez taśmę barwiącą. Drukują na papierze zwykłym i wielowarstwowym, umożliwiającym otrzymywanie oryginału i kilku kopii.  Drukarki laserowe tworzą obraz z matrycy naświetlanej promieniem lasera. Umożliwiają otrzymywanie wysokiej jakości druku. Drukarki termiczne tworzą obraz na specjalnie termoczułym papierze za pomocą mikrogrzałek. Drukarki atramentowe tworzą obraz poprzez nanoszenie kropek atramentu za pomocą dysz.


Pobierz ppt " Podstawowe znaczenie w nowoczesnym biurze mają komputery, które stanowią specjalną grupę maszyn elektronicznych. Wykonują one w biurze wielorakie funkcje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google