Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:"— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE: http://www.id-eye.eu/index.php/pl/ http://www.id-eye.eu/index.php/pl/

2

3 AUTORSKI PLAN LEKCJI /przeprowadzony/ PRZEDMIOTGodzina wychowawcza Tytuł lekcjiJakim zespołem jest nasza klasa? Czas trwania lekcji45 min Umiejętności/wartości/postawy, które należy rozwijać KoleżeństwoZrozumienie wobec potrzeb innych Empatia Zaufanie wobec kolegów i koleżanek oraz nauczycieli Umiejętności komunikacyjne Wyrażanie własnych emocji Szacunek wobec odczuć i poglądów rówieśników

4 Cele nauczania : Wymień tutaj czego uczniowie muszą się dowiedzieć, zastosować i zrozumieć -Wyrażenie swoich odczuć na temat atmosfery panującej w klasy -Zrozumienie, zapoznanie się z odczuciami rówieśników. -Omówienie sposobów rozwiązania problemów, budowanie siły grupy. Ocenianie nauczania oraz/lub Kryteria osiągnięcia sukcesu Wypisz zestaw wymiernych kryteriów Ocena zaangażowania po zakończonych zajęciach, docenienie (słowna pochwała) za aktywny udział w lekcji.

5 Linki do wcześniejszej nauki Wypisz pprzednią wiedzę/zasoby jakie będą wspomniane Nowe umiejętności/Pojęcia/Słownictwo Wypisz nowe słownictwo, które będzie prezentowane uczniom Kluczowe punkty nauczania (rola nauczyciela) wypisz tutaj co instruktor musi być w stanie zronić przed, w trakcie i po zakończeniu lekcji. Odnieś się do konkretnych zadań jakie nauczyciel musi wykonać w czasie lekcji (np. zapewnić informacje zwrotne). Nauczyciel zaprasza uczniów do wyrażenia swojej opinii na temat atmosfery panującej w klasie (prośba o zapisanie aktualnych problemów dotyczących relacji panujących w klasie) Losowanie ucznia, który reaguje na konkretny problem, pomoc w szukaniu sposobu rozwiązania go

6 Zadania oraz zróżnicowanie uczniów (Rola Ucznia) Wypisz tutaj co uczniowie mają robić w czasie lekcji. Odnieś się do konkretnych zadań, które mają wykonać uczniowe. Uczniowie zapisują na kartkach odpowiedzi na pytanie : Co utrudnia nam relacje w grupie klasowej? Wylosowany przez nauczyciela uczeń szuka sposobu rozwiązania problemu. „Burza mózgów” – tworzenie regulaminu bloga klasowego Zasoby Wypisz tutaj wszystkie zasoby potrzebne do przeprowadzenia lekcji np. Podręczniki, linki, materiały audiowizualne itp. Tablica multimedialna

7 Jak było w klasie

8 DOBRE PRAKTYKI Zapewnienie uczniom kompetencji, które pomogą im podążyć za ich życiowymi celami (zyskiwanie wspólnego zrozumienia, zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów)

9 WYBRANY TEMAT Pozwól uczniom popełniać błędy I przyznawać się do nich Pozwól uczniom doświadczać częściowo samolubnych motywacji I przyznawać się do bycia częściowo samolubnym Pozwól uczniom pracować razem I popełniać błędy oraz pozwolić im się przyznać że byli częścią problemu Niech zrozumieją wpływ zaufania Niech doświadczą ważność charakteru I kompetencji podczas budowania I podtrzymywania zaufania Niech doświadczą wartość etyki w budowaniu I podtrzymywaniu zaufania Niech dowiedzą się jaki rodzaj mają sposób myslenia Daj uczniom odzew i pozwól im rozróżnić pomiędzy coachowaniem a ewaluacją Daj uczniom ewaluację i pozwól im rozróżnić pomiędzy ocenianiem, konsekwencjami oraz osądem Pozwól im stworzyć drugą kartę ocen by zanotowali, jak reagowali na pierwszą sytuację Zapewnić uczniom kompetencje, które pomogą im podążać za ich życiowymi celami: – Przeprowadzanie dialogu – Przeprowadzanie negocjacji – Zyskiwanie wspólnego zrozumienia – Zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów – Być w stanie uczyć się i reagować na nowe sytuacje

10 WYBRANA METODA DYDAKTYCZNA LOSOWANIE (NAUCZYCIEL LOSUJE JAKI UCZEŃ MA DAĆ ODPOWIEDŹ – BRAK „RĄK DO GÓRY”)

11 WYBRANA METODA PROFILAKTYCZNA Dialog (rozmowy indywidualne i grupowe - społeczności) Budowanie klimatu grupy, atmosfery…

12 WYBRANA TECHNOLOGIA Obszar: Osobiste i zawodowe sieci kontaktów Narzędzie: Facebook url: www.facebook.com

13 DOBRE PRAKTYKI Zaproszenie uczniów do wypowiedzenia się na temat atmosfery panującej w klasie, głównie relacji rówieśniczych zaowocowało wieloma ciekawymi spostrzeżeniami. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z odczuciami rówieśników.

14 AUTO-EWALUACJA – TEMAT Temat przeze mnie wybrany doskonale wpasował się w potrzeby grupy. Uczniowie z chęcią się wypowiadali, byli zaangażowani. Mieli możliwość zrozumienia relacji panujących w klasie. Zwracali uwagę na problemy panujące w grupie oraz szukali sposobów ich rozwiązania.

15 AUTO-EWALUACJA – DYDAKTYKA Anonimowe zapisanie swoich odczuć na kartkach sprawiło, że uczniowie otworzyli się. Losowanie uczniów mających odpowiedzieć na dany problem spowodowało, że każdy brał udział w lekcji. Dzięki takiej formie uczniowie mieli możliwość zrozumienia odczuć rówieśników.

16 AUTO-EWALUACJA – PROFILAKTYKA Uczniowie mieli możliwość lepszego poznania siebie. Uczą się umiejętności rozmawiania ze sobą oraz tolerowania poglądów i postaw rówieśników.

17 AUTO-EWALUACJA – TECHNOLOGIA Wspólnie z uczniami oraz drugim wychowawcą postanowiliśmy założyć grupę klasową na facebooku lub klasowego bloga (konieczna jest konsultacja z rodzicami) Będzie to dla klasy dodatkowa płaszczyzna komunikacji służąca: -wymianie informacji na temat aktualnych wydarzeń z życia klasy -uzyskaniu informacji na temat prac domowych, klasówek itp. -rozmowom towarzyskim

18 INNE/ UWAGI/ REFLEKSJE W ramach pracy domowej uczniowie mają przemyśleć jakie zasady powinny regulować funkcjonowanie grupy klasowej na facebooku czy bloga klasowego

19 AUTORKA PLANU LEKCJI I EWALUACJI Marzena Sorokosz marzenaKanka@wp.pl Gdańsk, dnia 9.10.2014r.

20 POZOSTAJEMY DO DYSPOZYCJI Prezes Zarządu Fundacji Citizen Project: Beata Staszyńska staszynska.beata@gmail.comstaszynska.beata@gmail.com tel.: 502 589842 www.foundationcitizenproject.euwww.foundationcitizenproject.eu Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień: Ewelina Gerke e.gerke@gcpu.ple.gerke@gcpu.pl tel.: 58 320 02 56 www.gcpu.plwww.gcpu.pl


Pobierz ppt "EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google