Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp do interpretacji algorytmów. Algorytm: ► Schemat mechanicznego rozwiązywania zadania określonego typu. ► Zbiór reguł postępowania, dzięki któremu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp do interpretacji algorytmów. Algorytm: ► Schemat mechanicznego rozwiązywania zadania określonego typu. ► Zbiór reguł postępowania, dzięki któremu."— Zapis prezentacji:

1 Wstęp do interpretacji algorytmów

2 Algorytm: ► Schemat mechanicznego rozwiązywania zadania określonego typu. ► Zbiór reguł postępowania, dzięki któremu na podstawie informacji wejściowych (danych) uzyskasz zamierzony efekt w postaci oczekiwanych wyników. ► Sposób rozwiązywania zadania (problemu) z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

3 Cechy dobrego algorytmu ► Poprawność – algorytm powinien zwracać prawidłowe wyniki dla każdego zestawu poprawnych danych.

4 ► Skończoność – rozwiązanie zadania musi być możliwe dla dowolnego zestawu danych w skończonej liczbie kroków. Cechy dobrego algorytmu

5 Dobre algorytmy powinny cechować: ► Jednoznaczność – algorytm powinien zwracać te same wyniki dla zestawów takich samych danych wejściowych.

6 ► Sprawność – ta cecha określa, jak zachowuje się algorytm zarówno pod względem szybkości działania, jak i optymalnego wykorzystania zasobów komputera, w szczególności jego pamięci operacyjnej. Cechy dobrego algorytmu

7 Lista kroków najprostszy, a jednocześnie najbardziej naturalny sposób zapisu algorytmu

8 Przykład listy kroków: Krok 1: Wczytaj współczynniki a, b, c równania. Krok 2: Jeśli a = 0, pisz komentarz: „To nie jest równanie kwadratowe” i przejdź do kroku 7. Krok 3: Oblicz wyróżnik (delta) według wzoru:  = b 2 – 4ac. Krok 4: Jeśli  > 0, oblicz x 1 oraz x 2 i zapisz ich wartości. Krok 5: Jeśli  = 0, oblicz x i zapisz jego wartość. Krok 6: Jeśli  < 0, pisz komentarz „Brak rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych”. Krok 7: Koniec.

9 Specyfikacja problemu algorytmicznego: ► Opis zmiennych, których zadaniem jest przechowywanie wartości, m. in. liczbowych logicznych bądź tekstowych.

10 Schemat blokowy (siec działań): ► Graficzny sposób zapisu algorytmu, gdzie za pomocą ściśle określonych figur geometrycznych, powiązanych trwale z określonymi typami instrukcji oraz połączeń, można czytelnie zilustrować relacje między elementami algorytmu.

11 Zbiór symboli graficznych stosowanych w sieciach działań: ► Początek oznaczenie miejsca rozpoczęcia działania algorytmu

12 Zbiór symboli graficznych stosowanych w sieciach działań: ► Koniec oznaczenie miejsca zakończenia działania algorytmu

13 Zbiór symboli graficznych stosowanych w sieciach działań: ► Wejście-wyjście wprowadzanie lub wyprowadzanie danych

14 Zbiór symboli graficznych stosowanych w sieciach działań: ► Przetwarzanie operacja, w wyniku której zmienia się wartość informacji

15 Zbiór symboli graficznych stosowanych w sieciach działań: ► Decyzja operacja umożliwiająca wybór jednej z alternatywnych dróg działania

16 Zbiór symboli graficznych stosowanych w sieciach działań: ► Droga przepływu danych we wskazanym kierunku wskazanie kierunku przepływu danych

17 Zbiór symboli graficznych stosowanych w sieciach działań: ► Łączenie łączenie dróg przepływu danych

18 Zbiór symboli graficznych stosowanych w sieciach działań: ► Skrzyżowanie skrzyżowania dróg przepływu danych bez powiązania między nimi

19 ► w schemacie blokowym może znajdować się tylko jeden blok oznaczający początek i jeden blok oznaczający koniec działania algorytmu; ► z każdego bloku powinna istnieć droga prowadząca do bloku końcowego; ► z każdego bloku powinna istnieć droga prowadząca do bloku oznaczającego początek algorytmu; Zasady projektowania schematów blokowych:

20 ► wszystkie bloki powinny mieć odpowiednią liczbę wejść i wyjść; ► każdej czynności musi być przyporządkowany blok opisany ściśle określoną figurą geometryczną; ► wewnątrz każdego bloku należy umieścić definicję czynności realizowaną w trakcie działania algorytmu; ► każda z linii wyznaczających relacje między blokami powinna mieć początek na bloku, a koniec na innym bloku lub linii, z którą się łączy;

21 Pętla: ► Umożliwia wielokrotne wykonywanie dla różnych danych takich samych czynności

22 Przykład pętli:

23 Pętle zagnieżdżone: ► Są to pętle realizowane wewnątrz innej pętli innej pętli

24 Przykład pętli zagnieżdżonych:


Pobierz ppt "Wstęp do interpretacji algorytmów. Algorytm: ► Schemat mechanicznego rozwiązywania zadania określonego typu. ► Zbiór reguł postępowania, dzięki któremu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google