Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Bożena Mielczarek Model magazynu. Schemat systemu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Bożena Mielczarek Model magazynu. Schemat systemu."— Zapis prezentacji:

1 Dr inż. Bożena Mielczarek Model magazynu

2 Schemat systemu

3 Założenia  W magazynie składowane są cztery typy wyrobów spływające z taśmy produkcyjnej. Podział wyrobów wg rodzaju i jednostkowego kosztu magazynowania jest następujący:  Każdy wyrób znajdujący się w magazynie wnosi do całkowitego bieżącego kosztu magazynowania wartość z ostatniej kolumny tabeli. Na przykład, jeżeli w danej chwili w magazynie znajduje się 3 jednostki Wyrobu 1, 0 jednostek Wyrobu 2, 5 jednostek Wyrobu 3 i 1 jednostka Wyrobu 4, to całkowity bieżący koszt magazynowania wynosi: 3 x 5.50 + 0 x 6.50 + 5 x 8.00 + 1 x 10.50 = 67.00. Napływ i odpływ wyrobów z magazynu powodują odpowiednio zwiększanie i zmniejszanie bieżącego kosztu magazynowania.

4 Założenia c.d.  Wyroby napływają pojedynczo zgodnie z rozkładem TRIA(1.5, 2.0, 2.8) minut.  Dwa dźwigi umieszczają i pobierają wyroby z magazynu (UNIF(1.2, 2.9) minut na każdą z tych operacji). Oba dźwigi mogą wykonywać każdą z tych operacji.  Pobrania z magazynu następują zgodnie z tym samym schematem procentowym jak napływ wyrobów do magazynu.  Pobrania, które nie mogą być zrealizowane (brak części w magazynie) są traktowane odmownie.  Pierwszeństwo obsługi mają zlecenia pobrań nad napływem towaru  W przypadku różnych typów wyrobów oczekujących na dźwig, pierwszeństwo mają wyroby o wyższym koszcie magazynowania.  W momencie spływania wyrobu do magazynu zwiększany jest Stan Magazynu oraz Koszt Magazynowania. W momencie pobierania wyrobu odpowiednie wielkości są zmniejszane.

5 Cel badań  Należy zbudować model symulacyjny i uruchomić symulację dla 5000 minut (10 powtórzeń), przyjmując że w chwili początkowej w magazynie znajdowało się po 4 sztuki każdego wyrobu.  W trakcie symulacji na ekranie powinny pojawiać się aktualne wartości następujących zmiennych: (1-4) aktualna liczba wyrobów każdego typu znajdujących się w magazynie, (5) aktualna liczba odmownych zleceń na każdy typ wyrobu, (6) bieżący całkowity koszt magazynowania. (Ikona Variable)  Wyniki procesu symulacji: średnie wykorzystanie dźwigów, średni koszt magazynowania, średni stan zapasów dla każdego typu wyrobu, niezrealizowane zlecenia należy umieścić w oknie tekstowym.

6 Wskazówki  Należy wyróżnić dwa typy obiektów dynamicznych: (1) wyroby napływające do magazynu powiększające poziom zapasów, (2) zlecenia pobrań wyrobów pomniejszające stan zapasów.  Należy wykorzystać moduł Variable i zdefiniować odpowiednie zmienne  Zdefiniowane przez nas zmienne będzie można obejrzeć w raporcie końcowym (Category Overview) pod warunkiem, że zdefiniuje się je również jako statystyki końcowe (moduł Statistic, Typ Time-Persistent)  Priorytet wyboru z kolejki ustalany jest w module Queue

7 Model-napływ wyrobów i pobrań

8 bloki CREATE Zgłoszenia (towar i zlecenia pobrań) napływają pojedynczo do systemu

9 blok VARIABLE Wartości początkowe zmiennych StanMagazynu i KosztJedn są indeksowane typem zgłoszenia: 1, 2, 3, 4 122=4*5.5+4*6.5 +4*8+4*10.5

10 Strumień górny Czteroelementowa tablica Blokiem ASSIGN: Ustalamy typ zgłoszenia (rozkład dyskretny DISC) Aktualizujemy stan Magazynu Aktualizujemy bieżący Koszt magazynowania

11 Strumień górny Zgłoszenia napływu towaru mają niższy priorytet Umieszczenie towaru w Magazynie jest realizowane przez JEDEN dźwig! W magazynie pracują DWA dźwigi

12 Strumień dolny Blokiem ASSIGN ustalamy typ zlecenia (rozkład dyskretny DISC) W bloku DECIDE sprawdzamy (2-way by condition) czy żądany typ towaru znajduje się w Magazynie

13 Strumień dolny Blokiem ASSIGN: * Aktualizujemy stan Magazynu * Aktualizujemy bieżący Koszt magazynowania

14 Strumień dolny Zgłoszenia pobrań towaru mają wyższy priorytet Pobranie towaru z Magazynu jest realizowane przez JEDEN dźwig!

15 Strumień dolny Zliczanie niezrealizowanych zleceń pobrań

16 Pozostałe definicje Dyscyplina obsługi obu kolejek W magazynie pracują DWA dźwigi

17 Pozostałe definicje Panel Advanced Process, Blok Statistic: ustalamy, jakie wielkości mają dodatkowo pojawić się w raporcie

18 Pozostałe definicje Dynamiczne prezentowanie wartości zmiennej w trakcie symulacji Wpisywanie tekstu na Pulpit Dynamiczny wykres

19 Definiowanie dynamicznego wykresu Poszczególne zmienne oznaczamy innym kolorem

20 Wyniki

21

22


Pobierz ppt "Dr inż. Bożena Mielczarek Model magazynu. Schemat systemu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google