Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Bożena Mielczarek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Bożena Mielczarek"— Zapis prezentacji:

1 Dr inż. Bożena Mielczarek
Model magazynu Dr inż. Bożena Mielczarek

2 Schemat systemu

3 Założenia W magazynie składowane są cztery typy wyrobów spływające z taśmy produkcyjnej. Podział wyrobów wg rodzaju i jednostkowego kosztu magazynowania jest następujący: Każdy wyrób znajdujący się w magazynie wnosi do całkowitego bieżącego kosztu magazynowania wartość z ostatniej kolumny tabeli. Na przykład, jeżeli w danej chwili w magazynie znajduje się 3 jednostki Wyrobu 1, 0 jednostek Wyrobu 2, 5 jednostek Wyrobu 3 i 1 jednostka Wyrobu 4, to całkowity bieżący koszt magazynowania wynosi: 3 x x x x = Napływ i odpływ wyrobów z magazynu powodują odpowiednio zwiększanie i zmniejszanie bieżącego kosztu magazynowania.

4 Założenia c.d. Wyroby napływają pojedynczo zgodnie z rozkładem TRIA(1.5, 2.0, 2.8) minut. Dwa dźwigi umieszczają i pobierają wyroby z magazynu (UNIF(1.2, 2.9) minut na każdą z tych operacji). Oba dźwigi mogą wykonywać każdą z tych operacji. Pobrania z magazynu następują zgodnie z tym samym schematem procentowym jak napływ wyrobów do magazynu. Pobrania, które nie mogą być zrealizowane (brak części w magazynie) są traktowane odmownie. Pierwszeństwo obsługi mają zlecenia pobrań nad napływem towaru W przypadku różnych typów wyrobów oczekujących na dźwig, pierwszeństwo mają wyroby o wyższym koszcie magazynowania. W momencie spływania wyrobu do magazynu zwiększany jest Stan Magazynu oraz Koszt Magazynowania. W momencie pobierania wyrobu odpowiednie wielkości są zmniejszane.

5 Cel badań Należy zbudować model symulacyjny i uruchomić symulację dla 5000 minut (10 powtórzeń), przyjmując że w chwili początkowej w magazynie znajdowało się po 4 sztuki każdego wyrobu. W trakcie symulacji na ekranie powinny pojawiać się aktualne wartości następujących zmiennych: (1-4) aktualna liczba wyrobów każdego typu znajdujących się w magazynie, (5) aktualna liczba odmownych zleceń na każdy typ wyrobu, (6) bieżący całkowity koszt magazynowania. (Ikona Variable) Wyniki procesu symulacji: średnie wykorzystanie dźwigów, średni koszt magazynowania, średni stan zapasów dla każdego typu wyrobu, niezrealizowane zlecenia należy umieścić w oknie tekstowym.

6 Wskazówki Należy wyróżnić dwa typy obiektów dynamicznych: (1) wyroby napływające do magazynu powiększające poziom zapasów, (2) zlecenia pobrań wyrobów pomniejszające stan zapasów. Należy wykorzystać moduł Variable i zdefiniować odpowiednie zmienne Zdefiniowane przez nas zmienne będzie można obejrzeć w raporcie końcowym (Category Overview) pod warunkiem, że zdefiniuje się je również jako statystyki końcowe (moduł Statistic, Typ Time-Persistent) Priorytet wyboru z kolejki ustalany jest w module Queue

7 Model-napływ wyrobów i pobrań

8 bloki CREATE Zgłoszenia (towar i zlecenia pobrań) napływają pojedynczo do systemu

9 blok VARIABLE Wartości początkowe zmiennych 122=4*5.5+4*6.5+4*8+4*10.5
StanMagazynu i KosztJedn są indeksowane typem zgłoszenia: 1, 2, 3, 4

10 Czteroelementowa tablica
Strumień górny Czteroelementowa tablica Blokiem ASSIGN: Ustalamy typ zgłoszenia (rozkład dyskretny DISC) Aktualizujemy stan Magazynu Aktualizujemy bieżący Koszt magazynowania

11 Strumień górny W magazynie pracują DWA dźwigi
Zgłoszenia napływu towaru mają niższy priorytet Umieszczenie towaru w Magazynie jest realizowane przez JEDEN dźwig! W magazynie pracują DWA dźwigi

12 Strumień dolny Blokiem ASSIGN ustalamy typ zlecenia (rozkład dyskretny DISC) W bloku DECIDE sprawdzamy (2-way by condition) czy żądany typ towaru znajduje się w Magazynie

13 Strumień dolny Blokiem ASSIGN: * Aktualizujemy stan Magazynu * Aktualizujemy bieżący Koszt magazynowania

14 Strumień dolny Zgłoszenia pobrań towaru mają wyższy priorytet
Pobranie towaru z Magazynu jest realizowane przez JEDEN dźwig!

15 Strumień dolny Zliczanie niezrealizowanych zleceń pobrań

16 Pozostałe definicje Dyscyplina obsługi obu kolejek
W magazynie pracują DWA dźwigi

17 Pozostałe definicje Panel Advanced Process, Blok Statistic: ustalamy, jakie wielkości mają dodatkowo pojawić się w raporcie

18 Pozostałe definicje Wpisywanie tekstu na Pulpit
Dynamiczne prezentowanie wartości zmiennej w trakcie symulacji Dynamiczny wykres

19 Definiowanie dynamicznego wykresu
Poszczególne zmienne oznaczamy innym kolorem

20 Wyniki

21 Wyniki

22 Wyniki


Pobierz ppt "Dr inż. Bożena Mielczarek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google