Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dwadzieścia lat historii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dwadzieścia lat historii"— Zapis prezentacji:

1 Dwadzieścia lat historii

2 POWSTAWANIE PTŁ August Cieszkowski –

3

4 Światowe Kongresy Łąkarskie od 1927r
GENEZA PTŁ Światowe Kongresy Łąkarskie od 1927r LIPSK

5 W Europie powstają krajowe stowarzyszenia łąkarskie
GENEZA PTŁ W Europie powstają krajowe stowarzyszenia łąkarskie (Wielka Brytania 1945, Szwajcaria 1962)

6 GENEZA PTŁ

7 GENEZA PTŁ

8 GENEZA PTŁ

9 European Grassland Federation Przyjęcie statutu - 1963
GENEZA PTŁ Powołanie European Grassland Federation Przyjęcie statutu

10 GENEZA PTŁ Promowanie wymiany naukowej, inicjowanie łąkoznawczych sympozjów naukowych

11 GENEZA PTŁ

12 Zebranie założycielskie (25 kwietnia 1994)
POWSTAWANIE PTŁ Zebranie założycielskie (25 kwietnia 1994) Przyjęcie uchwał: - o powołaniu PTŁ - o zatwierdzeniu statutu PTŁ - o powołaniu komitetu założycielskiego w celu reprezentacji przed sądem

13 Zebranie założycielskie (25 kwietnia 1994)
POWSTAWANIE PTŁ Zebranie założycielskie (25 kwietnia 1994)

14 POWSTAWANIE PTŁ Zebranie założycielskie (25 kwietnia 1994)

15 Wniosek do sądu o zarejestrowanie stowarzyszenia (17 maja 1994)
POWSTAWANIE PTŁ Wniosek do sądu o zarejestrowanie stowarzyszenia (17 maja 1994)

16 Rejestracja przez Sąd w Poznaniu (16 sierpnia 1994)
POWSTAWANIE PTŁ Rejestracja przez Sąd w Poznaniu (16 sierpnia 1994)

17 POWSTAWANIE PTŁ Statut PTŁ

18 Zebranie członków założycieli (25 października 1994)
POWSTAWANIE PTŁ Zebranie członków założycieli (25 października 1994)

19 - I Walne Zebranie - 21 kwietnia 1995
Działalność PTŁ - I Walne Zebranie kwietnia 1995 - II Walne Zebranie kwietnia 1999 - III Walne Zebranie kwietnia 2003 - IV WalneZebranie września 2007 - V Walne Zebranie - 12 września 2011

20 Biocentrum, sala wykładowa B
Działalność PTŁ VI Walne Zebranie 25 września 2015 godzina 1000 Biocentrum, sala wykładowa B

21 Konferencje międzynarodowe EGF
Działalność PTŁ Konferencje międzynarodowe EGF MANAGEMENT FOR GRASSLAND BIODIVERSITY Warszawa-Łomża, V.1997

22 Konferencje międzynarodowe EGF
Działalność PTŁ Konferencje międzynarodowe EGF MANAGEMENT FOR GRASSLAND BIODIVERSITY Warszawa-Łomża, V.1997

23 Konferencje międzynarodowe EGF
Działalność PTŁ Konferencje międzynarodowe EGF GRASSLAND – A EUROPEAN RESOURCE? Lublin, 3-7.VI.2012

24 Konferencje międzynarodowe EGF
Działalność PTŁ Konferencje międzynarodowe EGF GRASSLAND – A EUROPEAN RESOURCE? Lublin, 3-7.VI.2012

25 Konferencje krajowe Działalność PTŁ
- Trwałość jako funkcja gospodarowania na użytkach zielonych. Poznań, IV.1995 - Optymalizacja produkcji pasz na łąkach gradowych ze szczególnym uwzględnieniem regionów górzystych. Kraków, 5-6.IX.1996 - Aspekt użytkowy, nasienny i ekonomiczny w hodowli traw. Poznań, IV.1996 - Rola gatunków i odmian wieloletnich roślin pastewnych w procesie deintensyfikacji produkcji pasz. Poznań, XI.1996 - Ekologiczne uwarunkowania produkcji pasz na użytkach zielonych. Karpacz, IX.1997 - Rolnicza i pozaprodukcyjna rola motylkowatych na użytkach zielonych. Olsztyn, 3-4. IX.1998 - Czynniki warunkujące podsiew – proekologiczną formę renowacji użytków zielonych. Poznań, XI.1998

26 Działalność PTŁ - Pozaprodukcyjna rola użytków zielonych.
Szczecin-Łukęcin, 8-10.IX.1999 - Miejsce pastwiska w gospodarstwie rolnym. Krynica, IX.2000 - Łąkarstwo u progu XXI wieku. Serpelice, 4-6.IX.2001 - Użytki zielone źródłem pasz dla zwierząt gospodarskich. Lublin-Sosnowica, IX.2001 - Wielofunkcyjna rola gatunków i odmian traw oraz motylkowatych drobnonasiennych. Bydgoszcz-Pieczyska, V.2002 - Perspektywy Lolium perenne w Polsce. Poznań, VI.2002 - Trawy w ekstremalnych warunkach siedliskowych. Warszawa, 1-2.XII.2004 - Walory paszowe i krajobrazowe zbiorowisk trawiastych. Lublin, 5-7.VI.2005

27 Działalność PTŁ - Trawy energetyczne. Dolsk, 24-25.IX.2007
- Współczesne ekosystemy trawiaste. Wrocław, IX.2008 - Użytki zielone jako źródło paszy oraz cenny element środowiska. Łomża, V.2009 - Problemy fitosocjologicznych badań łąk trwałych. Poznań, 1.IX.2009 - Nowe trendy w badaniach łąkarskich Poznań, IX.2015 Konferencje organizowane przez Instytut Melioracji i Użytków Zielonych czyli Instytut Technologiczno Przyrodniczy w Falentach

28 Działalność PTŁ

29 Działalność PTŁ

30 ŁĄKARSTWO W POLSCE Działalność PTŁ
Prace opublikowane w latach : Ogółem Średnia liczba prac w numerze - 20,3 Średnia liczba prac w numerze: w latach ,2 w latach ,0 Liczba prac z uczelnianych ośrodków łąkarskich opublikowana w latach : Bydgoszcz 7 Kraków Lublin Olsztyn Poznań Siedlce Szczecin Warszawa Wrocław Razem

31 ŁĄKARSTWO W POLSCE Działalność PTŁ Jednostki publikujące:
Wszystkie Katedry (Zakłady) Łąkarstwa na uczelniach rolniczych i przyrodniczych Instytuty naukowo-badawcze: COBORU Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Instytut Botaniki PAN Instytut Zootechniki PAN Instytut Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu

32 ŁĄKARSTWO W POLSCE Działalność PTŁ Jednostki publikujące:
Inne katedry (zakłady) na uczelniach - krajowych: Katedry botaniki, geobotaniki, taksonomii Katedry biologii, fizjologii, genetyki i hodowli roślin Katedry gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii Katedry meteorologii, hydrologii i melioracji Katedry agronomii, uprawy roślin, inżynierii rolniczej Katedry zoologii, entomologii, żywienia zwierząt Katedry ekologii, agroekologii i ochrony środowiska Katedry terenów zieleni, kształtowania i architektury krajobrazu Katedra Użytkowania Lasu i Drewna, AR Kraków Katedra Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów, Politechnika Śląska Katedra Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza, UR Kraków

33 ŁĄKARSTWO W POLSCE Działalność PTŁ - zagranicznych:
- zagranicznych: Institute of Forage Crops, Pleven Grassland and Mountain Research Institute, Banska Bystrica Department of Forage Crops, Agricultural University of Prague Department of Grassland Management and Forage Growing, Justus-Liebig-University Giessen Department of Plant Physiology, Slovak Agricultural University of Nitra Department of Biology, Faculty of Ecology and Environmental Science in Banska Bystrica Agrophysical Research Institute, Saint Petersburg Yuncheng College, Shanxi

34 ŁĄKARSTWO W POLSCE Działalność PTŁ Punktacja czasopisma przez MNiSW:
Punktacja czasopisma przez MNiSW: Lata Punkty 3 4 2010 6

35 Działalność PTŁ

36 Działalność Oddziałów PTŁ
Działalność PTŁ Działalność Oddziałów PTŁ

37 Współpraca z praktyką Działalność PTŁ Seminaria naukowo-szkoleniowe
Racot Minikowo obrazek materiałów

38 Działalność PTŁ Promocja PTŁ

39 Działalność PTŁ Promocja PTŁ

40 Działalność PTŁ Promocja PTŁ

41 Działalność PTŁ Promocja PTŁ

42


Pobierz ppt "Dwadzieścia lat historii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google