Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dwadzieścia lat historii. POWSTAWANIE PTŁ August Cieszkowski 12.09. 1814 – 16.03.1894.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dwadzieścia lat historii. POWSTAWANIE PTŁ August Cieszkowski 12.09. 1814 – 16.03.1894."— Zapis prezentacji:

1 Dwadzieścia lat historii

2 POWSTAWANIE PTŁ August Cieszkowski 12.09. 1814 – 16.03.1894

3

4 Światowe Kongresy Łąkarskie od 1927r LIPSK GENEZA PTŁ

5 W Europie powstają krajowe stowarzyszenia łąkarskie (Wielka Brytania 1945, Szwajcaria 1962) GENEZA PTŁ

6

7

8

9 Powołanie European Grassland Federation Przyjęcie statutu - 1963 GENEZA PTŁ

10 Promowanie wymiany naukowej, inicjowanie łąkoznawczych sympozjów naukowych GENEZA PTŁ

11

12 Zebranie założycielskie (25 kwietnia 1994) Przyjęcie uchwał: - o powołaniu PTŁ - o zatwierdzeniu statutu PTŁ - o powołaniu komitetu założycielskiego w celu reprezentacji przed sądem POWSTAWANIE PTŁ

13 Zebranie założycielskie (25 kwietnia 1994) POWSTAWANIE PTŁ

14 Zebranie założycielskie (25 kwietnia 1994)

15 Wniosek do sądu o zarejestrowanie stowarzyszenia (17 maja 1994) POWSTAWANIE PTŁ

16 Rejestracja przez Sąd w Poznaniu (16 sierpnia 1994) POWSTAWANIE PTŁ

17 Statut PTŁ POWSTAWANIE PTŁ

18 Zebranie członków założycieli (25 października 1994) POWSTAWANIE PTŁ

19 Działalność PTŁ - I Walne Zebranie - 21 kwietnia 1995 - II Walne Zebranie - 28 kwietnia 1999 - III Walne Zebranie - 25 kwietnia 2003 - IV WalneZebranie - 24 września 2007 - V Walne Zebranie- 12 września 2011

20 Działalność PTŁ VI Walne Zebranie 25 września 2015 godzina 10 00 Biocentrum, sala wykładowa B

21 Konferencje międzynarodowe EGF MANAGEMENT FOR GRASSLAND BIODIVERSITY Warszawa-Łomża, 20-23.V.1997 Działalność PTŁ

22 Konferencje międzynarodowe EGF MANAGEMENT FOR GRASSLAND BIODIVERSITY Warszawa-Łomża, 20-23.V.1997 Działalność PTŁ

23 Konferencje międzynarodowe EGF GRASSLAND – A EUROPEAN RESOURCE? Lublin, 3-7.VI.2012 Działalność PTŁ

24 Konferencje międzynarodowe EGF GRASSLAND – A EUROPEAN RESOURCE? Lublin, 3-7.VI.2012 Działalność PTŁ

25 - Trwałość jako funkcja gospodarowania na użytkach zielonych. Poznań, 20-21.IV.1995 - Optymalizacja produkcji pasz na łąkach gradowych ze szczególnym uwzględnieniem regionów górzystych. Kraków, 5-6.IX.1996 - Aspekt użytkowy, nasienny i ekonomiczny w hodowli traw. Poznań, 18-19.IV.1996 - Rola gatunków i odmian wieloletnich roślin pastewnych w procesie deintensyfikacji produkcji pasz. Poznań, 14-15.XI.1996 - Ekologiczne uwarunkowania produkcji pasz na użytkach zielonych. Karpacz, 10-11.IX.1997 - Rolnicza i pozaprodukcyjna rola motylkowatych na użytkach zielonych. Olsztyn, 3-4. IX.1998 - Czynniki warunkujące podsiew – proekologiczną formę renowacji użytków zielonych. Poznań, 18-19.XI.1998 Konferencje krajowe

26 Działalność PTŁ - Pozaprodukcyjna rola użytków zielonych. Szczecin-Łukęcin, 8-10.IX.1999 - Miejsce pastwiska w gospodarstwie rolnym. Krynica, 14-15.IX.2000 - Łąkarstwo u progu XXI wieku. Serpelice, 4-6.IX.2001 - Użytki zielone źródłem pasz dla zwierząt gospodarskich. Lublin-Sosnowica, 17-18.IX.2001 - Wielofunkcyjna rola gatunków i odmian traw oraz motylkowatych drobnonasiennych. Bydgoszcz-Pieczyska, 21-23.V.2002 - Perspektywy Lolium perenne w Polsce. Poznań, 26-28.VI.2002 - Trawy w ekstremalnych warunkach siedliskowych. Warszawa, 1-2.XII.2004 - Walory paszowe i krajobrazowe zbiorowisk trawiastych. Lublin, 5-7.VI.2005

27 Działalność PTŁ - Trawy energetyczne. Dolsk, 24-25.IX.2007 - Współczesne ekosystemy trawiaste. Wrocław, 16-18.IX.2008 - Użytki zielone jako źródło paszy oraz cenny element środowiska. Łomża, 28-29.V.2009 - Problemy fitosocjologicznych badań łąk trwałych. Poznań, 1.IX.2009 - Nowe trendy w badaniach łąkarskich Poznań, 24-25.IX.2015 Konferencje organizowane przez Instytut Melioracji i Użytków Zielonych czyli Instytut Technologiczno Przyrodniczy w Falentach

28 Działalność PTŁ

29

30 Prace opublikowane w latach 1998-2014: Ogółem - 346 Średnia liczba prac w numerze - 20,3 Średnia liczba prac w numerze: w latach 1998-2008 - 23,2 w latach 2009-2014 - 15,0 Liczba prac z uczelnianych ośrodków łąkarskich opublikowana w latach 1998-2014: Bydgoszcz 7 Kraków 24 Lublin 51 Olsztyn 20 Poznań 69 Siedlce 11 Szczecin 14 Warszawa 22 Wrocław 7 Razem 225 ŁĄKARSTWO W POLSCE

31 Działalność PTŁ Jednostki publikujące: Wszystkie Katedry (Zakłady) Łąkarstwa na uczelniach rolniczych i przyrodniczych Instytuty naukowo-badawcze: COBORU Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Instytut Botaniki PAN Instytut Zootechniki PAN Instytut Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu ŁĄKARSTWO W POLSCE

32 Działalność PTŁ Jednostki publikujące: Inne katedry (zakłady) na uczelniach - krajowych: Katedry botaniki, geobotaniki, taksonomii Katedry biologii, fizjologii, genetyki i hodowli roślin Katedry gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii Katedry meteorologii, hydrologii i melioracji Katedry agronomii, uprawy roślin, inżynierii rolniczej Katedry zoologii, entomologii, żywienia zwierząt Katedry ekologii, agroekologii i ochrony środowiska Katedry terenów zieleni, kształtowania i architektury krajobrazu Katedra Użytkowania Lasu i Drewna, AR Kraków Katedra Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów, Politechnika Śląska Katedra Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza, UR Kraków ŁĄKARSTWO W POLSCE

33 Działalność PTŁ - zagranicznych: Institute of Forage Crops, Pleven Grassland and Mountain Research Institute, Banska Bystrica Department of Forage Crops, Agricultural University of Prague Department of Grassland Management and Forage Growing, Justus-Liebig-University Giessen Department of Plant Physiology, Slovak Agricultural University of Nitra Department of Biology, Faculty of Ecology and Environmental Science in Banska Bystrica Agrophysical Research Institute, Saint Petersburg Yuncheng College, Shanxi ŁĄKARSTWO W POLSCE

34 Działalność PTŁ Punktacja czasopisma przez MNiSW: ŁĄKARSTWO W POLSCE LataPunkty 2005-20063 2007-20094 20106 2011-20124 2013-20143

35 Działalność PTŁ

36 Działalność Oddziałów PTŁ

37 Działalność PTŁ Współpraca z praktyką Seminaria naukowo-szkoleniowe Racot Minikowo obrazek materiałów

38 Działalność PTŁ Promocja PTŁ

39 Działalność PTŁ Promocja PTŁ

40 Działalność PTŁ Promocja PTŁ

41 Działalność PTŁ Promocja PTŁ

42


Pobierz ppt "Dwadzieścia lat historii. POWSTAWANIE PTŁ August Cieszkowski 12.09. 1814 – 16.03.1894."

Podobne prezentacje


Reklamy Google