Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – jest jednostką organizacyjną, powołaną przez Dyrektora Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie w dniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – jest jednostką organizacyjną, powołaną przez Dyrektora Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie w dniu."— Zapis prezentacji:

1

2 Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – jest jednostką organizacyjną, powołaną przez Dyrektora Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie w dniu 1 lutego 2012 roku, mieści się w salach nowego budynku Przedszkola przy ulicy Folwarcznej 85c.

3 Zajęcia organizowane są w wymiarze od 4-8 godzin w miesiącu dla każdego dziecka, zależnie od jego możliwości psychofizycznych. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zespół oraz rodziców / opiekunów - na początku terapii. Sala rehabilitacji ruchowej

4 Zespół realizuje zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, polegające na podejmowaniu działań stymulujących sferę fizyczną, poznawczą, emocjonalną i społeczną. Celem jest kształtowanie, rozwijanie umiejętności i komunikacji przygotowujących dziecko do podjęcia obowiązku szkolnego. Sala logopedyczna

5 Uczestnikami terapii prowadzonej przez Zespół są dzieci zamieszkałe na terenie gminy u których wykryto niepełnosprawność do chwili podjęcia nauki w szkole, posiadające opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Rehabilitacja ruchowa motoryki małej

6 Zespół zapewnia warunki do pełnej realizacji indywidualnego programu terapii prowadzonego przez następujących specjalistów: psychologa, neurologopedę, oligofrenopedagoga, surdopedagoga, tyflopedagoga i rehabilitanta ruchowego. Na dzień dzisiejszy opieką jest objętych siedmioro dzieci. Tyflopedagog pracuje z dzieckiem niedowidzącym.

7 Surdopedagog - pracuje z dziećmi niedosłyszącymi.

8 Neurologopeda – pracuje z dziećmi z nieprawidłową wymową.

9 Rehabilitant ruchowy – pracuje nad usprawnianiem motoryki dużej.

10 Psycholog podczas zajęć terapeutycznych

11


Pobierz ppt "Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – jest jednostką organizacyjną, powołaną przez Dyrektora Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie w dniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google