Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Więcej informacji na: www.ezd.gov.plwww.ezd.gov.pl 1 Grzegorz Dziurla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Więcej informacji na: www.ezd.gov.plwww.ezd.gov.pl 1 Grzegorz Dziurla."— Zapis prezentacji:

1 Więcej informacji na: www.ezd.gov.plwww.ezd.gov.pl 1 Grzegorz Dziurla

2 2 Agenda ● Najważniejsze cele i założenia modułu ● Funkcjonalności modułu ● Wygląd oraz interfejs użytkownika ● Integracja z systemem EZD PUW ● Podsumowanie

3 3 Najważniejsze cele modułu ● Elektroniczne wsparcie dla całego procesu planowania i prowadzenia kontroli w administracji rządowej. ● Uproszczenie procedur i uzyskanie całkowitej przejrzystości wszystkich czynności wykonywanych przez użytkowników na każdym szczeblu. ● Wsparcie procesu Sprawozdawczości dla: – Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, – Ministra Spraw Wewnętrznych, – Ministra Administracji i Cyfryzacji.

4 4 Najważniejsze cele modułu ● Wsparcie dla kontroli wewnętrznych. ● Ułatwienie monitorowania realizacji zadań kontrolnych. ● Zapewnienie zgodności dokumentacji kontrolnej z postanowieniami ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz standardami kontroli w administracji rządowej.

5 5 Najważniejsze założenia modułu ● Osobna, niezależna aplikacja dostępna – podobnie, jak EZD PUW – przez przeglądarkę internetową, ale: – wspólne mechanizmy logowania / autoryzacji (SSO), – wygląd aplikacji zgodny z najnowszą wersją systemu EZD PUW, – integracja i wymiana danych z systemem EZD PUW. ● Dlaczego osobna aplikacja? – Postępowanie kontrolne posiada w znacznej mierze inną specyfikę niż postępowanie administracyjne. ● System EZD PUW wymagany do działania aplikacji modułu e-Kontroli.

6 6 Najważniejsze założenia modułu ● Elastyczny system uprawnień, pozwalający na dokładne zdefiniowanie, który pracownik ma dostęp do których funkcjonalności. ● Uniwersalne rozwiązania, które pozwolą modułowi – w zależności od sposobu prowadzenia postępowania kontrolnego w jednostce: – stanowić główne narzędzie do prowadzenia postępowania kontrolnego, – pełnić rolę wspomagającą w całym procesie (np. tylko proces planowania kontroli).

7 7 Funkcjonalności dodatkowe: ● wiadomości, ● kalendarz, ● zarządzanie słownikami, ● import danych, ● inne. Funkcjonalności podstawowe: ● planowanie kontroli, ● prowadzenie kontroli, ● zarządzanie zasobami kadrowymi, ● tworzenie raportów i sprawozdań, ● administracja. Funkcjonalności modułu

8 8 ● Zarządzanie zasobami kadrowymi: – gromadzenie informacji o uprawnieniach i szkoleniach pracowników, – generowanie zestawień (także wykresów) dotyczących obciążenia pracą (zarówno dla pracowników, jak i jednostek), – edycja danych specyficznych dla modułu (np. w kontekście sprawozdawczości), – łatwe przydzielanie pracowników do trwających kontroli, – podgląd historii kontroli prowadzonych przez pracownika, – dodatkowe narzędzia (np. wbudowany kalendarz).

9 9 Funkcjonalności modułu ● Planowanie kontroli: – określanie oczekiwań i potrzeb kierownictwa jednostki, – zdecentralizowane planowanie (na poziomie wydziałów i oddziałów) – zatwierdzanie jednostopniowe lub wielostopniowe, – możliwość wykorzystania arkuszy analizy ryzyka, – wykorzystanie słownika tematyki kontroli do automatycznego uzupełniania danych niezbędnych w kontekście sprawozdawczości (działy administracji rządowej, obszary kontroli, podstawy prawne), – zmiana planów (tworzenie aneksów).

10 10 Funkcjonalności modułu ● Prowadzenie kontroli i gromadzenie dokumentacji: – plan pracy kontroli i harmonogram kontroli, – formularz karty kontroli, który pracownik może sukcesywnie uzupełniać przez cały czas trwania kontroli, – tworzenie dokumentacji, także na podstawie szablonów, generowanie akt kontroli, – specyficzny dla modułu podział na trzy rodzaje: dokumentacja przedkontrolna, dowody kontroli, dokumentacja pokontrolna, – dostęp wszystkich członków zespołu kontrolnego, a także kierownictwa jednostki do akt sprawy (kontroli).

11 11 Funkcjonalności modułu ● Monitorowanie i sprawozdawczość: – monitorowanie i nadzorowanie stanu realizacji okresowych planów kontroli na każdym etapie (przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia), – tworzenie raportów i zestawień, – automatyczne generowanie sprawozdania dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (zgodnie z wymogami ustawowymi). ● Inne funkcjonalności: – na przykład: moduł wiadomości, indywidualne i grupowe szablony dokumentów, import danych (nie znajdujących się w EZD PUW).

12 12 Wygląd modułu

13 13 Integracja z EZD PUW ● Najważniejsze obszary integracji: – struktura organizacyjna, – okresowe plany kontroli, – kontrole (dokumentacja, korespondencja, itp.), – metaadresaci (listy seryjne), – automatyczne zakładanie koszulek i spraw, – inne.

14 14 Integracja z EZD PUW ● Aspekty techniczne integracji: – osobna baza danych dla modułu e-Kontroli, – wykorzystanie EZD API, – synchronizacja jednostronna. ● Niektóre dane przechowywane tylko po stronie EZD PUW. ● Funkcjonowanie EZD API wymagane do działania wszystkich funkcji modułu e-Kontroli, ale część funkcjonalności będzie działało niezależnie.

15 15 Podsumowanie ● Elektroniczne wsparcie całego procesu planowania i prowadzenia kontroli, a także sprawozdawczości. ● Moduł e-Kontroli jako osobna, niezależna aplikacja zintegrowana z systemem EZD PUW (jedno logowanie). ● Wygląd modułu dostosowany do wyglądu systemu EZD PUW. ● Wiele dodatkowych funkcjonalności ułatwiających wdrożenie, konfigurację i samą pracę z aplikacją.

16 Więcej informacji na: www.ezd.gov.plwww.ezd.gov.pl 16 g.dziurla@eduline.com.pl


Pobierz ppt "Więcej informacji na: www.ezd.gov.plwww.ezd.gov.pl 1 Grzegorz Dziurla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google