Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji"— Zapis prezentacji:

1 Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji
mgr Jakub Szremski przedmiot – Prawo egzekucyjne materiały dydaktyczne dla gr. 5,6,7,8 – Studia Stacjonarne Administracji II stopnia

2 Zasada prawnego obowiązku prowadzenia egzekucji administracyjnej
Zasada ta uregulowana jest w art. 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nakłada ona na wierzyciela obowiązek podjęcia działań zmierzających do wszczęcia egzekucji i zastosowania środków egzekucyjnych w razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku. Wyłącza się tu zasadę rozporządzalności dochodzenia przez wierzyciela wykonania obowiązku, który spoczywa na zobowiązanym. Wierzyciel w tym zakresie nie ma żadnej swobody działania. Wierzyciel powinien dążyć do prawidłowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Obowiązkowi wierzyciela odpowiada obowiązek organu egzekucyjnego prowadzenia egzekucji, o ile tylko jest dopuszczalna.

3 Zasada stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie
Zasada ta uregulowana jest w art. 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Organ egzekucyjny może stosować środki egzekucyjne wyłącznie wymienione w ustawie. Zasada ta stanowi niejako odbicie zasady praworządności działania organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym. Skutkiem zastosowania środka egzekucyjnego niedopuszczalnego będzie nakaz umorzenia postępowania – art. 59 § 1 pkt 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4 Zasada celowości zgodnie z art. 7 § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, organ stosuje środki egzekucyjne, które prowadzą bezpośrednio do wykonania obowiązku postępowanie egzekucyjne w administracji nie może być prowadzone z nastawieniem się na wyrządzenie zobowiązanemu dolegliwości np. korzystanie ze środków represji, podejmowane środki mają jedynie na celu zmuszenie zobowiązanego do wykonania tego, co stanowi istotę administracyjnego postępowania egzekucyjnego na przykład - zastosowanie egzekucji z nieruchomości będzie dopuszczalne tylko wtedy, gdy stosowanie innych środków egzekucyjnych nie było możliwe lub okazało się bezskuteczne – o czym stanowi art. 110 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

5 Zasada stosowania środka najmniej uciążliwego dla zobowiązanego
z zasadą celowości związania jest zasada nakazująca wybór spośród kilku środków egzekucyjnych, tego środka lub środków, które są najmniej uciążliwe dla zobowiązanego zasada ta związania jest również z zasadą proporcjonalności, wedle której władza publiczna powinna stosować środki najmniej uciążliwe dla obywatela organ egzekucyjny nie jest związany wskazanym przez wierzyciela środkiem egzekucyjnym we wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – może zastosować inny, niż wskazany środek, jeżeli będzie mniej uciążliwy dla zobowiązanego, a prowadzi bezpośrednio do wykonania obowiązku

6 Zasada niezbędności Zgodnie z art. 7 § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie można prowadzić egzekucji – stosowanie środka egzekucyjnego jest niedopuszczalne – gdy egzekwowany obowiązek został wykonany albo stał się bezprzedmiotowy. postępowanie egzekucyjne może stosowane wtedy, gdy niezbędne jest zastosowanie środków przymusu dla wykonania obowiązku dlatego też jeśli zobowiązany sam wykona obowiązek, nie jest konieczne stosowanie już środków egzekucyjnych

7 Zasada poszanowanie minimum egzystencji
dopuszczalne jest prowadzenie egzekucji administracyjnej o tyle, o ile nie będzie przez to zagrożone minimum utrzymania osoby zobowiązanej oraz tych, których ona utrzymuje w wykonaniu ustawowego obowiązku ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera szczegółowe wskazania przedmiotów lub praw, które nie podlegają egzekucji administracyjnej nie podlegają egzekucji np. przedmioty urządzenia domowego, pościel, bieli- zna i ubranie niezbędne dla zobowiązanego i pozostających na jego utrzymaniu członków rodziny, papiery osobiste, po jednej obrączce zobowiązanego i jego małżonka; szczególne wyłączenia spod egzekucji dotyczą rolników

8 Zasada zagrożenia egzekucja administracyjne jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy uprzednio wierzyciel doręczył zobowiązanemu, po upływie terminu do wykonania obowiązku, pisemne upomnienie, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią brak wymaganego przepisami skutecznego doręczenia pisemnego upomnienia może być podstawą wnoszenia przez zobowiązanego zarzutu, co do prowadzenia egzekucji chodzi o to, aby nakłonić zobowiązanego do dobrowolnego wykonania obowiązku, po to, aby nie trzeba by stosować środków przymusu zasada zagrożenia pozwala zobowiązanemu dobrowolnie wykonać obowiązek, bez potrzeby narażenia się na chociażby koszty egzekucji

9 Zasada niekonkurencyjności form przymusu państwowego
stosowanie środków przymusu w postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie jest przeszkodą w stosowaniu innych środków przymusu, przewidzianych innymi przepisami równocześnie z przymusem administracyjnym można stosować środki przymusu w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia lub w postępowaniu dyscyplinarnym za niewykonanie obowiązku

10 Zasady prawdy obiektywnej
organ egzekucyjny powinien ustalić niezbędne dane do prowadzenie egzekucji administracyjnej organ powinien żądać złożenia wyjaśnień przez uczestników postępowania oraz powinien zasięgać niezbędnych informacji od organów administracji publicznej i innych instytucji osoby do których się zwrócono o informacje, mogą uchylić się od wykonania tego obowiązku, w tych przypadkach w których kpa przyznają prawo do odmowy zeznań lub prawdo do odpowiedzi na pytanie

11 Zachowanie pewnych względów zobowiązanego
Wedle tej zasady organ egzekucyjny powinien starać się wyrządzić jak najmniejszą szkodę zobowiązanemu Egzekucja administracyjna ma doprowadzić do wykonania ciążącego na zobowiązanym obowiązku, a nie na nakładaniu na niego niepotrzebnych dolegliwości lub wyrządzaniu szkód Jedynie w wyjątkowych sytuacjach można dokonywać egzekucji w dni wolne od pracy lub w porze nocnej Należy tak prowadzić egzekucję, aby zobowiązany nie poniósł dodatkowych strat związanych z zastosowaniem środków egzekucyjnych


Pobierz ppt "Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google