Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podręczna karta informacyjna dotycząca funkcji wideo Rozpoczynanie połączenia wideo 1.Zatrzymaj wskaźnik na zdjęciu kontaktu i kliknij przycisk kamery.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podręczna karta informacyjna dotycząca funkcji wideo Rozpoczynanie połączenia wideo 1.Zatrzymaj wskaźnik na zdjęciu kontaktu i kliknij przycisk kamery."— Zapis prezentacji:

1 Podręczna karta informacyjna dotycząca funkcji wideo Rozpoczynanie połączenia wideo 1.Zatrzymaj wskaźnik na zdjęciu kontaktu i kliknij przycisk kamery. 2.Na ekranie Twojego kontaktu zostanie wyświetlony alertumożliwiający zaakceptowanie połączenia. 3.Po zakończeniu zatrzymaj wskaźnik na przycisku kamery i wybierz jedną z opcji: Zatrzymaj moje wideo — powoduje zakończenie przesyłania Twojego obrazu wideo, ale pozostawia możliwość oglądania obrazów wideo innych uczestników. Zakończ wideo : powoduje zakończenie wszystkich obrazów wideo, ale pozostawia dostęp do części audio. Wideo POUFNE. Dystrybucja wyłącznie do partnerów objętych umową o zachowaniu poufności. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani domniemanych. © 2012 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. PORADA Możesz również kliknąć przycisk kamery, aby dodać obraz wideo do rozmowy przy użyciu wiadomości błyskawicznych lub połączenia konferencyjnego. Podręczna karta informacyjna dotycząca programu Lync 2013 Konfigurowanie urządzenia wideo Kamera internetowa jest niezbędna do udostępniania Twojego obrazu wideo, ale nie potrzebujesz jej do oglądania obrazów wideo innych osób. Aby skonfigurować kamerę: Kliknij pozycję Opcje w głównym oknie programu Lync, a następnie kliknij pozycję Urządzenie wideo. Jeśli nie widzisz podglądu swojego obrazu wideo, upewnij się, że kamera działa prawidłowo. Aby dostosować ustawienia, kliknij pozycję Ustawienia kamery. Używanie kontrolek wideo i widoku Kliknij pozycję Wybierz układ i wybierz jedną z opcji: Widok galerii — powoduje wyświetlenie obrazów wideo wszystkich uczestników. Widok prezentera — powoduje wyświetlenie obrazów wideo osób prowadzących. Widok prezentacji — powoduje wyświetlenie jedynie zawartości spotkania. Widok kompaktowy — powoduje wyświetlenie kafelków uczestników w kompaktowym oknie. Zarządzanie uczestnikami Aby zarządzać uczestnikami, klikaj prawym przyciskiem myszy ich obrazy wideo lub zdjęcia: Wycisz określoną osobę, Wyłącz wyciszenie lub Usuń uczestnika ze spotkania. Zablokuj funkcję wideo w centrum uwagi, aby zablokować funkcję wideo na osobie w centrum uwagi. Przypnij do galerii, aby utrzymać widoczność uczestnika w widoku galerii. Widok pełnoekranowy Kliknij pozycję Pokaż galerię wideo w nowym oknie, aby wyświetlić obrazy wideo w oddzielnym oknie. Kliknij pozycję Widok pełnoekranowy, aby wyświetlić duży widok obrazów wideo. Kliknij pozycję Pokaż galerię wideo w tym samym oknie, aby wrócić do zwykłego widoku.

2 Zapraszanie innych osób do połączenia wideo 1.W oknie konwersacji zatrzymaj wskaźnik na przycisku osób i kliknij pozycję Zaproś więcej osób. 2.Zaznacz odpowiednie osoby w oknie Dodawanie osób i kliknij przycisk Dodaj. 3.Zaproszone osoby otrzymają powiadomienie o zaproszeniu do połączenia. Dodawanie wideo do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych 1.Zatrzymaj wskaźnik na przycisku kamery i sprawdź swój podgląd. 2.Dostosuj w razie potrzeby ustawienie swojej kamery i kliknij pozycję Uruchom moje wideo. 3.Aby zakończyć udostępnianie swojego obrazu wideo, kliknij pozycję Zatrzymaj moje wideo. PORADA Kliknij pozycję Zakończ wideo, aby przestać udostępniać swój obraz wideo innym ORAZ zakończyć przesyłanie strumieni wideo innych osób do Ciebie. Rozpoczynanie konferencji wideo W razie potrzeby omówienia tematu wymagającego natychmiastowej uwagi możesz rozpocząć konferencję wideo ad hoc. 1.Zaznacz wiele kontaktów, przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl i klikając ich nazwy. 2.Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie i kliknij pozycję Rozpocznij połączenie wideo. 3.Rozpoczynając połączenie wideo, korzystasz automatycznie z funkcji audio komputera w programie Lync. 4.W celu zarządzania konferencją użyj kontrolek wideo. Odbieranie połączenia wideo Gdy ktoś do Ciebie dzwoni, na ekranie pojawia się alert. Aby odebrać połączenie, kliknij dowolne miejsce w obszarze zdjęcia. Kliknij pozycję Ignoruj, aby odrzucić połączenie i wysłać je do poczty głosowej. Kliknij pozycję Opcje, aby zrobić coś innego: Wyślij połączenie do Poczty głosowej. Przekieruj połączenie na telefon Komórkowy lub Domowy. Odpowiedz przy użyciu wiadomości błyskawicznej zamiast połączenia wideo. Odpowiedz, używając tylko dźwięku, jeśli nie chcesz udostępniać swojego obrazu wideo. Ustaw status Nie przeszkadzać, aby odrzucić połączenie i uniknąć kolejnych połączeń.


Pobierz ppt "Podręczna karta informacyjna dotycząca funkcji wideo Rozpoczynanie połączenia wideo 1.Zatrzymaj wskaźnik na zdjęciu kontaktu i kliknij przycisk kamery."

Podobne prezentacje


Reklamy Google