Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO."— Zapis prezentacji:

1 III posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014 -2020 10 sierpnia 2015 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

2 Składy Grup roboczych do spraw kryteriów wyboru projektów

3 Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu 1.Biernacka Magdalena 2.Frankowski Mariusz 3.Kończyk Rafał 4.Mazur Edyta 5.Musiatowicz Kamila 6.Postawka Marcin 7.Prędkopowicz Daniel 8.Szymalski Wojciech 9.Wielec Mariusz 10.Wolpe Agata

4 Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw i Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu 1.Fedorczyk Krzysztof 2.Frankowski Mariusz 3.Grzeszczyk Agnieszka 4.Jabłoński Wojciech 5.Janczar Ewa 6.Kalinowska Bożena 7.Kończyk Rafał 8.Kula Anna 9.Lenart Andrzej 10.Lewandowski Krzysztof 11.Mazur Edyta 12.Pełka Elżbieta 13.Postawka Marcin 14.Prędkopowicz Daniel 15.Szczepankowski Zenon 16.Śmietanka Tomasz 17.Wielec Mariusz 18.Wolpe Agata

5 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT 1.Frankowski Mariusz 2.Jabłoński Wojciech 3.Janiak Marcin 4.Kończyk Rafał 5.Kurek Józef Grzegorz 6.Mazur Edyta 7.Musiatowicz Kamila 8.Pietrasik Andrzej 9.Postawka Marcin 10.Prędkopowicz Daniel 11.Stańczak Izabela 12.Szymalski Wojciech 13.Wielec Mariusz 14.Wolpe Agata

6 Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu i Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności 1.Biernacka Magdalena 2.Frankowski Mariusz 3.Kończyk Rafał 4.Mazur Edyta 5.Musiatowicz Kamila 6.Postawka Marcin 7.Prędkopowicz Daniel 8.Szymalski Wojciech 9.Wielec Mariusz 10.Wolpe Agata

7 Działanie 7.1 Transport drogowy 1.Fedorczyk Krzysztof 2.Frankowski Mariusz 3.Kończyk Rafał 4.Kurek Józef Grzegorz 5.Lewandowski Krzysztof 6.Mazur Edyta 7.Prędkopowicz Daniel 8.Szczepankowski Zenon 9.Szymalski Wojciech 10.Śmietanka Tomasz 11.Wolpe Agata

8 Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo 1.Frankowski Mariusz 2.Kończyk Rafał 3.Jabłoński Wojciech 4.Leśko-Loda Katarzyna 5.Mazur Edyta 6.Pełka Elżbieta 7.Prędkopowicz Daniel 8.Wolpe Agata

9 Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych 1.Frankowski Mariusz 2.Kończyk Rafał 3.Mazur Edyta 4.Miżejewski Cezary 5.Prędkopowicz Daniel 6.Szczepankowski Zenon 7.Szymanik Elżbieta 8.Wolpe Agata

10 Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych i Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów 1.Frankowski Mariusz 2.Jabłoński Wojciech 3.Kalinowska Bożena 4.Kończyk Rafał 5.Kossakowska Katarzyna 6.Kurek Józef Grzegorz 7.Mazur Edyta 8.Pągowski Bogdan Mirosław 9.Postawka Marcin 10.Prędkopowicz Daniel 11.Szczepankowski Zenon 12.Szymanik Elżbieta 13.Wielec Mariusz 14.Wolpe Agata

11 Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej 1.Cyran-Juraszek Karolina 2.Frankowski Mariusz 3.Grzeszczyk Agnieszka 4.Klaus Magdalena 5.Kończak Marlena 6.Kończyk Rafał 7.Kurek Józef Grzegorz 8.Leśko-Loda Katarzyna 9.Mazur Edyta 10.Pasiak Hubert 11.Pełka Elżbieta 12.Prędkopowicz Daniel 13.Puda Beata 14.Szymanik Elżbieta 15.Tarkowska Anna 16.Wolpe Agata

12 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie al. Solidarności 61 03-402 Warszawa dsrr@mazovia.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "III posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google