Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CO WIDAĆ I CZEGO NIE WIDAĆ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CO WIDAĆ I CZEGO NIE WIDAĆ?"— Zapis prezentacji:

1 CO WIDAĆ I CZEGO NIE WIDAĆ?
Autorzy: Barbara Gora, Magdalena Goryszewska, Joanna Linko.

2 Rodzaje następstw w ekonomii
Widoczne – natychmiastowe, bezpośrednie Niewidoczne – pojawiające się po pewnym czasie, odległe, stopniowe, pośrednie

3 Typy ekonomistów według Bastiata
DOBRY Przewiduje odległe skutki Szuka trwałych korzyści, poświęcając chwilowe ofiary Rozsądny Analityczny ZŁY Dostrzega tylko to co widoczne Szuka aktualnej korzyści, co przynosi wielkie ofiary w przyszłości Słaby, wyrachowany Ignorant

4 Nauczyciele ludzkości
DOŚWIADCZENIE PRZEWIDYWANIE Bezpośrednie odczuwanie skutków czynów Unikanie bolesnych doświadczeń

5 Rozbita szyba – widoczne i niewidoczne aspekty
Co widać: konsument, pozbawiony przez zniszczenie swojego dobra; producent, który zyskuje wskutek wypadku; czego nie widać: przedstawiciel dowolnej dziedziny gospodarki, ponoszący stratę.

6 Dla przemysłu jako całości obojętne jest, do której jego gałęzi pójdą pieniądze
Społeczeństwo traci, gdy rzeczy są bezużytecznie niszczone Niszczenie, marnotrawstwo; nie przynosi korzyści gospodarce, nie daje zysku

7 Widoczne i niewidoczne aspekty utrzymania armii
Co widać: Armia daje zatrudnienie wielu branżom handlowym-dzięki czemu gospodarka może się rozwijać. Czego nie widać: Pieniądze podatnika mogłyby być przeznaczone na coś innego-bardziej pożytecznego.

8 Widoczne i niewidoczne aspekty demobilizacji:
Co widać: Przypuszczalny wzrost bezrobocia i zmniejszenie pensji. Czego nie widać: „środek zwiększający podaż pracy jednocześnie zwiększa na nią popyt”.

9 Widoczne i niewidoczne aspekty podatków
Co widać: Tworzenie nowych miejsc pracy i zarobki dostawców u których zaopatrują się urzędnicy. Czego nie widać: Uniemożliwienie dokonania zamierzonych wydatków podatnika.

10 Poborca na wsi – widoczne i niewidoczne aspekty
Co widać: Bogactwo ministra, które wg. innych pomaga rozwojowi kraju. Czego nie widać: Nie obrobione pola, biedniejszy robotnik i nie wykonana praca.

11 „ nauczmy się sądzić rzeczy nie tylko po tym, co widać, ale też po tym, czego nie widać”
Fryderyk Bastiat

12 Czy państwo powinno dotować sztukę?
DOTACJA = subsydium zaopatrzenie, wyposażenie w środki finansowe; forma finansowania jednostek pozabudżetowych; przedsiębiorstw, instytucji, organizacji; bezzwrotna pomoc finansowa w celu popierania jakiejś działalności

13 Stanowiska ZA Uwznioślenie duszy narodu
PRZECIW Problem sprawiedliwości rozdzielczej Wątpliwe sprzyjanie sztuce Odwrócenie naturalnego porządku ludzkich potrzeb ZA Uwznioślenie duszy narodu Korzyść dla moralności, zwyczajów, przemysłu

14 Stanowisko Bastiata – przeciw
Upaństwowienie zbyt wielu dziedzin życia (rolnictwa, przemysłu, handlu) Dziedziny życia mają same szukać środków finansowych – postulat wolności Decyzja o dotacjach powinna należeć do obywateli Zakłócenie naturalnego rozwoju

15 Stanowisko ustawodawców - za
Brak wspomagania przez rząd prowadzi do zniszczenia Wszystko istnieje z woli państwa Ekonomiści to wrogowie ludzkiej działalności

16 Widoczne i niewidoczne aspekty dotacji
Co widać: Pieniądze z dotacji trafią do robotników pracujących w teatrze Czego nie widać: Źródłem dotacji są podatnicy, którzy nie mogą wydać tych pieniędzy w inny sposób STRATA DOCHÓD

17 „Wydatki publiczne dokonywane są zawsze zamiast wydatków prywatnych i w konsekwencji (...) nie wspomagają losu klasy pracującej jako całości” Fryderyk Bastiat

18 Widoczne i niewidoczne aspekty robót publicznych
Co widać: Stworzenie miejsc pracy Czego nie widać: Pozbawienie pracy innych ludzi.

19 Roboty publiczne pochłaniają pieniądze podatników, które mogliby wykorzystać w inny sposób;
Obciążanie kosztami wykonania rzeczy bezużytecznej jest niedorzecznością; Interwencja ogółu podatników jako środek przejściowy może przynieść korzyść; Interwencja ta nie powoduje wzrostu globalnego zatrudnienia i wynagrodzenia, zabiera je czasom zwyczajnym i oddaje trudnym, stosowana permanentnie jest ekonomiczną sprzecznością.

20 Widoczne i niewidoczne aspekty kredytu
Co widać: Pożyczka jakiegoś dobra czego nie widać: Nie wszystkim wystarczyło dobra.

21 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "CO WIDAĆ I CZEGO NIE WIDAĆ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google