Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przestępstwa w cyberprzestrzeni

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przestępstwa w cyberprzestrzeni"— Zapis prezentacji:

1 Przestępstwa w cyberprzestrzeni

2 Kwestią związaną z zagrożeniami dla młodzieży, jest możliwość popełnianie przestępstw w cyberprzestrzeni za pomocą Internetu. Wakacje są okresem, w którym młodzież posiada wiele wolnego czasu, który niekoniecznie spędzany jest na wyjazdach, obozach czy koloniach, ale często spędzany jest przed komputerem w Internecie Pozornie Internet zapewnia anonimowość osobom korzystającym z tej formy komunikacji Zatem może dojść do nawiązania kontaktu z osobą, która zamierza popełnić przestępstwo na szkodę małoletniego.

3 Zgodnie z art. 200a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późo. zm.) kto w celu popełnienia przestępstwa zgwałcenia wobec małoletniego poniżej 15 roku życia lub obcowania płciowego z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczenia się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzenia jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, jak również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

4 Ponadto zgodnie z tym przepisem kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej 15 lat składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zagrożenia w sieci są poważnym problemem, którego nie można nie zauważać.

5 Internet jest źródłem informacji, niemniej należy pamiętać, że w sieci nie wszystkie treści są bezpieczne dla dzieci i młodzieży. Możliwość prawie niegraniczonego komunikowania się na całym świecie stwarza wielkie ryzyko, że osoba korzystająca może być zagrożona popełnieniem na jej szkodę przestępstw na tle seksualnym, ale także innych przestępstw.

6 Należy wspomnieć także, że wizerunek dziecka, nie może być udostępniany bez zgody rodziców lub prawnych opiekunów Ponadto z Internetem związana jest możliwość korespondowania i wymiany informacji, w sposób anonimowy W sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa np. agresji słownej, gróźb kierowanych do dziecka, namawiania na zachowania niezgodne z prawem, należy niezwłocznie zawiadomić policję, która ma prawo zażądać od administratora sieci danych pozwalających ustalić sprawcę czynu.


Pobierz ppt "Przestępstwa w cyberprzestrzeni"

Podobne prezentacje


Reklamy Google