Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1991r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1991r."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1991r.

2 Skąd wzięła się nazwa SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWI E SZKOŁA PROMOCJA ZDROWIE

3 SZKOŁA Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć. Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują. Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

4 PROMOCJA Działania mające na celu dostarczenie informacji, argumentacji, przychylnych opinii, obietnic oraz zachęty, skłaniających do podejmowania działań. Tworzenie warunków (fizycznych i społecznych), sprzyjających ochronie i pomnażaniu zdrowia. Umożliwianie aktywnego uczestnictwa społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

5 ZDROWIE Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii. Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

6 Definicja Szkoły Promującej Zdrowie Szkoła Promująca Zdrowie jest miejscem, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

7 Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie? 1.Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły. 2.Etos zdrowia w szkole. 3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

8 Jakie działania zamierzamy podjąć? 1.W szczególny sposób propagować zdrowy styl życia wśród uczniów. 2.Wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia. 3.Kształtować w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. 4.Prowadzić wszechstronną edukację propagującą zdrowie. 5.Zachęcać do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły, ich rodziców i wszystkich pracowników szkoły.

9 W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:  Uczniowie  Nauczyciele  Rodzice  inni pracownicy szkoły  inne osoby ze społeczności lokalnej

10 Zapraszamy do współpracy przy realizacji programu „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”


Pobierz ppt "SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1991r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google