Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kolektory słoneczne jako źródło produkcji ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstwa rolnego Poznań 30 stycznia 2014 Bioenergia w rolnictwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kolektory słoneczne jako źródło produkcji ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstwa rolnego Poznań 30 stycznia 2014 Bioenergia w rolnictwie."— Zapis prezentacji:

1 Kolektory słoneczne jako źródło produkcji ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstwa rolnego Poznań 30 stycznia 2014 Bioenergia w rolnictwie

2 Bezpieczeństwo energetyczne Polski ZOBOWIĄZANIA DO 2020 ROKU, PAKIET UE 3 x 20 Wykorzystanie lokalnych odnawialnych źródeł energii: - biomasa (rolnicza – słoma, drewno, odpady) - biogaz (rolniczy, odpadowy, przemysłowy) - kolektory słoneczne (budownictwo mieszkaniowe, budynki publiczne) - ogniwa fotowoltaiczne (instalacje indywidualne, elektrownie słoneczne) - energetyka wiatrowa (mikrowiatraki, farmy wiatrowe) - energia geotermalna (płytka, głęboka, pompy ciepła) Rozwój budownictwa energooszczędnego i pasywnego, termomodernizacje. Energetyczne wykorzystanie odpadów stałych i płynnych. Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

3 Główne wyzwania energetyki przyszłości Rozwój lokalnych sieci smart: – smart metering, smart grid – monitorowanie zużycia energii i efektywność kosztowa – koncepcja prosumenta – rozwój technologii poligeneracji (energia elektryczna, ciepło, chłód) Integracja struktury energetycznej z systemem ICT Budowa systemów zarządzania energią i mediami Decentralizacja produkcji energii: –energetyka rozproszona, –wyspy energetyczne Wykorzystanie lokalnych odnawialnych źródeł energii Rozwój budownictwa energooszczędnego i pasywnego Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

4 Lokalne odnawialne źródła energii Biomasa głównie pochodzenia rolniczego, (słoma) a także drewno niższej jakości i odpadów Biogaz (rolniczy, odpadowy i przemysłowy) Kolektory słoneczne w budownictwie mieszkaniowym i budynkach publicznych, zwłaszcza do uzasadnionego ekonomicznie ogrzewania ciepłej wody użytkowej Ogniwa fotowoltaiczne w instalacjach indywidualnych i przy budowie elektrowni słonecznych Energia wiatru zarówno w instalacjach farm wiatrowych jaki i przy wykorzystaniu coraz bardziej popularnych mikro i miniwiatraków Energia geotermalna (płytka i głęboka) oraz pompy ciepła. Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

5 Kierunki integracji technologii energetycznych 1.Dom „energetyczny” 2,5 mln małotowarowych gospodarstw rolnych, 3 mln domów jednorodzinnych, 10 tys. nowych domów budowanych rocznie, 2. Gospodarstwo rolne „energetyczne” 100 tys. gospodarstw towarowych, dywersyfikacja dostaw energii/ryzyka gospodarstwa, utylizacja odpadów, 3.Gmina wiejska „energetyczna” smart gmina 1600 gmin, wykorzystanie zasobów rolnictwa energetycznego, utylizacja odpadów, 4.Miasto „energetyczne” smart city Wirtualne źródło poligeneracyjne (zwiększenie efektywności energetyki rozproszonej), smart grid (zarządzanie energią) Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

6 Konieczność finansowania technologii i urządzeń – oczekiwania samorządów i społeczności lokalnych Kolektory słoneczne Ogniwa fotowoltaiczne Kotły na biomasę (indywidualne i sieciowe, kogeneracja) Mikrobiogazownie i biogazownia Urządzenia utylizacji odpadów (stałych i płynnych) Elektrownia wodne Pompy ciepła i urządzenia energetyki geotermalnej Mikrowiatraki i elektrownie wiatrowe Budynek energooszczędny i pasywny Źródła poligeneracyjne Technologie magazynowania energii Technologie zintegrowane funkcjonalnie Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

7 Usłonecznienie Usłonecznienie (roczna suma usłonecznienia) określa średnią (w danym okresie) liczbę godzin z bezpośrednią widoczną operacją słoneczną. Usłonecznienie zależy od czynnika astronomicznego, jakim jest długość dnia oraz od zachmurzenia i przezroczystości atmosfery. Obejmuje ono średnio około 18% roku, co odpowiada 1580 godzinom. Sumy roczne usłonecznienia w Warszawie wahały się od 1241 do 1898 godzin w mijającym stuleciu, średnio 1600 godzin/rok. Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

8 Natężenie promieniowania słonecznego Ilość energii słonecznej docierającej w ciągu jednej sekundy na powierzchnię jednego metra kwadratowego, prostopadłą do kierunku promieniowania i leżącą poza atmosferą (tzw. promieniowanie pozaziemskie) w średniej odległości Ziemi od Słońca ( 149,5 mln km) nazywa się stałą słoneczną o wartości 1367 W/m 2 Najwyższe natężenie promieniowania słonecznego bezpośredniego stwierdzono na Kasprowym Wierchu – ok. 1200 W/m 2, natomiast nad morzem maksymalna jego wartość wynosiła 1050 W/m 2. Dla przeważającej części kraju, w tym dla Polski Środkowej, wartości te rzadko przekraczają 1000 W/m 2. Najczęściej notowane wartości promieniowania bezpośredniego wynoszą 600 – 800 W/m 2. Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

9 Napromieniowanie słoneczne Dla Polski można przyjąć wartość napromieniowania całkowitego 3600 MJ/m 2 w ciągu roku. Centralne obszary Polski otrzymują około 40% promieniowania pozaziemskiego, to jest ok. 3480 MJ/m 2 na rok. Udział promieniowania rozproszonego waha się od 47% w miesiącach letnich do ok. 70% w grudniu, dając przeciętną ok. 50% w skali całego roku. Najniższe sumy miesięczne występują w grudniu (ok.1,3% sumy rocznej), najwyższe zaś w czerwcu i lipcu (po ok. 16%). Okres od maja do czerwca obejmuje ok. 58% rocznej sumy promieniowania, natomiast od listopada do lutego – tylko 8%. Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

10 Płaski kolektor słoneczny Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

11 Elementy płaskiego cieczowego kolektora słonecznego absorber, najistotniejsza część kolektora, którego głównym zadaniem jest absorpcja, czyli pochłanianie energii promieniowania słonecznego i przekazanie jej czynnikowi transportującymi ciepło; absorber to zazwyczaj płyta metalowa pomalowana na czarno połączona z kanałami przepływowymi, przez które przepływa czynnik roboczy osłona przezroczysta, która chroni absorber przed stratami cieplnymi do otoczenia od powierzchni zewnętrznej wystawionej bezpośrednio na czynników atmosferycznych, w tym przede wszystkim temperatury powietrza atmosferycznego izolacja cieplna, która chroni absorber przed stratami cieplnymi do otoczenia, od dołu i z boków (w przypadku systemów zintegrowanych jest to połać dachu); obudowa zewnętrzna (metalowa lub plastykowa). Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

12 Kolektory słoneczne Płaskie kolektory cieczowe Kolektory próżniowe Kolektory z rurą ciepła Niskotemperaturowe kolektory – absorbery Kolektory powietrzne Cieczowe kolektory magazynujące (pojemnościowe) Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

13 Kolektor próżniowy z rurą ciepła Źródło Viessmann Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

14 Źródło Viessmann Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

15 Zasada działania kolektora słonecznego z rurą ciepła (źródłowww.xenergy.pl) Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

16 Instalacja ciepłej wody użytkowej Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

17 Schemat podstawowej instalacji dla ciepłej wody użytkowej (źródło HEWALEX) Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

18 Schemat instalacji dla ciepłej wody użytkowej przy wykorzystaniu osobnego podgrzewacza (źródło HEWALEX) Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

19 Schemat podstawowej instalacji dla basenu kąpielowego (źródło HEWALEX) Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

20 Schemat podstawowej instalacji dla ciepłej wody użytkowej i wspomagania ogrzewania (źródło HEWALEX) Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

21 Schemat kompleksowej instalacji dla ciepłej wody użytkowej, basenu kąpielowego i wspomagania ogrzewania budynku zasilanej energią z baterii kolektorów, kotła CO i kominka (źródło HEWALEX) Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

22 Pokrycie potrzeb ciepła dla podgrzewania wody użytkowej Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

23 Magazynowanie energii promieniowania słonecznego Zdolność do magazynowania energii zależy przede wszystkim od: pojemności zbiornika, kształtu zbiornika, rodzaju czynnika magazynującego energię, zastosowanej izolacji cieplnej, typu systemu grzewczego (poziom temperatury, funkcja: c.w.u., c.o. itp.) rodzaju i warunków odbioru energii ze zbiornika magazynującego. Czynniki magazynujące: woda w systemach cieczowych złoża kamienne w systemach powietrznych PCM - phase change materials Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

24 Aktywne systemy słoneczne. Rodzaje, charakterystyka Rodzaj czynnika roboczego Funkcje (co, cwu, klimatyzacja, suszarnictwo) Układ (wspólny, rozdzielony) Liczba i rodzaj źródeł ciepła (jednoźródłowe, wieloźródłowe, hybrydowe) Sposób wykorzystania energii promieniowania słonecznego(bezpośrednie, pośrednie) Temperatura czynnika roboczego (niskotemperaturowe 30-60 0 C, wysokotemperaturowe 70-90 o C). Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

25 Pasywne systemy słoneczne Systemy zysków bezpośrednich wykorzystują energię promieniowania słonecznego docierającą w sposób bezpośredni do pomieszczeń Systemy zysków pośrednich - dołączenie do budynku dodatkowej przestrzeni osłoniętej oszkloną ścianą (oszklone werandy, oszklone loggie, dobudowane do ściany budynku szklarnie, ogrody zimowe) Budynki energooszczędne, Budynki pasywne, Budynki zeroenergetyczne Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

26 Usytuowanie kolektorów Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

27 Kolektory słoneczne w budownictwie źródło Viessmann Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

28 Kolektory słoneczne w budownictwie źródło Viessmann Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

29 Kolektory słoneczne w budownictwie źródło Viessmann Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

30 Kolektory słoneczne w budownictwie źródło Viessmann Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

31 Kolektory słoneczne w budownictwie źródło Viessmann Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014

32 Ærøskøbing Fjernvarme SME 08.02.2011

33 Ærøskøbing Fjernvarme SME 08.02.2011

34 Ærøskøbing Fjernvarme SME 08.02.2011

35 Zarządzanie energią w gminie wg Radscan SME 08.02.2011

36

37 Dziękuję za uwagę Włodzimierz Pomierny +48 607 418 411 wlodzimierz@pomierny.net wlodzimierz@pomierny.net Bioenergia w rolnictwie 30.01.2014


Pobierz ppt "Kolektory słoneczne jako źródło produkcji ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstwa rolnego Poznań 30 stycznia 2014 Bioenergia w rolnictwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google