Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Komunikacja ta polega ł a na przekazywaniu informacji za pomoc ą trwa ł ych ustalonych wcze ś niej symboli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Komunikacja ta polega ł a na przekazywaniu informacji za pomoc ą trwa ł ych ustalonych wcze ś niej symboli."— Zapis prezentacji:

1

2

3  Komunikacja ta polega ł a na przekazywaniu informacji za pomoc ą trwa ł ych ustalonych wcze ś niej symboli.

4  Malowid ł a naskalne-powsta ł y w pó ź nym paleoicie (ok. 25 tys. lat p.n.e.)

5  Pertoglify- pojawiaj ą si ę w okresie neolitu(10-9 tys. lat p.n.e)

6  Znaki dymne -Ognisko by ł o przykrywane koszem lub mat ą i ods ł aniane, w ci ą gu dnia wypuszczaj ą c w ró ż nych odst ę pach czasu smugi dymu, a w nocy daj ą c migaj ą ce ś wiat ł o. Widoczno ść tych sygna ł ów, zw ł aszcza dymnych, by ł jednak zale ż na od pogody (wiatr, opady), co utrudnia ł o stosowanie skomplikowanych kodów. Taki sposób sygnalizacji by ł wykorzystywany m.in. przez Indian pó ł nocnoameryka ń skich.

7  D ź wi ę ki-kombinacje d ź wi ę ków wydawane za pomoc ą specjalnie produkowanych b ę bnów lub rzadziej za pomoc ą rur.

8 Od pisma do elektryczności

9 Rodzaje pisma  Piktogramy DawniejTeraz

10 Rodzaje pisma  Pismo analityczne

11 Rodzaje pisma  Pisma fonetyczne-alfabetyczne

12 Kurierzy i poczta  W połączeniu z technologią wytwarzania coraz to praktyczniejszych materiałów piśmienniczych – od tabliczek glinianych, poprzez papirusowe zwoje po papier, pismo umożliwiło także przysyłanie wiadomości na dalsze odległości. Specjaliści od szybkiego i pewnego dostarczania fizycznych wiadomości – kurierzy – z pewnością pojawili się wkrótce po wynalezieniu pisma. Najstarsze informacje o istniejącym systemie kurierskim pochodzą z Egiptu 2400 p.n.e

13 Kurierzy i poczta  W 1874 na potrzeby międzynarodowej koordynacji systemu pocztowego została stworzona najstarsza organizacja międzynarodowa – Międzynarodowy Związek Pocztowy.  Poczta podróżowała różnymi sposobami. Od gołębi pocztowych, kurierów na koniach i psich zaprzęgach, po balony, statki i łodzie podwodne, kolej, samochody i samoloty.

14 Kurierzy i poczta

15 Od elektryczności do komputerów

16 Telegraf  Pierwszy z elektrycznych wynalazków komunikacyjnych, telegraf, został zastosowany w 1838 r. w Anglii przez Sir Charlesa Wheatstone’a. W porównaniu z późniejszymi urządzeniami miał niską przepustowość danych (to właśnie w celu jej przyśpieszenia powstał kod Morse’a) i można go nazwać ‘nowym tam- tamem’, ale w swoim czasie był wspaniałym urządzeniem, jednym z tych które zmieniają świat.

17 Telegraf

18 Telefon  Telefon jest starszy od telegrafu tylko o dekadę – Antonio Meucci skonstruował pierwszy telefon w 1848. W latach 70. XIX wieku wynalazek ten spopularyzował Amerykanin Aleksander Bell, popularnie lecz błędnie uznawany za wynalazcę tego urządzenia. Meucii wytoczył proces o plagiat, przerwany jednak przez jego śmierć w 1896 roku. Faktycznie Bell dokonał pewnych ulepszeń w projektach Meucciego, Edisona i Gray’a, jednak jego największy nie pozostawiający żadnych wątpliwości wkład w rozwój komunikacji to stworzenie pierwszego komercyjnego systemu telefonu – prawdziwsze jest więc stwierdzenie, że Bell wynalazł nie telefon, ale firmę telekomunikacyjną

19 Telefon-fax  W dwudziestym wieku popularnym dodatkiem do telefonu był fax, oparty na wynalazku Rudolfa Hella z 1929 roku. Popularność faksów osiągnęła szczyt w latach 80. tego wieku, wraz ze spadkiem ich cen, jednak już od następnej dekady widać zmierzch tej technologii na rzecz komputerów i Internetu.

20 Telofon

21 Radio  Ojcem teorii, które doprowadziły do stworzenia radia był fizyk James Maxwell, którego praca dotycząca fal elektromagnetycznych została opublikowana w 1873 roku. Eksperymenty Heinricha Hertza z lat 1886-1888 przetarły drogę wynalazcom radia. Wynalazcom – gdyż, choć pierwszy patent otrzymał w Wielkiej Brytanii w 1896 Guglielmo Marconi, pretendentem do tego miana był też Mikołaj Tesla, który otrzymał patent w USA w 1897, jednak stracił go w 1907 na rzecz Marconiego. Patent ten został mu przywrócony po jego śmierci w 1943 roku.

22 Radio

23 Czasy komputerów

24 Komputer  Już pod koniec XIX wieku słowo to odnosiło się do mechanicznych urządzeń ułatwiających obliczenia (po raz pierwszy określenie to znajdujemy w Oxford Dictionary w 1897 roku).  Pierwsze komputery miały jednak istotne ograniczenie, gdyż dana maszyna mogła wykonywać tylko te konkretne i nieliczne operacje, do jakich została zaprojektowana od podstaw. Znacząca rewolucja w świecie komputerów nastąpiła w 1941 roku, gdy Konrad Zuse zbudował Z3, pierwszy komputer ‘kompletny’ w interpretacji Teorematu Turinga, czyli taki, który może wykonywać każde zaprogramowane mu zadanie.

25 Komputer

26 Telewizja  Pierwsza transmisja telewizji publicznej odbyła się w Nowym Jorku w 1927 roku. Pierwsza transmisja rozrywkowa ma miejsce w Wielkiej Brytanii w 1930 roku. Pierwsza transmisja międzykontynentalna na żywo to USA, 1957 rok. W tym także dziesięcioleciu telewizja zaczęła przekształcać się z czarno-białej w kolorową. W 1980, w niespełna wiek po patencie Nipkowa, 98% rodzin w USA dysponowało odbiornikiem telewizyjnym.

27 Telewizor

28 Internet  Początki Internetu wiążą się z powstaniem sieci rozległej ARPANET i sięgają końca lat 60. XX wieku, gdy amerykańska organizacja badawcza RAND Corporation prowadziła badania studyjne nad możliwościami dowodzenia w warunkach wojny nuklearnej. Na podstawie uzyskanych raportów podjęto prace projektowe nad skonstruowaniem sieci komputerowej mogącej funkcjonować mimo jej częściowego zniszczenia.

29 Portale społecznościowe  to serwis internetowy, który istnieje w oparciu o zgromadzon ą wokó ł niego spo ł eczno ść. Tworzy tak zwane media spo ł eczno ś ciowe

30  Facebook  Twitter  MySpace  Instagram

31 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt " Komunikacja ta polega ł a na przekazywaniu informacji za pomoc ą trwa ł ych ustalonych wcze ś niej symboli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google