Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody komunikacji w historii ludzkosci

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody komunikacji w historii ludzkosci"— Zapis prezentacji:

1 Metody komunikacji w historii ludzkosci
Autor: Katarzyna Klimek

2 Co to jest komunikacja? Komunikacja jest to przekazywanie i odbieranie informacji w bezpośrednim kontakcie z drugą osobą. Wyróżnia się 3 podstawowe rodzaje komunikacji: • interpersonalny - dotyczy przynajmniej dwóch jednostek, które mają ze sobą bezpośredni kontakt • grupowy - porozumienie członków danego zespołu, którzy w strukturze grupy zajmują określone pozycje • społeczny - komunikacja przybiera formę kontaktu mającego miejsce pomiędzy grupami lub zespołami o dużej liczebności, uczestnicy takiej komunikacji charakteryzują się anonimową tożsamością

3 Komunikacja w czasach pierwotnych
Pierwotnie ludzie komunikowali się ze sobą wydając określone dźwięki, czy sygnały migowe, które miały zapewnić niezbędne potrzeby i uchronić od podstawowych zagrożeń. Obawiali się głodu, strachu, gniewu dlatego zaczęli komunikować się w konkretny sposób z otoczeniem, rodziną czy grupę, która z nimi żyła. Pierwsze komunikaty polegały właśnie na  wyrażeniu potrzeb, próśb,  gróźb, ostrzeżeń czy nakazów. Większość informacji przekazywana była jednak poprzez mowę ciała, czyli gesty, mimikę itp.

4 Narodziny mowy Z czasem pojedyncze komunikaty były zastępowane przez bardziej rozbudowane opisy. Coraz bardziej potrzebna była doskonałość odtworzenia i uwiarygodnienia obrazu rzeczywistości. Mówi się, że mowa narodziła się lat p.n.e.. Dzięki temu informacje mogły być przekazywane w lepszy sposób, a człowiek mógł przystosować się do otoczenia. Umożliwiało to lepszą współpracę, koordynację w społeczności. Ponadto mowa odróżnia człowieka od zwierząt.

5 Symbole Za pomocą mowy trudno było się komunikować na odległość, doprowadziło to do powstania ok p.n.e. - symboli. Informacje były lepiej utrwalone, dzięki temu można było je przeznaczyć do komunikacji na dalsze odległości.  Najwcześniejszymi, znanymi nam symbolami są malowidła jaskiniowe. Inkowie używali do komunikacji węzłów na sznurach, tzw. kipu. Do symboli prawdopodobnie można także zaliczyć mniej trwałe sposoby np. układanie stosu z kamieni czy symbole wyryte w drewnie. Jednak do dzisiejszych czasów nie zachował się, żaden taki obiekt, dlatego są to jedynie przypuszczenia.

6 Wynalezienie pisma. Alfabet.
Przełomowym punktem w dziejach ludzkości było wynalezienie pisma, czyli systemu umownych znaków, za pomocą których można utrwalić język mówiony, jest to graficzny zapis mowy. Za najstarsze pismo uważa się pismo sumeryjskie, które powstało ok lat p.n.e. Było to pismo klinowe - najstarsza odmiana pisma. Początkowo pismo miało charakter obrazkowy, czyli piktograficzny. Z czasem jednak coraz bardziej upraszczano formę zapisu, rezygnując z wielu szczegółów graficznych, zastępując obrazki kreskami. Ok r. p.n.e powstało pismo analityczne. Zawiera ono w sobie elementy pisma obrazkowego jak i fonetycznego. Przykładem tego rodzaju pisma są hieroglify. Najstarszy znany nam dziś przykład alfabetu datuje się na 2000 p.n.e. i był on używany w Egipcie przez Semitów, którzy nadali egipskim hieroglifom nowe nazwy. W alfabet fenicki ewoluował w kierunku włączenia samogłosek, co nastąpiło w alfabecie starogreckim (900 p.n.e), przodku alfabetów cywilizacji europejskiej. Kolejna wersje alfabetu z tej linii ewolucyjnej to alfabet etruski, a następnie alfabet rzymski (600 p.n.e.), z którego w prostej linii wywodzą się alfabety łacińskie, którymi się dziś posługujemy. Wynalazek pisma alfabetycznego nie tylko przetrwał do dziś z niewielkimi zmianami, pomimo wynalezienia druku, maszyn do pisania, komputerów czy technik natychmiastowej łączności, ale także odniósł zwycięstwo nad innymi rodzajami pisma. Pismo klinowe (po lewej). Hieroglify (po prawej). Pismo klinowe (po lewej). Hieroglify (po prawej).

7 Pierwsza poczta W połączeniu z technologią wytwarzania coraz to praktyczniejszych materiałów piśmienniczych – od tabliczek glinianych, poprzez papirusowe zwoje po papier, pismo umożliwiło także przysyłanie wiadomości na dalsze odległości. Specjaliści od szybkiego i pewnego dostarczania fizycznych wiadomości – kurierzy – z pewnością pojawili się wkrótce po wynalezieniu pisma. Najstarsze informacje o istniejącym systemie kurierskim pochodzą z Egiptu 2400 p.n.e. Rozwój tego sposobu przesyłania wiadomości dał początek systemowi pocztowemu. Poczta podróżowała różnymi sposobami. Od gołębi pocztowych, kurierów na koniach i psich zaprzęgach, po balony, statki i łodzie podwodne, kolej, samochody i samoloty.

8 Heliografy Na 400 r. p.n.e. datuje się heliografy, czyli urządzenia działające na zasadzie odbijania promieni świetlnych przez lustra (np. sygnały bitewne przesyłanych przy pomocy wypolerowanych tarcz).

9 Prasa drukarska Kolejnym znaczącym wydarzeniem był moment wynalezienia prasy drukarskiej. Pierwsze maszyny używające czcionek wywodzą się z ok r. n.e. Jednak z powodu niskiego zapotrzebowania na książki w Chinach tej epoki dopiero w Europie XV wieku druk zrewolucjonizował komunikację. Powszechnie za wynalazcę maszyny do druku uważany jest Johann Gutenberg.  Druk umożliwił tańsze i szybsze wytwarzanie książek i innych publikacji. W połączeniu ze specyficznemu warunkami panującymi w Europie wynalazek ten przyczynił się do rozpowszechnienia książek i kultury słowa pisanego w Europie.

10 TELEGRAF Wynalazek elektryczności oznaczał nowa erę w technikach komunikacji, tworząc możliwość prawie natychmiastowej (praktycznie z prędkością światła) komunikacji na dłuższe odległości. 1838r. - Telegraf Pierwszym z elektrycznych wynalazków komunikacyjnych był telegraf. Miał on niską przepustowość danych, ale w swoim czasie był jednym z tych urządzeń, które zrewolucjonizowały świat. Powstanie telegrafu dało wiele nowych możliwości. Przede wszystkim w szybkim tempie zaczęła rozwijać się prasa. W gazetach pojawiały się informacje nie sprzed kilku dni, lecz sprzed kilkunastu godzin. Gdy pierwsze kable podmorskie skróciły czas podróży informacji przez oceany, dawniej liczony w tygodniach lub miesiącach, na świecie po raz pierwszy zaczęto używać określenia „globalna wioska”.

11 TELEFON I FAKS Telefon jest starszy od telegrafu tylko o dekadę – Antonio Meucci skonstruował pierwszy telefon w W latach 70. XIX wieku wynalazek ten spopularyzował Amerykanin Aleksander Bell, jednak nie jest on wynalazcą tego dzieła. Bell dokonał jedynie pewnych ulepszeń. Faktem jest jednak, że wynalazł firmę telekomunikacyjną, stworzył pierwszy system telefonu, a nie telefon.  Pierwsze przenośne aparaty telefoniczne zaczęły być wykorzystywane przez wojsko i policję w latach 50. XX wieku w USA i w Szwecji, a od lat 90. przenośne, bezprzewodowe telefony komórkowe stają się coraz popularniejsze, jako przedmioty codziennego użytku. Modele najnowszej generacji są w stanie przesyłać także inne niż głos rodzaje informacji – m.in. wiadomości tekstowe, graficzne, pliki komputerowe, itp., a także łączyć się z Internetem. W XX w. do telefonu częstym dodatkiem był faks, oparty na wynalazku Rudolfa Hella z 1929r. W latach 80. tego wieku sprzedaż faksu osiągnęła swój szczyt, jednak od następnej dekady komputery i Internet zdecydowanie wyparły tę technologię.  Ponadto od lat 90. komputery mogą zastąpić np. telefon stacjonarny, potrafią robić zdjęcia, wysyłają faksy itp. Najnowsze programy potrafią przekazywać głos i wideo z bardzo dobrą jakością (np. Skype). 

12 Radio Pierwsza transmisja radiowa miała miejsce w 1906, dokonano transmisji kolędy „Cicha noc” z Brant Rock w USA. Pierwsza transmisja wiadomości to rok 1920, stacja 8MK w USA. Pierwsze regularne transmisje o charakterze rozrywkowym rozpoczęły się dwa lata później, w 1922. W latach 60. wynalazek tranzystora doprowadził do powstania pierwszych przenośnych odbiorników radiowych. Pierwszy komunikacyjny satelita, TELESTAR, został wystrzelony w 1963 roku. Od początku lat 90. komputery osobiste są w stanie odbierać i odtwarzać fale radiowe.

13 Komputer Już pod koniec XIX wieku słowo to odnosiło się do mechanicznych urządzeń ułatwiających obliczenia.  W 1941 roku Konrad Zuse zbudował Z336, pierwszy komputer „kompletny”, czyli taki, który może wykonywać każde zaprogramowane mu zadanie. Od tej pory komputer umożliwiał coraz łatwiejszy dostęp, bardziej skomplikowane i szybkie operacje na informacji. Komputery bez wątpienia przyczyniły się do zwiększenia tempa postępu naukowego, jednak przez długi czas sposoby komunikacji używane przez komputer (karty perforowane, taśmy magnetyczne, wydruki) nie miały dużego znaczenia dla rozwoju technik komunikacji międzyludzkich. Znaczenie komputerów dla komunikacji gwałtownie wzrosło w drugiej połowie dwudziestego wieku, wraz z rozwojem sieci komputerowych.

14 Telewizja Pierwsze eksperymenty z przesyłaniem obrazów na odległość są niewiele późniejsze od wynalazku radia – już w 1884 Paul Gottlieb Nipkow opatentował pierwszy system elektromechanicznego przesyłania obrazu. Pierwsza transmisja telewizji publicznej odbyła się w Nowym Jorku w 1927 roku. Pierwsza transmisja międzykontynentalna na żywo to USA, 1957 rok. W tym także dziesięcioleciu telewizja zaczęła przekształcać się z czarno-białej w kolorową. Od lat 60. telewizja w połączeniu z telefonem i komputerem oferowała w niektórych krajach usługi videotekstu, wykorzystujące telewizor do wyświetlania interaktywnych menu, a telefon jako urządzenie do jego nawigacji. Od lat 90. komputery osobiste są w stanie odtwarzać dźwięki oraz ruchome obrazy i transmitować je, wykorzystując sieć Internet.

15 1969 - Sieci komputerowe (Internet)
W latach 60. powstanie sieci komputerowych zostało znacznie przyspieszone. W wyniku tych prac powstała sieć ARPANET w USA. Od 1978 wszystkie komputery wyposażone w modemy mogły przesyłać między sobą dane przez linie telefoniczne. 1 stycznia 1983 ARPANET zaczął stosować protokoły TCP/IP i to zdarzenie uznaje się za moment jego transformacji w Internet.

16 Komunikacja dziś Internet w połączeniu z funkcjonalnością komputera to kolejna rewolucja w technikach komunikacji. W połączeniu z Internetem i np. drukarką, skanerem, słuchawkami i mikrofonem, a także z rozwijanymi technologiami, takimi jak elektroniczny papier, komputer wkrótce może połączyć w sobie wszystkie zalety poprzednich sposobów komunikacji. Komputer internetowy już zajął miejsce poprzednich sposobów komunikacji. Zmieniły się wymiary komputera. Nowe, przenośne i lekkie urządzenia, takie jak palmtop, posiadają wiele ciekawych, przydatnych aplikacji. Człowiek wykorzystując tę technologię ma teraz zawsze, w dowolnym miejscu i porze możliwość zarówno natychmiastowej komunikacji (tekstowej, dźwiękowej i wizualnej) jak i dostępu do Internetu. Dzisiejszy komputer to nie jest ogromne, ciężkie monstrum sprzed kilkunastu lat. Nowe, przenośne i lekkie urządzenia, takie jak palmtop, mają ogromne implikacje dla technik komunikacji. Człowiek wykorzystując tę technologię ma teraz zawsze, w dowolnym miejscu i porze możliwość zarówno natychmiastowej komunikacji (tekstowej, dźwiękowej i wizualnej) jak i dostępu do największej multimedialnej biblioteki świata, jaką jest dziś Internet.

17 Ź R Ó D Ł A Ź R Ó D Ł A Źródła tekstu:
Obrazki: Ź R Ó D Ł A Ź R Ó D Ł A

18 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Metody komunikacji w historii ludzkosci"

Podobne prezentacje


Reklamy Google