Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inteligencja Obliczeniowa Wstęp Wykład 1 Włodzisław Duch Katedra Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Google: W. Duch.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inteligencja Obliczeniowa Wstęp Wykład 1 Włodzisław Duch Katedra Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Google: W. Duch."— Zapis prezentacji:

1 Inteligencja Obliczeniowa Wstęp Wykład 1 Włodzisław Duch Katedra Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Google: W. Duch

2 Co to jest ? Informatyka: definicja Association for Computing Machinery The systematic study of algorithmic processes that describe and transform information: their theory, analysis, design, efficiency, implementation, and application … Denning, et al Co z zagadnieniami, dla których nie ma efektywnych algorytmów? Lub żadnych algorytmów?

3 Inteligencja obliczeniowa Computational Intelligence (CI) Zajmuje się rozwiązywaniem problemów, które nie są efektywnie algorytmizowalne. Nie ma efektywnego algorytmu? Drobna zmiana może wymagać całkiem innego programu! Nie można przewidzieć wszystkich zmian. Rozwiązanie wymaga inteligencji; jeśli szukamy rozwiązania za pomocą obliczeń to jest to inteligencja obliczeniowa.

4 Problemy efektywnie niealgorytmizowalne Teoria złożoności obliczeniowej, problemy NP-trudne Liczba kroków algorytmu dla złożonych sytuacji rośnie w sposób szybszy niż jakikolwiek wielomian liczby elementów (złożoności specyfikacji problemu). Przykład: problem komiwojażera. Dla 100 miejsc mamy 100!= możliwości. Problemy praktyczne: gry planszowe, układanie planu, upakowanie towarów.

5 Problemy niealgorytmizowalne Przykłady: rozumienie sensu zdań, rozpoznawanie twarzy i obrazów, rozpoznawanie mowy i sygnałów, percepcja, rozpoznawanie pisma ręcznego, sterowanie robotem, nieliniowymi układami, diagnostyka medyczna, planowanie terapii, rozwiązywanie nietypowych problemów, działania twórcze. Wiele problemów nie ma natury dyskretnej.

6 CI i sztuczna inteligencja Kognitywistyka: CI: percepcja i sterowanie: zachowania sensomotoryczne; AI: wyższe czynności poznawcze: logika, język, rozumowanie, rozwiązywanie problemów. AI to część CI posługująca się symboliczną reprezentacją wiedzy, zajmuje się rozumowaniem, tworzeniem systemów ekspertowych. CI: automatyzacja procesów akwizycji wiedzy. CI-AI: niewielkie nakrywanie, trochę systemów hybrydowych. iOmniscientiOmniscient: Neural Networks and Heuristic Algorithms

7 CI: problemy 1 Kilka problemów do rozwiązania których potrzebne są metody inteligencji obliczeniowej: Klasyfikacja struktur: rozpoznawanie obrazów, mowy, pisma, struktur chemicznych, zachowań człowieka lub maszyny, stanu zdrowia, sensu wyrazów i zdań … Odkrywanie wiedzy w bazach danych, zrozumienie struktury danych, konstrukcja wyjaśniających teorii. Selekcja cech - na co warto zwrócić uwagę, co jest niepotrzebne; redukcja wymiarowości problemu. Inteligentne szukanie z uwzględnieniem semantyki pytania – szukarki, Information Retrieval (IR).

8 CI: problemy 2 Inteligentne wspomaganie decyzji: diagnozy medyczne, decyzje menedżerskie. Gry strategiczne: uczenie się na własnych i cudzych błędach. Kontrola: jakości produktów, ostrości obrazu kamery, dostrojenia aparatury. Sterowanie: samochodu, urządzeń technicznych, fabryk, społeczeństwa... Planowanie: budowa autostrad, wieżowców, optymalizacja działań i organizacji, planów działania. Optymalne spełnianie ograniczeń, optymalizacja wielokryterialna, dopełnianie brakującej wiedzy.

9 CI: problemy 3 Detekcja regularności, analiza interesujących skupień, samoorganizacja, uczenie spontaniczne, geny, białka. Separacja sygnałów z wielu źródeł: oczyszczanie obrazów z szumów, oddzielanie artefaktów, separacja sygnałów akustycznych, sygnałów. Prognozowanie: wskaźników ekonomicznych, pogody, plam na Słońcu, decyzji zakupu, intencji człowieka. Askrypcja danych: łączenie informacji z kilku źródeł. Wizualizacja informacji ukrytej w bazach danych. Zrozumienie umysłu: doświadczeń psychologicznych, sposobu rozumowania i kategoryzacji, poruszania się i planowania, procesów uczenia.

10 CI: inspiracje 1 CI czerpie inspiracje z różnych źródeł, w tym z : Neurobiologii: jak robią to mózgi? Sieci neuronowe – duża dziedzina, sieci wszelkich rodzajów, modele hierarchiczne, samoorganizujące. Część bliska neurobiologii – computational cognitive neurosciences, szczegółowe modele neuronów. Część bliska statystyki i rozpoznawania wzorców (pattern recognition). Część pośrednia: CMAC (Cerebellar Model Arithmetic Computer); SDM (Sparse Distributed Memory)...

11 CI: inspiracje 2 Psychologii: jak robią to umysły? Modele koneksjonistyczne: sieci i rozproszone przetwarzanie równoległe, ale węzły nie działają jak neurony – sieci Bayesowskie, modele graficzne, uczenie się przez porcjowanie, mechanizmy uwagi. Biologii: algorytmy ewolucyjne, genetyczne, rojowe, mrówkowe. Medycyny: działanie układu immunologicznego. Logiki: uwzględnianie informacji niepewnej, logika rozmyta (fuzzy), przybliżona (rough), teoria wiarygodności Dempstera-Shafera (posybilistyczna), logika wielowartościowa.

12 CI: inspiracje 3 Z uczenia maszynowego: szukanie reguł symbolicznych, automatyczna akwizycja wiedzy. Metody oparte na ocenie podobieństwa do sąsiadów, np. NNC (Nearest Neighbor Classifiers), k-NN Metody oparte na śladach pamięci (memory-based methods, memory-based reasoning), szukania interesujących prototypów. Statystyki: statystyka wielowymiarowa, klasyfikatory Bayesowskie, sieci probabilistyczne, klasteryzacja, kwantyzacja wektorowa. Teorii wnioskowania: podejmowanie decyzji, metody probabilistyczne, ocena ryzyka, drzewa decyzji.

13 CI: inspiracje 4 Teorii informacji: maksymalizacji entropii, wartości oczekiwanych, informacji wzajemnej... Matematyki stosowanej: teoria optymalizacji, estymacji, badań operacyjnych, taksonomia numeryczna, teoria aproksymacji, regresji wielu zmiennych, falek... Metod wizualizacji wielowymiarowych danych. Informatyki: współbieżne systemy programowania. Fizyki: fizyka statystyczna, metody Monte Carlo, stopniowe studzenie, funkcje potencjalne, układy dynamiczne, teoria chaosu, synergetyka. Nauk technicznych: teorii sterowania, automatyki, robotyki.

14 Inteligencja Obliczeniowa Computational Intelligence Data + Knowledge Artificial Intelligence AI, ES Logika rozmyta Pattern Recognition Uczenie maszynowe Metody probabilistyki Statystyka wielowymiarowa Wizuali- zacja Algorytmy ewolucyjne Sieci neuronowe

15 Cel dalekosiężny AI: test Turinga, maszyna nieodróżnialna od człowieka przy zdalnej konwersacji. Wymaga nie tylko zdolności lingwistycznych, ale i budowania modeli umysłowych, szerokiej wiedzy o świecie, zrozumienia stanów emocjonalnych... CI: sztuczny szczur? Przetrwanie autonomicznego organizmu we wrogim środowisku, wymaga percepcji, kontroli, pamięci skojarzeniowej, planowania, antycypacji …

16 Adaptacja Cecha wielu systemów CI: rozwiązywanie zadań na podstawie przykładów. Systemy adaptujące: zmieniają wewnętrzną strukturę dostosowując się do sytuacji (np. mózgi, społeczeństwa). Adaptacja to cecha inteligencji. Systemy adaptujące się są zwykle nieliniowe, często rozproszone, składające się z wielu elementów oddziaływujących w trudny do przewidzenia sposób. 3 podstawowe rodzaje takich układów: uczące się pod nadzorem, z krytykiem i samodzielnie, bez nadzoru.

17 Uczenie bez nadzoru Znajdź interesujące struktury w danych. Uczenie spontaniczne, odkrywanie ciekawych struktur w przestrzeni danych, korelacja zachowań systemu ze zmianą tych struktur – dominuje w okresie niemowlęcym (również budowa teorii). Unsupervised learning

18 Uczenie z nadzorem Zadaj pytanie – pokaż opis obiektu (wektor własności), porównaj odpowiedź z pożądaną. Uczenie nadzorowane przez nauczyciela – szkolne. Zmiana parametrów wewnętrznych – adaptacja, w przyszłości trzeba robić jak najmniej błędów. Celem nie jest uczenie na pamięć, lecz generalizacja. Supervised learning.

19 Uczenie z krytykiem Optymalizacja zysków na dłuższą metę. Np. gry z przeciwnikiem, krytyką jest przegrana lub wygrana na końcu partii. Uczenie z krytykiem lub z wzmocnieniem pożądanych zachowań po dłuższym okresie. Uczenie dojrzałe (nabieranie mądrości). Reinforcement learning.

20 Co dalej? 4 Sieci bez wag 4 Inne proste modele binarne 4 Sieci Hopfielda 4 Sieci Hebbowskie i modele mózgu 4 Perceptrony proste 4 Perceptrony wielowarstwowe

21 Koniec wykładu 1 Dobranoc ?


Pobierz ppt "Inteligencja Obliczeniowa Wstęp Wykład 1 Włodzisław Duch Katedra Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Google: W. Duch."

Podobne prezentacje


Reklamy Google