Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład specjalizacyjny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład specjalizacyjny"— Zapis prezentacji:

1 Wykład specjalizacyjny
Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny

2 Spółka komandytowo-Akcyjna (S.K.A)

3 S.K.A Zagadnienia prawno-handlowe Dział IV KSH art

4 S.K.A Stan przed Transparentność podatkowa

5 S.K.A Założenia : Dochód SKA : 1 000 000 zł Prawo do udziału w zysku :
Komplementariusz : 1 % (spółka z o.o) Akcjonariusz : 99 % (spółka z o.o.) Brak podjętej uchwały o podziale zysku Przed 2014 r. Opodatkowanie komplementariusz : 1900 zł Akcjonariusz : 0 zł Całkowite opodatkowanie zł Od 2014 r. SKA : zł Komplementariusz 0 zł Akcjonariusz ( korzysta ze zwolnienia od dywidendy ) 0 zł Całkowite opodatkowanie zł

6 Opodatkowanie zysku spółki kapitałowej przy założeniu wypłaty dywidendy
Spółka z o.o. A ma dwóch wspólników będących osobami fizycznymi. Dochód do opodatkowania spółki A – zł. podatek CIT (stawka 19 %) zł. dywidenda przypadająca na każdego ze wspólników ( zł – zł) : 2 = zł podatek od dywidendy zł × 19% = zł zł x 2 = zł spółka odprowadza do urzędu skarbowego zł zł = zł .

7 Opodatkowanie zysku S. K. A. przed 2014 r
Opodatkowanie zysku S.K.A. przed 2014 r. przy założeniu wypłaty dywidendy S.K.A. Komplementariusz – 1 % Akcjonariusz ( osoba fizyczna) 99 % Dochód S.K.A zł Komplementariusz : Podatek 1900 zł Akcjonariusz Podatek zł Razem : zł = zł

8 S.K.A. Art.5 a pkt 31 PIT i art. 4 a pkt 19 CIT :
Pojęcie udział w zyskach osób prawnych oznacza również udział w zyskach S.K.A.

9 Opodatkowanie komplementariusza S.K.A od 2014 r.
Zasady opodatkowania komplementariusza , jeżeli jest osobą fizyczną : Art.30 a ust. 6 a , ust. 6 b i ust. 6 c PIT

10 Przykład S.K.A. osiągnęła dochód w wysokości 1 mln zł. Udział komplementariusza będącego osobą fizyczną wynosi 1 %. SKA Podatek CIT zł x 19 % = zł Zysk S.K.A do podziału zł Zysk przypadający na komplementariusza zł x 1 % = 8100 zł Podatek komplementariusza (kalkulacyjny): 8100 zł x 19 % = 1539 zł Kwota pomniejszająca podatek (kalkulacyjny) komplementariusza zł x 1 % = 1900 zł Podatek Komplementariusza = 0

11 Opodatkowanie akcjonariusza(osoba fizyczna)
S.KA. Komplementariusz 1 % Akcjonariusz ( osoba fizyczna ) 99 % Dochód spółki S.K.A zł Podatek dochodowy S.K.A – zł Zysk przypadający do podziału : zł Zysk wypłacony akcjonariuszowi : zł x 99 % = zł Podatek akcjonariusza : zł x 19 % = zł

12 Opodatkowanie akcjonariusza (osoba prawna)
S.KA. Komplementariusz 1 % Akcjonariusz ( spółka z o.o. ) 99 % Dochód spółki S.K.A zł Podatek dochodowy S.K.A – zł Zysk przypadający do podziału : zł Zysk wypłacony akcjonariuszowi : zł x 99 % = zł Podatek akcjonariusza : możliwe zwolnienie od podatku, jeśli spełnione są warunki art.22 ust.4 CIT

13 Niedostateczna kapitalizacja
SKA została objęta przepisami o niedostatecznej kapitalizacji

14 Odsetki od udziału kapitałowego wspólników S.K.A.
Nie są kosztem dla SKA wypłacającej odsetki od udziału kapitałowego wspólników - Art.16 ust.1 pkt 13 b CIT Odsetki od udziału kapitałowego wspólników są przychodem dla uzyskującego je wspólnika – art.24 ust.5 pkt 9 PIT i art. 10 ust.1 pkt 9 CIT

15 Inne przychody Przychodami wspólników S.K.A. są także przychody z umorzenia udziałów (akcji) w tej spółce lub wystąpienia w inny sposób ze spółki lub zmniejszenia udziału kapitałowego Art.10 ust.1 a i 1 b CIT oraz 12 ust.4 pkt 3 d CIT Analogiczne uregulowania w PIT

16 Aporty do S.K.A Aport komplementariusza
Przychodem u wspólnika S.K.A. jest określona w umowie spółki wartość wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci rzeczy lub praw, niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części , w zamian za który wspólnikowi nie są wydawane udziały(akcje) art.12 ust. 7 a CIT (kup 15 ust.1 j) Aport akcjonariusza Na zasadach przyjętych w spółkach kapitałowych ( przychodem jest nominalna wartość objętych udziałów (akcji) z uwzględnieniem art.14 ust.1-3 Analogiczne uregulowania w PIT


Pobierz ppt "Wykład specjalizacyjny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google