Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny. Spółka komandytowo- Akcyjna (S.K.A)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny. Spółka komandytowo- Akcyjna (S.K.A)"— Zapis prezentacji:

1 Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny

2 Spółka komandytowo- Akcyjna (S.K.A)

3 S.K.A Zagadnienia prawno-handlowe Dział IV KSH art.125-150

4 S.K.A Stan przed 1.01.2014 Transparentność podatkowa

5 S.K.A Założenia : Dochód SKA : 1 000 000 zł Prawo do udziału w zysku : Komplementariusz : 1 % (spółka z o.o) Akcjonariusz : 99 % (spółka z o.o.) Brak podjętej uchwały o podziale zysku Przed 2014 r. Opodatkowanie komplementariusz : 1900 zł Akcjonariusz : 0 zł Całkowite opodatkowanie 1900 zł Od 2014 r. SKA : 190 000 zł Komplementariusz 0 zł Akcjonariusz ( korzysta ze zwolnienia od dywidendy ) 0 zł Całkowite opodatkowanie 190 000 zł

6 Opodatkowanie zysku spółki kapitałowej przy założeniu wypłaty dywidendy Spółka z o.o. A ma dwóch wspólników będących osobami fizycznymi. Dochód do opodatkowania spółki A – 1000000 zł. podatek CIT (stawka 19 %) 190000 zł. dywidenda przypadająca na każdego ze wspólników (1 000 000 zł – 190 000 zł) : 2 = 405 000 zł podatek od dywidendy 405 900 zł × 19% = 76 950 zł 76 950 zł x 2 =153 900 zł spółka odprowadza do urzędu skarbowego 190 000 zł + 153 900 zł = 343 900 zł.

7 Opodatkowanie zysku S.K.A. przed 2014 r. przy założeniu wypłaty dywidendy S.K.A. Komplementariusz – 1 % Akcjonariusz ( osoba fizyczna) 99 % Dochód S.K.A. 1 000 000 zł Komplementariusz : Podatek 1900 zł Akcjonariusz Podatek 188 100 zł Razem : 188 100 zł + 1900 = 190 000 zł

8 S.K.A. Art.5 a pkt 31 PIT i art. 4 a pkt 19 CIT : Pojęcie udział w zyskach osób prawnych oznacza również udział w zyskach S.K.A.

9 Opodatkowanie komplementariusza S.K.A od 2014 r. Zasady opodatkowania komplementariusza, jeżeli jest osobą fizyczną : Art.30 a ust. 6 a, ust. 6 b i ust. 6 c PIT

10 Przykład S.K.A. osiągnęła dochód w wysokości 1 mln zł. Udział komplementariusza będącego osobą fizyczną wynosi 1 %. SKA Podatek CIT 1 000 000 zł x 19 % = 190 000 zł Zysk S.K.A do podziału 810 000 zł Zysk przypadający na komplementariusza 810 000 zł x 1 % = 8100 zł Podatek komplementariusza (kalkulacyjny): 8100 zł x 19 % = 1539 zł Kwota pomniejszająca podatek (kalkulacyjny) komplementariusza 190 000 zł x 1 % = 1900 zł Podatek Komplementariusza = 0

11 Opodatkowanie akcjonariusza(osoba fizyczna) S.KA. Komplementariusz 1 % Akcjonariusz ( osoba fizyczna ) 99 % Dochód spółki S.K.A 1 000 000 zł Podatek dochodowy S.K.A – 190 000 zł Zysk przypadający do podziału : 810 000 zł Zysk wypłacony akcjonariuszowi : 810 000 zł x 99 % = 801 900 zł Podatek akcjonariusza : 801 900 zł x 19 % = 152 361 zł

12 Opodatkowanie akcjonariusza (osoba prawna) S.KA. Komplementariusz 1 % Akcjonariusz ( spółka z o.o. ) 99 % Dochód spółki S.K.A 1 000 000 zł Podatek dochodowy S.K.A – 190 000 zł Zysk przypadający do podziału : 810 000 zł Zysk wypłacony akcjonariuszowi : 810 000 zł x 99 % = 801 900 zł Podatek akcjonariusza : możliwe zwolnienie od podatku, jeśli spełnione są warunki art.22 ust.4 CIT

13 Niedostateczna kapitalizacja SKA została objęta przepisami o niedostatecznej kapitalizacji

14 Odsetki od udziału kapitałowego wspólników S.K.A. Nie są kosztem dla SKA wypłacającej odsetki od udziału kapitałowego wspólników - Art.16 ust.1 pkt 13 b CIT Odsetki od udziału kapitałowego wspólników są przychodem dla uzyskującego je wspólnika – art.24 ust.5 pkt 9 PIT i art. 10 ust.1 pkt 9 CIT

15 Inne przychody Przychodami wspólników S.K.A. są także przychody z umorzenia udziałów (akcji) w tej spółce lub wystąpienia w inny sposób ze spółki lub zmniejszenia udziału kapitałowego Art.10 ust.1 a i 1 b CIT oraz 12 ust.4 pkt 3 d CIT Analogiczne uregulowania w PIT

16 Aporty do S.K.A Aport komplementariusza Przychodem u wspólnika S.K.A. jest określona w umowie spółki wartość wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci rzeczy lub praw, niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w zamian za który wspólnikowi nie są wydawane udziały(akcje) art.12 ust. 7 a CIT (kup 15 ust.1 j) Aport akcjonariusza Na zasadach przyjętych w spółkach kapitałowych ( przychodem jest nominalna wartość objętych udziałów (akcji) z uwzględnieniem art.14 ust.1-3 Analogiczne uregulowania w PIT


Pobierz ppt "Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny. Spółka komandytowo- Akcyjna (S.K.A)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google