Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nieruchomość do sprzedaży Sokołowice, gmina Oleśnica Wrocław 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nieruchomość do sprzedaży Sokołowice, gmina Oleśnica Wrocław 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Nieruchomość do sprzedaży Sokołowice, gmina Oleśnica Wrocław 2015 r.

2 Przedmiot sprzedaży: Prawo wieczystego użytkowania niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 429/1 obszaru 14 837 m² położonej w miejscowości Sokołowice, gmina Oleśnica.

3 3 Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Sokołowice, woj. dolnośląskie Gmina / Powiat Oleśnica / oleśnicki Działka ewidencyjna 429/1 obręb Sokołowice, obszar 14 837 m² Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr WR1E/00024092/9

4 Sokołowice

5 Działka 429/1

6 Grunt Działka oznaczona numerem 429/1 to teren o kształcie nieregularnym, płaski, ogrodzony w części która sąsiaduje z działką zabudowaną budynkiem usługowo – mieszkalnym, z dojazdem z drogi wiejskiej utwardzonej asfaltem, bez utwardzonych ciągów dla pieszych, Działka sklasyfikowana została jako grunty orne w klasie IV b i trwałe użytki zielone w klasie IV bonitacji gleb. Grunty użytkowany obecnie jako łąka Działka posiada dostęp do podstawowego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej (posiada możliwość włączenia do sieci wodociągowej, energetycznej i telefonicznej). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica - Uchwała nr 260/XLV/02 dla wsi Sokołowice, teren działki oznaczony jest symbolem RP – tereny upraw rolnych oraz łąk i pastwisk. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XLVII/221/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2010 roku, teren przedmiotowej działki został oznaczony symbolem MNn – obszary rozwoju terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej.

7 Dostępność komunikacyjna Wieś położona Wieś położona w północno- wschodnim krańcu województwa dolnośląskiego w powiecie oleśnickim, gminie Oleśnica w pobliżu skrzyżowania dróg Oleśnica-Ostrów w odległości około 40 km od Wrocławia i 7 km od Oleśnicy. Dojazd komunikacją publiczną ( PKS) Wrocław- Kalisz- Ostrów Wielkopolski. Dojazd samochodem trasą E67 (S8) w stronę Oleśnicy. W Oleśnicy z S8 należy zjechać na DK25 w kierunku na Ostrów Wielkopolski.

8 Otoczenie nieruchomości Nieruchomość położona w centralnej części wsi wśród zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie boiska szkolnego i stosunkowo bliskim sąsiedztwie szkoły. Nieruchomość graniczy: od strony południowej z drogą gruntową od strony północnej z działkami niezabudowanymi wykorzystywanymi rolniczo od strony zachodniej z działką niezabudowaną wykorzystywana jako boisko sportowe od strony wschodniej z działka zabudowaną budynkiem o charakterze jednorodzinnym

9 Dane kontaktowe: Pion Infrastruktury ul. Ibn Siny Avicenny 21 50-900 Wrocław Andrzej Jurczyński - Tel. 71/ 360-39-71

10 ZASTRZEŻENIE ZASTRZEŻENIE Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólnoinformacyjnym i nie stanowi ze strony Poczty Polskiej S.A. oferty w rozumieniu prawa cywilnego, oświadczenia woli ani wiedzy, jak również jakiegokolwiek zapewnienia odnośnie nieruchomości, jej stanu lub poszczególnych treści objętych broszura, wobec czego nabywca powinien na własną rękę przeprowadzić odpowiednie badania, zlecić dodatkowe ekspertyzy lub zaakceptować stan nieruchomości taki, w jakim nieruchomość znajduje się w dacie oględzin /sprzedaży.


Pobierz ppt "Nieruchomość do sprzedaży Sokołowice, gmina Oleśnica Wrocław 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google