Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Słowo Życia Sierpień 2015 «Postępujcie drogą miłości» (Ef 5, 2).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Słowo Życia Sierpień 2015 «Postępujcie drogą miłości» (Ef 5, 2)."— Zapis prezentacji:

1

2 Słowo Życia Sierpień 2015 «Postępujcie drogą miłości» (Ef 5, 2).

3 W tym zdaniu zawiera się cała etyka chrześcijańska. Ludzkie działanie winno być animowane przez miłość, jeśli ma być zgodne z tym, czego oczekuje Bóg-Stwórca, jeśli ma być autentycznie ludzkie.

4 Droga życia, aby prowadziła do właściwego celu, musi być prowadzona przez miłość będącą streszczeniem całego prawa.

5 Apostoł, św. Paweł ujmuje to zalecenie, skierowane do chrześcijan w Efezie, jako zakończenie i syntezę tego, co już napisał na temat życia chrześcijańskiego: o porzuceniu dawnego człowieka, by przyoblec się w nowego, o tym, by żyć wobec siebie nawzajem w prawdzie i szczerości, nie kraść, umieć przebaczać, świadczyć dobro..., jednym słowem, by "postępować drogą miłości“.

6 Wypadałoby przeczytać całe zdanie, z którego wzięto te mocne słowa, jakie będą nam towarzyszyć w ciągu całego miesiąca: "Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu”.

7 Św. Paweł jest przekonany, że całe nasze zachowanie winno wzorować się na Bogu. Jeśli miłość jest cechą określającą Boga, winna ona także charakteryzować Jego dzieci: w tym winni Go naśladować.

8 Jak jednak możemy rozpoznać miłość Boga?

9 Dla św. Pawła jest to oczywiste: miłość ta objawia się w Jezusie, który ukazuje, w jaki sposób i do jakiego stopnia Bóg miłuje. Apostoł doświadczył tej miłości osobiście: "umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Gal 2,20) i teraz mówi o tym do wszystkich, by stało się to doświadczeniem całej wspólnoty.

10 «Postępujcie drogą miłości»

11 Jaka jest miara miłości Jezusa, która ma być wzorem naszej miłości?

12 Ta miłość, jak wiemy, nie ma granic, nie zamyka się ani nie preferuje nikogo. Jezus umarł za wszystkich, również za swych nieprzyjaciół, za tych, którzy go ukrzyżowali. Jego miłość jest taka, jak Ojca, który ogarnia uniwersalną miłością wszystkich i sprawia, że słońce świeci i deszcz pada na złych i dobrych, na grzeszników i na sprawiedliwych.

13 Jezus wziął w opiekę przede wszystkim maluczkich i ubogich, chorych i wykluczonych. Umiłował bardzo swych przyjaciół, był szczególnie blisko uczniów…

14 Jego miłość nie pozwoliła mu się oszczędzać, umiłował do końca, do ofiarowania życia. On zaprasza wszystkich do życia Jego miłością, do miłowania tak, jak On miłował.

15 Może nas przerażać to wezwanie, bo jest zbyt wymagające. Jak możemy być naśladowcami Boga, który kocha wszystkich, zawsze jako pierwszy? Jak miłować na miarę miłości Jezusowej? Jak należy "postępować w miłości", do czego wzywa nas to Słowo Życia?

16 Jest to możliwe tylko wtedy, jeśli wpierw doświadczyliśmy, że jesteśmy miłowani. W zdaniu "postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował" wyrażenie bo może być też przetłumaczone przez słowo ponieważ.

17 «Postępujcie drogą miłości»

18 Słowo postępować jest tu równoznaczne z działać, zachowywać się, mówi, że każde nasze działanie winno byś inspirowane i kierowane miłością. Może nie przez przypadek św. Paweł używa tego pełnego dynamizmu słowa, żeby przypomnieć nam, że miłości ciągle się uczymy, że istnieje jeszcze droga do przebycia, by osiągnąć szerokość Bożego serca.

19 Używa również innych obrazów, by wyjaśnić konieczność nieustannego rozwoju, jak: wzrost od niemowlęctwa do wieku dojrzałego (por. 1 Kor 3,1-2), wzrost zasiewu, wznoszenie budowli, bieg na stadionie, by otrzymać nagrodę (por. 1Kor 9,24).

20 Nie doszliśmy jeszcze do celu. Konieczny jest czas i wytrwałość, by dotrzeć do mety. Wobec trudności, z powodu upadków i pomyłek nie możemy się poddawać ani zniechęcać, lecz nie zadawalając się przeciętnością, być zawsze gotowi zaczynać na nowo.

21 Św. Augustyn z Hippony, być może wspominając swoją bolesną drogę, napisał takie słowa: "Bądź stale niezadowolony z tego, jakim jesteś, jeśli chcesz stać się tym, kim jeszcze nie jesteś. Bo jeśli tam, gdzie czujesz się dobrze, zatrzymasz się i powiesz: To mi wystarczy, to ugrzęźniesz. Nieustannie stawiaj sobie wymagania, zawsze idź, ciągle podążaj naprzód; nie zatrzymuj się w drodze, nie odwracaj się, nie zbaczaj. Cofa się ten, kto nie idzie naprzód”.

22 «Postępujcie drogą miłości»

23 Jak szybciej podążać drogą miłości?

24 Ponieważ wezwanie postępujcie skierowane jest do całej wspólnoty, pożytecznym byłoby pomagać sobie wzajemnie. Naprawdę smutno i trudno jest podjąć podróż samemu.

25 Możemy zacząć od stworzenia okazji, aby na nowo zadeklarować - wraz z przyjaciółmi, członkami rodziny, członkami tej samej wspólnoty chrześcijańskiej - wolę postępowania razem.

26 Możemy dzielić się pozytywnymi doświadczeniami tego, jak staraliśmy się miłować, by uczyć się jedni od drugich.

27 Możemy komuś, kto potrafi nas zrozumieć, powiedzieć w zaufaniu o popełnionych błędach i zejściu z drogi, by tak znaleźć drogę poprawy.

28 Również wspólna modlitwa może być źródłem światła i mocy, by iść naprzód.

29 Zjednoczeni ze sobą i z Jezusem pomiędzy nami - z Jezusem Drogą - przejdziemy do końca naszą "świętą podróż", rozsiewając miłość wokół nas i zdobędziemy metę: Miłość.

30 Tekst: Fabio Ciardi OMI Grafika Anna Lollo we współpracy z ks. Placido D’Omina (Sycylia - Włochy) * * * Ten komentarz do Słów życia jest tłumaczony na 96 języków i dialektów, dociera do kilku milionów ludzi na całym świecie za pośrednictwem druku, radia, telewizji i Internetu - więcej informacji na http://focolare.pl/ Plik PPS jest tłumaczony na wiele języków i dostępny na stronie www.santuariosancalogero.org „Postępujcie drogą miłości”


Pobierz ppt "Słowo Życia Sierpień 2015 «Postępujcie drogą miłości» (Ef 5, 2)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google