Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie Projektu „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie Projektu „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie Projektu „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców

2 Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

3 Projekt jest realizowany w Partnerstwie 5 instytucji otoczenia biznesu. „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców jako Lider Partnerstwa zaprosił do udziału w Partnerstwie następujące instytucje:

4 W projekcie „Voucher badawczy” udzielono dofinansowania na realizację 124 Przedsięwzięć Badawczych indywidualnych i kooperacyjnych na łączną kwotę 7 790 646,95 zł. W ramach programu „Voucher badawczy” przeprowadzono łącznie cztery konkursy, po dwa nabory dla każdego rodzaju vouchera badawczego (indywidualnego i kooperacyjnego).

5 Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć badawczych Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy Voucher badawczy - razem konkursy na vouchery indywidualne i kooperacyjne wnioski ogółem284100,0%477100,0% w tym: otrzymały wsparcie18464,8%12426,0% rozpatrzone pozytywnie, nie otrzymały wsparcia z powodu braku środków10,4%4810,1% odpadły merytorycznie lub wnioskodawca zrezygnował po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku5118,0%15632,7% odpadły formalnie4816,9%14931,2%

6 Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć badawczych Vouchery indywidualne Vouchery kooperacyjne Razem złożone wnioski w 4 konkursach: Liczba wniosków złożonych45522477 które otrzymały wsparcie (pomniejszona o rezygnacje) 1195124 które odpadły z powodu negatywnej oceny merytorycznej 1373140 które odpadły z powodu negatywnej oceny formalnej 1409149 rozpatrzonych pozytywnie, które nie otrzymały wsparcia z powodu braku środków 46248 Liczba rezygnacji na etapie oceny wniosku, z podpisania umowy lub z umowy w trakcie jej realizacji 13316

7 Struktura voucherów indywidualnych według typów

8 Struktura beneficjentów indywidualnych wg wielkości przedsiębiorcy

9 Beneficjenci Vouchera Badawczego w powiatach

10 Wykonawcy przedsięwzięć badawczych

11 Realizacja voucherów badawczych w branżach Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczyVoucher badawczy Wnioski, które otrzymały wsparcie: według branż kluczowych zgodnie z RSI do 2015 roku teleinformatyczna4926,6%2621,8% rolno-spożywcza52,7%2117,7% poligraficzna00,0%0 narzędziowa31,6%43,4% meblarska31,6%43,4% elektroniczna, elektromechaniczna, elektrotechniczna5328,8%2621,8% chemiczna3217,4%2117,7% biotechnologiczna52,7%65,0% inne (nie wymienione w RSI)3317,9%119,2%

12 Innowacje technologiczne powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięć badawczych

13 Skala innowacji w przedsięwzięciach badawczych

14 Ocena projektu na podstawie badania ankietowego beneficjentów -95% badanych zamierza uczestniczyć w kolejnych edycjach Projektu typu Voucher badawczy -85% respondentów nie odnotowało żadnych problemów w czasie realizacji Vouchera badawczego - 94% ankietowanych oceniło jakość i zaangażowanie jednostki naukowej jako bardzo wysokie i wysokie

15 Źródła informacji o projekcie

16 Powody wyboru wykonawcy przez beneficjentów

17 Problemy, które pojawiły się podczas realizacji Vouchera Badawczego

18

19

20 Lech Światły Kierownik Projektu www.pracodawcy.info.pl


Pobierz ppt "Podsumowanie Projektu „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google