Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: - podejmują starania, aby poprawić swoje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: - podejmują starania, aby poprawić swoje."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: - podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, - uczą się jak zdrowiej żyć i tworzyć zdrowe środowisko, - zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

2 Kryteria przynależności szkoły do Wojewódzkiej Sieci SzPZ Warunki wstępne 1. aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole i środowisku (działania w tym zakresie są zapisane w misji i wizji szkoły, są widoczne w dokumentacji szkoły lub koordynatora zdrowia) 2. otwartość na zmiany, 3. przekonanie dyrektora oraz większości RP o słuszności koncepcji SzPZ i gotowości do wdrażania jej w praktyce, 4. aktywność i twórcze zaangażowanie w realizację edukacji zdrowotnej.

3 Standardy Szkoły Promującej Zdrowie Dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego oraz: 1. pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie, 2. tworzy strukturę i zarządza projektami promocji zdrowia, 3. prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej skuteczności, 4. tworzy klimat społeczny sprzyjający: - zdrowiu i rozwojowi uczniów oraz pracowników, - osiąganiu przez wszystkich sukcesów i poczucia własnej wartości, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, 5. tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu zarówno uczniów jak i pracowników.

4 Tworzenie SzPZ - okres przygotowawczy 1. Kontakt z wojewódzkim koordynatorem. 2. Podjęcie uchwały RP co do gotowości przystąpienia do sieci. 3. Zgłoszenie placówki do Wielkopolskiej Sieci SzPZ. 4. Szkolenie RP w zakresie zasad tworzenia SzPZ i edukacji zdrowotnej 5. Powołanie koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia złożonego z nauczycieli, uczniów, rodziców, higienistki, pracowników administracji. 6. Co najmniej dwukrotne badanie samopoczucia członków społeczności szkolnej - badanie stopnia zadowolenia ze szkoły. 7. Podjęcie systemowych działań w zakresie promocji zdrowia: diagnoza potrzeb i zasobów, wybranie problemu priorytetowego i opracowanie planu działań.

5 Tworzenie SzPZ- okres przygotowawczy 8.Realizacja planu i jego ewaluacja. 9. Opracowanie i przedstawienie raportów rocznych koordynatorowi rejonowemu (1-3 lata) 10. Opracowanie raportu końcowego i prezentacji (po konsultacji z koordynatorem rejonowym) 11. Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystej wizyty studyjnej z udziałem koordynatorów i gości - prezentacja działań i wyników ewaluacji, występy uczniów, wystawy prac. 12. Nadanie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie (ważny 5 lat, co roku składa się raporty roczne)


Pobierz ppt "Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: - podejmują starania, aby poprawić swoje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google