Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2015/2016 Opracowała: Bożena Markiewicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2015/2016 Opracowała: Bożena Markiewicz"— Zapis prezentacji:

1 2015/2016 Opracowała: Bożena Markiewicz
Sprawdzian i egzamin 2015/2016 Opracowała: Bożena Markiewicz

2 Sprawdzian, egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego
do 30 września rodzic ucznia klasy III gm musi złożyć dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o wyborze języka obcego nowożytnego, który będzie zdawany przez ucznia na egzaminie język obcy nowożytny jest zdawany na poziomie podstawowym- wszyscy obowiązkowo oraz na poziomie rozszerzonym jeśli uczeń w gimnazjum kontynuuje naukę języka obcego uczeń może przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym jeśli nie jest to kontynuacja tylko na pisemny wniosek rodziców w szkole podstawowej wszyscy uczniowie zdają język angielski do 18 stycznia rodzic może złożyć pisemną deklarację zmiany wcześniej wybranego języka oraz rezygnację z wcześniej wybranego poziomu rozszerzonego jeśli uczeń uzyskał tytuł laureata konkursu z języka obcego inny niż zadeklarowany, na wniosek rodzica zmianę języka można zgłosić do OKE do 1 kwietnia

3 Dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu
do 15 października rodzic przedkłada dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia, orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (opinia może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III SP) w przypadkach losowych dokumenty mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu Rada Pedagogiczna wskazuje formę dostosowania warunków sprawdzianu/ egzaminu do 20 listopada Dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanych formach dostosowań w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji (nie później niż do 24 listopada) rodzic składa oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowań

4 Rodzaje dostosowań Forma- rodzaj arkusza Warunki- czas pracy:
sprawdzian- cz.1 wydłużenie o 40 min, cz. 2 wydłużenie o 25 min egzamin- historia i WOS o 20 min, j. polski i matematyka o 45 min każdy, język obcy o 30 min udział nauczyciela wspomagającego, korzystanie z urządzeń technicznych w szczególnych przypadkach zmiana miejsca sprawdzianu/egzaminu za zgodą Dyrektora OKE

5 Terminy sprawdzianu/ egzaminu
5 kwietnia- wtorek SPRAWDZIAN Cz. 1 matematyczno- polonistyczna godz. 9:00 trwa 80 min Cz. 2 język angielski godz. 11:45 trwa 45 min EGZAMIN 18 kwietnia- godz. 9:00- historia i WOS trwa 60 min godz. 11:00- j. polski trwa 90 min 19 kwietnia- godz. 9:00- przyroda trwa 60 min godz. 11:00- matematyka trwa 90 min 20 kwietnia- godz. 9:00- j. obcy podstawowy trwa 60 min godz. 11:00- j. obcy rozszerzony trwa 60 min

6 Wyniki ze sprawdzianu 2015 szkoła miasto powiat województwo kraj
część polonistyczno-matematyczna 68% 63% 61% 67% język polski 74% 70% 72% 73% matematyka 54% język angielski 77% 69% 78%

7 Wyniki z egzaminu 2015 wynik szkoły wynik w mieście wynik w powiecie
wynik w województwie wynik w kraju historia i WOS 62% 63,5% 63% 65% 64% j. polski 59% 61,5% 58% przed. przyrodnicze 55% 52,75% 52% 51% 50% matematyka 53% 48,25% 48% j. angielski PP 82% 74,5% 75% 68% 67% j. angielski PR 56,5% 56% 49% j. rosyjski PP 70% 62,25%

8 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "2015/2016 Opracowała: Bożena Markiewicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google