Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian i egzamin 2015/2016 Opracowała: Bożena Markiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian i egzamin 2015/2016 Opracowała: Bożena Markiewicz."— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian i egzamin 2015/2016 Opracowała: Bożena Markiewicz

2 Sprawdzian, egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego  do 30 września rodzic ucznia klasy III gm musi złożyć dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o wyborze języka obcego nowożytnego, który będzie zdawany przez ucznia na egzaminie  język obcy nowożytny jest zdawany na poziomie podstawowym- wszyscy obowiązkowo oraz na poziomie rozszerzonym jeśli uczeń w gimnazjum kontynuuje naukę języka obcego  uczeń może przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym jeśli nie jest to kontynuacja tylko na pisemny wniosek rodziców  w szkole podstawowej wszyscy uczniowie zdają język angielski  do 18 stycznia rodzic może złożyć pisemną deklarację zmiany wcześniej wybranego języka oraz rezygnację z wcześniej wybranego poziomu rozszerzonego  jeśli uczeń uzyskał tytuł laureata konkursu z języka obcego inny niż zadeklarowany, na wniosek rodzica zmianę języka można zgłosić do OKE do 1 kwietnia

3 Dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu  do 15 października rodzic przedkłada dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia, orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (opinia może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III SP)  w przypadkach losowych dokumenty mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu  Rada Pedagogiczna wskazuje formę dostosowania warunków sprawdzianu/ egzaminu  do 20 listopada Dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanych formach dostosowań  w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji (nie później niż do 24 listopada) rodzic składa oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowań

4 Rodzaje dostosowań 1.Forma- rodzaj arkusza 2.Warunki-  czas pracy: sprawdzian- cz.1 wydłużenie o 40 min, cz. 2 wydłużenie o 25 min egzamin- historia i WOS o 20 min, j. polski i matematyka o 45 min każdy, język obcy o 30 min  udział nauczyciela wspomagającego,  korzystanie z urządzeń technicznych  w szczególnych przypadkach zmiana miejsca sprawdzianu/egzaminu za zgodą Dyrektora OKE

5 Terminy sprawdzianu/ egzaminu 5 kwietnia- wtorek SPRAWDZIAN Cz. 1 matematyczno- polonistyczna godz. 9:00 trwa 80 min Cz. 2 język angielski godz. 11:45 trwa 45 min EGZAMIN 18 kwietnia- godz. 9:00- historia i WOS trwa 60 min godz. 11:00- j. polski trwa 90 min 19 kwietnia- godz. 9:00- przyroda trwa 60 min godz. 11:00- matematyka trwa 90 min 20 kwietnia- godz. 9:00- j. obcy podstawowy trwa 60 min godz. 11:00- j. obcy rozszerzony trwa 60 min

6 Wyniki ze sprawdzianu 2015 szkołamiastopowiatwojewództwokraj część polonistyczno- matematyczna 68%63%61%67% język polski74%70%68%72%73% matematyka61%54% 61% język angielski77%72%69%77%78%

7 Wyniki z egzaminu 2015 wynik szkoły wynik w mieście wynik w powiecie wynik w województwie wynik w kraju historia i WOS62%63,5%63%65%64% j. polski59%61,5%58%62% przed. przyrodnicze 55%52,75%52%51%50% matematyka53%48,25%48%50%48% j. angielski PP82%74,5%75%68%67% j. angielski PR68%56,5%56%49%48% j. rosyjski PP70%62,25%75%58%65%

8 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sprawdzian i egzamin 2015/2016 Opracowała: Bożena Markiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google