Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielka Schizma Wschodnia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielka Schizma Wschodnia"— Zapis prezentacji:

1 Wielka Schizma Wschodnia
Kościół podzielony Wielka Schizma Wschodnia

2 rozdarcie, rozszczepienie
Schizma (od gr. σχίζω, σχίσμα) rozdarcie, rozszczepienie

3 rozdarcie, rozszczepienie
Schizma (od gr. σχίζω, σχίσμα) rozdarcie, rozszczepienie

4 PRZYCZYNY POŚREDNIE BRAK FUNDAMENTALNEJ KOMUNIKACJI I TOLERANCJI
różnice religijne różnice organizacyjne niemożność zarządzania tak ogromnym organizmem różnice kulturowe (zachód był światem łaciny i kultury rzymskiej, zaś na wschodzie dominowała greka i wpływy kultury śródziemnomorskiej) Absolutystyczny charakter władzy cesarza Kosciól "wschodni" był bardziej otwarty na dysputy teologiczne BRAK FUNDAMENTALNEJ KOMUNIKACJI I TOLERANCJI Najazdy barbarzyńców Schizma akacjańska spór o prymat w świecie chrześcijańskim ZASZŁOŚCI HISTORYCZNE: m.in. konflikty pomiędzy papieżami Grzegorzem II i Grzegorzem III oraz cesarzem Leonem III Izauryjskim Koronacja na cesarz Karola Wielkiego w 800r. rywalizacja pomiędzy Kościołem Bizantyjskim a Rzymskim o strefy wpływów w Europie, szczególnie na Słowiańszczyźnie SCHIZMA FOCJAŃSKA sprawa filioque

5 Filioque Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwałę który mówił przez proroków.

6 Synod w Toledo III (589) – wprowadzenie formuły
Synody niemieckie (791, 794) – prośba wsparta przez Karola Wielkiego do Leona III o wprowadzenie formuły Koronacja cesarska w Rzymie Henryka II (1014) – pierwszy raz odśpiewano Credo z formułą Sobór Lyoński II (1274) – zatwierdzenie formuły

7 Chleb kwaszony Prosfora Chleb przaśny Azyma opłatek

8 Kościół wzrastający (590-715)

9 Papież Grzegorz I Wielki (590-604)
Sojusz a Merowingami Umowy pokojowe z Longobardami Servus servorum Dei Działalność dobroczynna Praefectus Urbi Działalność liturgiczna Liber regulae pasoralis

10 Papież Marcin I (649-655) Walka z monoteletami
Śmierć na wygnaniu na Krymie

11 . Donacja (Darowizna) Pepina (756) Patrimonium S. Petri
Egzarchat Rawenny Pentapolis : Ankona, Senigallia, Fano, Pasaro, Rimini)

12 Powstanie Państwa Kościelnego
Patrimonium S. Petrii Darowizna Pepina Krótkiego 757/774 Darowizna i Obietnice Pepina Krótkiego i Karola Wielkiego 757/ 774/787 Ancona - 757/774 787/817 Papież św. Paweł I ( ) Narni 757/774 Papież Hadrian I ( )

13 Papież Sylwester I ( ) Cesarz Konstantyn Donatio Constantini (na podstawie tzw. Legendy Sylwestra, powstała ok )

14 Papież uznany zostaje za ważniejszego od wszystkich biskupów w tym: Antiochii, Aleksandrii, Konstantynopola, Jerozolimy Wzniesiona przez Konstantyna Bazylika św. Jana na Lateranie zostaje uznana najważniejszą świątynią chrześcijańską, Kościoły św. Piotra i św. Pawła otrzymują liczne bogactwa, Najważniejsi duchowni Rzymu otrzymują te same przywileje i insygnia, co rzymscy senatorowie Papież otrzymuje te same insygnia i odbiera te same honory, co cesarz, wśród nich prawo do noszenia korony cesarskiej, purpurowego płaszcza i tuniki; Sylwester miał jednak odmówić noszenia korony, w związku z czym cesarz przyznał mu prawo do noszenia wysokiej białej czapki, Papież i jego następcy otrzymują Pałac Laterański, Rzym z jego prowincjami, dystryktami i miastami Italii oraz wszystkie regiony Zachodu. Donatio Constantini

15 Boże Narodzenie 800 r. Koronacja Karola Wielkiego
przez papieża Leona III ( )

16 Wznowienie Cesarstwa zachodniego
Boże Narodzenie 800 r. Wznowienie Cesarstwa zachodniego Koronacja Karola Wielkiego przez papieża Leona III

17 Schizma Focjusza I Wielkiego vel Mikołaja I Wielkiego

18 Św. Focjusz I Wielki Św. Ignacy I

19 Mikołaj I Wielki Papież (858-867) Prymat papieża
Dekrety pseudoizydoriańskie Zastępca Chrystusa Prymat jurysdykcyjny Oddzielenie wł. świeckiej i duchownej Prymat nad Wschodem i Zachodem Spór z patriarcha Focjuszem ( )

20 Sobór Konstantynopolitański IV
Uważany jest przez Kościół Katolicki za ósmy Sobór Powszechny, dla Kościoła Prawosławnego ma charakter soboru lokalnego przywrócenie porządku kanonicznego za cenę publicznego upokorzenia większości episkopatu bizantyńskiego :(sprawa patriarchy Focjusza Prymat Rzymu ) Libellum satisfactionis Pentarchia jako pięć zmysłów Kościoła Zakaz mieszania się władzy święckiej w sprawy kościoła

21 Papież Jan VIII (872-882) Zapobiegł najazdowi Saracenów
Walki z rzymską arystokracją (Spoletańczykami i bp Formuzosem) Walka z niewolnictwem Zakończenie schizmy focjańskiej Papież początku saeculum obscurum

22 Cluny

23

24 Papież Leon IX (OSB) (1049-1054) Rozpoczęcie reform na wzór Cluny
Liczne synody reformatorskie Walka z symonia i nikolaizmem Po jego śmierci nastąpiła Wielka Schizma Wschodnia (za sprawą m. in. jego legata Humberta z Moyenmoutier)

25 Normanowie w XII wieku

26 Przyczyny bezpośrednia
Problemy z obrządkami w Italii i Konstantynopolu Problemy liturgiczne i dyscyplinarne Problem z Normanami na PD Włoch Sprawy ambicjonalne Cesarz Konstantyn IX

27 Patriarcha Michała Cerulariusz ( )

28 POCZĄTEK WIELKIEJ SCHIZMY: Legat pp
POCZĄTEK WIELKIEJ SCHIZMY: Legat pp. Leona IX Humbert z Moyenmoutier (kard. de Silva Candida) złożył na ołtarzu w bazylice Hagia Sophia bullę wyklinającą patriarchę Michała Cerulariusza i innych. Synod w Konstantynopolu ekskomunikuje legatów papieskich (24 lipca 1054)

29 Cesarz Aleksy Komnen ( )

30 Zjazd w Clermont (27 XI 1095)

31 I Krucjata

32

33 IV Krucjata

34

35 Zdobycie Konstantynopola
17 lipca 1203

36

37 Św. Tomasza z Akwinu św. Bonawentury
Sobór Lyoński II 1274 Pierwsze próby ekumeniczne: unia z Kościołem bizantyńskim: unia lyońska, zawarta przez ustną przysięgę wyrzeczenia się schizmy, którą złożyli wysłannicy cesarza Michała VIII Paleologa, nie została poparta przez duchowieństwo na Wschodzie i ostatecznie zerwana w 1282 r. Potwierdzenie nauki o czyśćcu Kościół po raz pierwszy mocą najwyższego autorytetu określił prawdę o łącznym pochodzeniu Ducha Świętego – od Ojca i Syna – Filioque Śmierć Św. Tomasza z Akwinu św. Bonawentury

38 Jedyny nieomylny dokument wydany przez Sobór Florencki (Zob. B
*Jedyny nieomylny dokument wydany przez Sobór Florencki (Zob. B. Sesboue, Poza Kościołem…, Poznań 2007, s. 104)

39 Bulla Laetentur coeli*
UNIA FLORENCKA 6 VII 1439 Bulla Laetentur coeli* Główne zagadnienia : Filioque , Czyściec , Eucharystiia, Prymat Unia z Ormianami: bulla Exultate Deo (1439) Unia z Koptami: bullaCantate Domino (1442) *Jedyny nieomylny dokument wydany przez Sobór Florencki (Zob. B. Sesboue, Poza Kościołem…, Poznań 2007, s. 104)

40 Upadek Konstantynopola
29 maja 1453 Upadek Konstantynopola

41 Wjazd Mehmeda II Zdobywcy
do Konstantynopola

42 Koniec


Pobierz ppt "Wielka Schizma Wschodnia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google