Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoły podstawowe i gimnazja w Mielcu Szkoły podstawowe i gimnazja w Mielcu statystyki i informacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoły podstawowe i gimnazja w Mielcu Szkoły podstawowe i gimnazja w Mielcu statystyki i informacje."— Zapis prezentacji:

1 Szkoły podstawowe i gimnazja w Mielcu Szkoły podstawowe i gimnazja w Mielcu statystyki i informacje

2 1. Ogólne dane o szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec Liczba szkół: 13 w tym: 8 szkół podstawowych, 4 gimnazja i 1 LO. Działają 2 zespoły:ZSO nr 1 (G nr 3 i V LO),ZS nr 2 (SP nr 13 i G nr 4). Liczba uczniów w szkołach:5 936 Liczba nauczycieli w szkołach:582 w tym: - stażyści:17 - kontraktowi:56 - mianowani:170 - dyplomowani:339 Liczba przedszkoli:12 Ilość dzieci:1688 Liczba nauczycieli w przedszkolach:159 w tym: - stażyści:23 - kontraktowi:21 - mianowani:56 - dyplomowani:59

3 2. Liczba dzieci urodzonych w Mielcu w latach ROCZNIKLICZBA DZIECI

4 3. Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec w latach LATALICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH 1995/ / / / / / / / / / / / / Zliczono Szkoły Podstawowe, Gimnazja i V LO 2008/ / / / w wyniku reformy przybył jeden rocznik młodzieży

5 4. Liczba uczniów w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec w latach LATALICZBA UCZNIÓW 2002/ / / / / / / / / /

6 5. Liczba uczniów w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Mielec w latach Nazwa Szkoły 2002/ / / / / /2008 SP Nr SP Nr SP Nr SP Nr SP Nr SP Nr SP Nr SP Nr Razem

7 6. Liczba uczniów w Gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec w latach LATALICZBA UCZNIÓW 2001/ / / / / / / / / / /

8 7. Liczba uczniów w Gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec w latach Nazwa szkoły 2002/ / / / / /2008 G Nr G Nr G Nr G Nr Razem

9 8. Liczba uczniów w VLO w latach Nazwa szkoły 2002/ / / / / /2008 V LO

10 9. Liczba uczniów klas VI w SP nr 3 i SP nr 6 w latach Rok Nr szkoły 1999/ / / 2002 / / / / / / / / / / / 2013 SP nr SP nr Razem

11 10. Liczba uczniów i oddziałów w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w latach Rok Nr szkoły 2001/ / / / / / /2008 Gim nr Gim nr

12 11. Liczba uczniów zapisanych do klas I w latach Rok Nr szkoły 2001/ / / / / / /2008 Gimn nr Gimn nr

13 12. Liczba uczniów klas VI w SP nr 11 i SP nr 13 w latach Rok Nr szkoły 1999/ / / 2002 / / / / / / / / / / / 2013 SP nr SP nr Razem

14 13. Liczba uczniów w Gimnazjum Nr 4 w latach Nazwa szkoły 2002/ / / / / / / / / /2 012 G Nr

15 14. Wydatki na bieżące utrzymanie SP i Gimnazjów w latach ROKWysokość subwencjiWysokość dotacjiWskaźnik % zł zł0, zł zł0, zł zł4, zł zł3, zł zł7, zł zł16, zł zł11, zł zł13, zł zł19, zł zł24, zł zł29, zł zł25,0

16 14. Udział dochodów własnych Gminy w budżetach Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjów w latach ROK Wysokość dochodu własnego gminy Wydatki na utrzymanie: RAZEMWskaźnik % PMSP + G zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł21

17 Dane dotyczące udziału Gminy w budżetach poszczególnych szkół w 2007 roku Lp.Nazwa Szkoły Średnia liczba uczniów w roku Średnia liczba oddziałów w szkole Średnia liczba uczniów na oddział Kwota subwencji dla szkoły Dopłata Gminy do budżetu szkoły Budżet pomniejszony o remonty i inne Kwota na 1 ucznia w roku z subwencji Koszt kształcenia 1 ucznia w szkole 1SP Nr , , , ,003692, ,00 2SP Nr , , , ,013670, ,36 3SP Nr , , , ,003868, ,63 4SP Nr , , , ,003766, ,25 5SP Nr , , , ,463701, ,12 6SP Nr , , , ,004813, ,44 7SP Nr , , , ,003693, ,47 8SP Nr , , , ,043801, ,08 9G nr , , , ,003778, ,05 10G nr , , ,003847, ,50 11G nr , , , ,504402, ,70 12G nr , , , ,963847, ,52 Ogółem: , , , ,973938, ,75 13V LO 307,010,030, , , ,53987, ,17 Ogółem:6 250,00253,0024, , , ,473940, ,60

18 Dane dotyczące udziału Gminy w budżetach poszczególnych szkół w 2007 roku Kwota przypadająca na 1 ucznia zróżnicowana jest: liczbą uczniów z niepełnosprawnością, liczbą uczniów – Romów, liczbą uczniów w klasach sportowych, liczbą uczniów w V LO, liczbą uczniów w gimnazjach, W SP nr 2 pomniejszono koszt funkcjonowania szkoły o wydatki związane z utrzymaniem pracownika oddelegowanego do ZNP oraz metodyka. W SP nr 3 pomniejszono koszt funkcjonowania szkoły o wydatki metodyka.


Pobierz ppt "Szkoły podstawowe i gimnazja w Mielcu Szkoły podstawowe i gimnazja w Mielcu statystyki i informacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google