Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp do filozofii Wykład nr 3 (JW) Światopogląd, ideologia, sztuka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp do filozofii Wykład nr 3 (JW) Światopogląd, ideologia, sztuka."— Zapis prezentacji:

1 Wstęp do filozofii Wykład nr 3 (JW) Światopogląd, ideologia, sztuka

2 Światopogląd – def. Zespół przekonań, ocen, norm i/lub postaw wyrażający czyjś całościowy „obraz” rzeczywistości oraz indywidualny stosunek do niej, a także jak gdyby program życia, odpowiadający na najbardziej fundamentalne pytania

3 Komponenty kosmologiczno-metafizyczny: czy Wszechświat jest stworzony, czy samowystarczalny?, jaki jest jego początek? egzystencjalny: czy życie ma sens?, po co żyję?, czy istnieje życie po śmierci? praktyczno-moralny: co warto czynić?, jak żyć?, do czego dążyć? Itp.

4 Podział - formowanie uformowany przypadkowo (pod wpływem mody, indoktrynacji, zasłyszanych opinii) świadomie i systematycznie

5 Podział - wyraz wyrażony przez przez wypowiedzi (systematyczne lub nie) przez przekonania przez przeżycia przez postawy życiowe

6 Filozofia a światopogląd Filozofia = światopogląd: Zobiektywizowany Usystematyzowany Uzasadniony Nie da się tego zrobić z całością św, więc fia stanowi racjonalną płaszczyznę dyskusji części pytań światopogl.

7 Maksyma Każdy ma światopogląd, Nie każdy ma (uprawia) filozofię

8 Opozycje racjonalny (w oparciu o czynniki poznawcze) – irracjonalny (pozapoznawcze) scjentystyczny (w oparciu tylko o nauki szczegółowe) – niescjentystyczny (w oparciu także o wiedzę pozanaukową, np. potoczną, filozoficzną) religijny (uwzględniający wiarę/przekaz relig., np. chrześcijański) – niereligijny

9 Typy współczesne Światop.Źródło naj. „wiedzy” Podstawa rzeczywist Metoda Naturalistyc zny (scent) Nauki przyrodnicz e PrzyrodaRedukcjoni zm Religijny (teist) Tradycja (objawienie Bóg (Sacrum) Gradualizm Antropocen tr.(humanist Humanistyk a (sztuka) CzłowiekRelatywizm

10 Sojusze i konflikty N i T łączy przeciw H antyrelatywizm T i H łączy przeciw N dowartościowanie człowieka N i H łączy przeciw T akcent na doczesność

11 Ideologia – def. światopogląd jakiejś grupy społecznej, stanowiąca program i narzędzie jej działania, akcent na sprawy społeczne Podziały dalej, ale: (i) uproszczenia i krzyżówki, (ii) moda na aideologiczność (pragmatyzm), (iii) specyfika poskomunist. i polska

12 Podział w sferze kultury: konserwatyzm (nacisk na wartości tradycyjne) – liberalizm obycz. (nacisk na wolność jednostki) w sferze gospodarki: liberalizm ekon. (nacisk na własność prywatną i wolny rynek) – socjalizm (nacisk na sprawiedliwy podział dóbr i rolę państwa)

13 Id. jako kontynuacja św. H – liberalizm (wolność) T – konserwatyzm (zaufanie do tradycji i natury, normy, realizm wobec zła) N – socjalizm (ustrój „naukowy”: rozpoznanie praw społecznych i znalezienie metody rozwiązywania konfliktów społecznych)

14 Klasyczna definicja sztuki Sztuka = wytwarzanie wg reguł rzeczy pięknych lub użytecznych

15 „Alternatywna” definicja sztuki „Sztuka jest odtwarzaniem rzeczy bądź konstruowaniem form bądź wyrażaniem przeżyć – jeśli wytwór tego odtwarzania, konstruowania, wyrażania jest zdolny zachwycać bądź wzruszać bądź wstrząsać” (W. Tatarkiewicz, Dzieje 6 pojęć, s. 52) 9 typów sztuki = 3 typy intencji * 3 typy oddziaływań (+ ew. przypadki mieszane)

16 Sztuka a filozofia WT definicja sztuki a Karla Jaspersa definicja filozofii (związki): „Filozofia jest to ludzka działalność intelektualna [odtwarzająca, konstrukcyjna lub wyrażająca], która powstaje w wyniku [lub w celu] zdumienia [zachwytu?], bądź wątpienia, bądź wstrząsu” (rekonstrukcja: JW., Filozofia i życie, s. 266 n).

17 Filozoficzne problemy sztuki Gdzie/jak istnieje Koncert e-moll Chopina? a)Płyta CD? – jeden z nośników przekazu b)To odsłuchanie? – jedno z odtworzeń c)To wykonanie? – jedna z konkretyzacji d)Nuty? – schemat do wykonania e)Dźwięki? – nie konkretne, lecz „idealne”

18 Budowa dzieła sztuki (1) Materialny nośnik (dźwięki, plamy etc.) (2) Intencjonalny sens (jw. Ujmowane jako...), zwł. świat przedstawiony (3) konkretyzacja jw.

19


Pobierz ppt "Wstęp do filozofii Wykład nr 3 (JW) Światopogląd, ideologia, sztuka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google