Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środowisko ponad wszystko

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środowisko ponad wszystko"— Zapis prezentacji:

1 Środowisko ponad wszystko
Ewa Szczuka klasa V c Szkoła Podstawowa w Krzeszowicach

2 Środowisko to ogół otaczających nas i powiązanych wzajemnie elementów przyrodniczych, do których należą zasoby naturalne i wytwory działania człowieka...

3 Środowisko to też woda!

4 WODY POWIERZCHNIOWE W GMINIE KRZESZOWICE
Prawie cała Gmina Krzeszowice położna jest w granicach zlewni rzek Rudawa i Sanka. Na zachód od Woli Filipowskiej znajdują się źródła potoku Chechło. Dorzecze Rudawy obejmuje północną i środkową część gminy. W jego skład wchodzą potoki: Czubrówka, Rudawka, Krzeszówka, Miękinka, Dulówka, Filipówka, Szklarka, Eliaszówka. Miękinka

5 Krzeszówka

6 Eliaszówka

7 WODY PODZIEMNE W GMINIE KRZESZOWICE
Występujące w granicach gminy zbiorniki wód podziemnych są na ogół mało odporne na zanieczyszczenia. Jakość wód podziemnych w naszej gminie jest bardzo dobra.

8 Zatruwanie wody

9 Ekologia jest to ochrona środowiska przed szybkim wyniszczaniem spowodowanym działaniem człowieka i cywilizacji.

10

11 W gminie Krzeszowice zrealizowano już 2076 podłączeń
Podłączając posesję do sieci kanalizacyjnej postępujesz ekologicznie, chronisz wody gruntowe oraz lokalne rzeki. W gminie Krzeszowice zrealizowano już 2076 podłączeń do sieci kanalizacyjnej!

12 Najważniejszym sposobem, dzięki któremu można wpływać na ochronę wód
jest budowa oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ścieków w Krzeszowicach

13 Oczyszczalnia ścieków w Krzeszowicach
Na terenie Gminy zlokalizowane są cztery oczyszczalnie ścieków komunalnych: Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Krzeszowicach, Oczyszczalnia Ścieków Rudno, Oczyszczalnia Ścieków Zalas, Oczyszczalnia Ścieków Żary. Oczyszczalnia ścieków w Krzeszowicach

14 Jeśli nie chcesz by śmierdziało, kanalizację podłącz śmiało.
Prawdziwy Europejczyk, już ją ma. Więc i Ty nie marnuj dnia. Dbając o środowisko, skorzystasz, bo będziesz miał czysto! Autorka: Ania C – 8 lat.

15 OCZYSZCZALNIA WODY TO KROK DO OCHRONY PRZYRODY!

16 KRZESZOWICZANINIE MŁODY
NIE MARNUJ WODY!

17 W GMINIE KRZESZOWICE KAŻDEMU SERCU BLISKA OCHRONA ŚRODOWISKA!

18 OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ KRZESZOWICKĄ NATURĘ!

19 Źródła: http://wikkrzeszowice.pl/
Ocean Relaxing Surf mp3 zdjęcia własne

20 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Środowisko ponad wszystko"

Podobne prezentacje


Reklamy Google