Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Limanowa, dnia 27 maj 2010 r. XX- LECIE DZIAŁALNOŚCI LIMANOWSKIEGO URZĘDU PRACY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Limanowa, dnia 27 maj 2010 r. XX- LECIE DZIAŁALNOŚCI LIMANOWSKIEGO URZĘDU PRACY."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Limanowa, dnia 27 maj 2010 r. XX- LECIE DZIAŁALNOŚCI LIMANOWSKIEGO URZĘDU PRACY

2 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Była i aktualna siedziba Limanowskiego Urzędu Pracy

3 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Pierwsza ustawa 29 grudnia 1989r. ustawa o zatrudnieniu (obowiązywała od 1 stycznia 1990 roku ) zastąpiła ustawę o osobach uchylających się od pracy utworzono Fundusz Pracy (FP) który zastąpił Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej (PFAZ)

4 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Organ zatrudnienia: 1990 rok Minister Pracy i Polityki Socjalnej, wojewódzkie biura pracy i rejonowe biura pracy ( utworzone na bazie dotychczasowych terenowych organów administracji państwowej ds. zatrudnienia tj. wydziałów zatrudnienia i spraw socjalnych)

5 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Druga ustawa 16 października 1991r. ustawa o zatrudnieniu i bezrobociu (określała zadania państwa w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków)

6 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej z dniem 01 stycznia 1993r. utworzono: System Urzędów Pracy (SUP) w skład którego weszły Krajowy Urząd Pracy (KUP) wojewódzkie urzędy pracy (WUP) rejonowe urzędy pracy (RUP) Dysponent Funduszu Pracy: Minister Pracy i Polityki Socjalnej

7 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Trzecia ustawa 14 grudnia 1994r. ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (zwracała głównie uwagę na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy)

8 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Nadal funkcjonował System Urzędów Pracy Dysponent Funduszu Pracy: Prezes Krajowego Urzędu Pracy

9 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej 1 stycznia 1999r. Reforma podziału administracyjnego kraju i zmiana struktury SUP

10 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej System Urzędów Pracy od 1999r. Krajowy Urząd Pracy (KUP) wojewódzkie urzędy pracy (WUP) powiatowe urzędy pracy (PUP)

11 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Z dniem 1 stycznia 2000r. System Urzędów Pracy przestaje istnieć jako administracja specjalna wydzielona

12 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej likwidacji ulega Krajowy Urząd Pracy nadal funkcjonują powiatowe urzędy pracy i wojewódzkie urzędy pracy które zostają podporządkowane samorządom powiatowym i wojewódzkim oraz wojewodom

13 Czwarta ustawa 20 kwietnia 2004 rok ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej) Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej

14 urzędy pracy nadal pozostają w strukturach samorządowych Organ zatrudnienia: minister właściwy ds. pracy wojewoda marszałek województwa starosta Dysponentem Funduszu Pracy jest Minister Pracy i Polityki Społecznej Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej

15 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Usługi i Rynku pracy instrumenty

16 Instrumenty Rynku Pracy STAŻ PRACE INTERWENCYJNE REF.KOSZTÓW WYPOSAZENIA LUB DOPOZAŻENIA ST. PRACY PRZYGOTOWANIE ZAWOD. DOROSŁYCH PRZYUCZENIE DO PRACY DOROSŁYCH PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJ. DZIAŁ.GOSP. STYPENDIUM NA KONTYNUOWANIE NAUKI INSTRUMENTY RYNKU PRACY

17 20 lecie działalności PUP w liczbach Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 19904142441284,5Rok 1990 - 1999 19951017711842302,819 891,0 tys. zł 20001089611193019,4 20051010916797222,5Rok 2000 - 2009 20077403213410357,076 285,9 tys. zł 20098890254920297,0Rok 2007 - 2010 2010 Aktualny stan/ 9130 Aktualny stan/ 1090 Plan / 24132,549 644 tys. zł Wydatki FP na aktywizację w danym roku /w tys. zł/ rok Liczba zaktywizowanych bezrobotnych Wydatki FP w ciągu dziesięciolecia

18 Działalność PUP w liczbach Ogółem PUP Dział ewidencji i świadczeń Dział sług rynku racy Dział instrumentów rynku pracy Liczba klientów korzystających z usług PUP dziennie52017525080 miesięcznie10 4003 5005 0001 600 rocznie125 00042 00060 00019 200 Liczba pism wpływających do urzędu miesięcznie1700 Liczba wydawanych decyzji w PUP miesięcznie2 000 Liczba wydawanych zaświadczeń miesięcznie1 700 Wyszczegól - nienie (średnio)

19 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Limanowa, dnia 27 maj 2010 r. Dzięki pomocy limanowskiego PUP w okresie 20 - letniej jego działalności Powstało prawie 1800 nowych firm Wyposażono lub doposażono 2000 miejsc pracy Skierowano do wyk. prac interwencyjnych ponad 5 700 osób

20 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Limanowa, dnia 27 maj 2010 r. W latach 2007 – 2010 dzięki pomocy limanowskiego PUP Powstało prawie 1246 nowych firm Wyposażono lub doposażono 1233 miejsca pracy Skierowano do wyk. prac interwencyjnych ponad 996 osób

21 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Limanowa, dnia 27 maj 2010 r. Dzięki pomocy limanowskiego PUP w okresie 20 - letniej jego działalności Podjęło pracę w ramach robót publicznych 3160 osób Odbyło staż 4250 osób Uzyskało dodatkowe kwalifikacje 5240 osób

22 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Limanowa, dnia 27 maj 2010 r. W latach 2007 – 2010 dzięki pomocy limanowskiego PUP : Podjęło pracę w ramach robót publicznych 212 osób Zostało skierowanych na staż 2280 osób Uzyskało dodatkowe kwalifikacje 2140 osób

23 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Limanowa, dnia 27 maj 2010 r. W okresie 20 - letniej działalności limanowski PUP: Obsłużył ok. 2,5 mln. klientów Wydał ok. 1 mln. decyzji i zaświadczeń Pozyskał na aktywizację bezrobotnych blisko 100 176,9 tys. zł

24 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej p.o. Dyrektora PUP w Limanowej Marek Młynarczyk wraz z załogą 2008 rok

25 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Limanowa, dnia 27 maj 2010 r. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.pup.limanowa.pl kontakt mailowy lub telefoniczny krli@praca.gov.plkrli@praca.gov.pl lub 0-18 3375850

26 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Limanowa, dnia 27 maj 2010 r. Dziękujemy i zapraszamy do korzystania z usług urzędu pracy p.o. Dyrektora PUP Marek Młynarczyk Z-ca Dyrektora PUP Anna Cuper oraz pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Limanowa, dnia 27 maj 2010 r. XX- LECIE DZIAŁALNOŚCI LIMANOWSKIEGO URZĘDU PRACY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google