Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nakaz jazdy w prawo (przed znakiem).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)."— Zapis prezentacji:

1 Nakaz jazdy w prawo (przed znakiem).
C-1 Nakaz jazdy w prawo (przed znakiem). Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką. Czynność należy wykonać przed znakiem. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

2 Nakaz jazdy w prawo (za znakiem).
C-2 Nakaz jazdy w prawo (za znakiem). Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką. Czynność należy wykonać za znakiem. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

3 Nakaz jazdy w lewo (przed znakiem).
C-3 Nakaz jazdy w lewo (przed znakiem). Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką. Czynność należy wykonać przed znakiem. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

4 Nakaz jazdy w lewo (za znakiem).
C-4 Nakaz jazdy w lewo (za znakiem). Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką. Czynność należy wykonać za znakiem. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

5 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
C-5 Nakaz jazdy prosto. Znak nakazuje kierującemu jazdę prosto. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo (za znakiem).
C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo (za znakiem). Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką. Czynność należy wykonać za znakiem. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo (za znakiem).
C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo (za znakiem). Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką. Czynność należy wykonać za znakiem. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo (za znakiem).
C-8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo (za znakiem). Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką. Czynność należy wykonać za znakiem. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku.
C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku. Znak nakazuje kierującemu ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni z prawej strony znaku. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku.
C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku. Znak nakazuje kierującemu ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni po lewej stronie znaku. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

11 Nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku.
C-11 Nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku. Znak nakazuje kierującemu ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni z lewej lub prawej strony znaku. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

12 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
C-12 Ruch okrężny. Znak ten oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu, przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie. Kierujący zmieniając pas ruchu na skrzyżowaniu oznaczonym znakiem C-12, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu poruszającemu się po pasie ruchu, na który zamierza wjechać (wejść). Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

13 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
C-13 Droga dla rowerów. Znak ten oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

14 Koniec drogi dla rowerów.
C-13a Koniec drogi dla rowerów. Znak ten oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

15 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
C-14 Prędkość minimalna. Znak ten oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, obowiązany jest jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

16 Koniec minimalnej prędkości.
Znak ten oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

17 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
C-16 Droga dla pieszych. Znak ten oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

18 Koniec drogi dla pieszych.
C-16a Koniec drogi dla pieszych. Znak ten oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

19 Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.
Znak oznacza obowiązujący, wskazany znakami C 2, C 4, C 5, C 6, C 7 lub C 8, kierunek jazdy na skrzyżowaniu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (materiały wybuchowe lub łatwo zapalne, gazy palne). Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

20 Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.
Znak oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym obowiązany jest stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

21 Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.
Znak oznacza miejsce, w którym nakaz określony znakiem C 18 przestaje obowiązywać. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

22 Droga dla rowerów i pieszych.
Znak nakazuje ruch rowerów lewą stroną drogi, ruch pieszych prawą stroną drogi. Znak nakazuje ruch pieszych lewą stroną drogi, ruch rowerów prawą stroną drogi. Znak nakazuje ruch pieszych i rowerów na tej samej drodze (pierwszeństwo mają piesi). Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie


Pobierz ppt "Nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google