Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie C-1 Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką. Czynność należy wykonać.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie C-1 Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką. Czynność należy wykonać."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie C-1 Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką. Czynność należy wykonać przed znakiem. Nakaz jazdy w prawo (przed znakiem).

2 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie C-2 Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką. Czynność należy wykonać za znakiem. Nakaz jazdy w prawo (za znakiem).

3 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie C-3C-3 Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką. Czynność należy wykonać przed znakiem. Nakaz jazdy w lewo (przed znakiem).

4 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie C-4C-4 Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką. Czynność należy wykonać za znakiem. Nakaz jazdy w lewo (za znakiem).

5 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie C-5 Znak nakazuje kierującemu jazdę prosto. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy. Nakaz jazdy prosto.

6 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie C-6 Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką. Czynność należy wykonać za znakiem. Nakaz jazdy prosto lub w prawo (za znakiem).

7 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie C-7C-7 Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką. Czynność należy wykonać za znakiem. Nakaz jazdy prosto lub w lewo (za znakiem).

8 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie C-8C-8 Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką. Czynność należy wykonać za znakiem. Nakaz jazdy w prawo lub w lewo (za znakiem).

9 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie C-9C-9 Znak nakazuje kierującemu ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni z prawej strony znaku. Nakaz jazdy z prawej strony znaku.

10 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie C-10 Znak nakazuje kierującemu ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni po lewej stronie znaku. Nakaz jazdy z lewej strony znaku.

11 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie C-11 Znak nakazuje kierującemu ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni z lewej lub prawej strony znaku. Nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku.

12 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie C-12 Znak ten oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu, przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie. Kierujący zmieniając pas ruchu na skrzyżowaniu oznaczonym znakiem C-12, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu poruszającemu się po pasie ruchu, na który zamierza wjechać (wejść). Ruch okrężny.

13 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie C-13 Znak ten oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi. Droga dla rowerów.

14 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie C-13a Znak ten oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi. Koniec drogi dla rowerów.

15 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie C-14 Znak ten oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, obowiązany jest jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości. Prędkość minimalna.

16 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie C-15 Znak ten oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać. Koniec minimalnej prędkości.

17 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie C-16 Znak ten oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać. Droga dla pieszych.

18 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie C-16a Znak ten oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych. Koniec drogi dla pieszych.

19 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie C-17 Znak oznacza obowiązujący, wskazany znakami C 2, C 4, C 5, C 6, C 7 lub C 8, kierunek jazdy na skrzyżowaniu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (materiały wybuchowe lub łatwo zapalne, gazy palne). Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.

20 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie C-18 Znak oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym obowiązany jest stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych. Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.

21 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie C-19 Znak oznacza miejsce, w którym nakaz określony znakiem C 18 przestaje obowiązywać. Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.

22 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Znak nakazuje ruch rowerów lewą stroną drogi, ruch pieszych prawą stroną drogi. Droga dla rowerów i pieszych. Znak nakazuje ruch pieszych lewą stroną drogi, ruch rowerów prawą stroną drogi. Znak nakazuje ruch pieszych i rowerów na tej samej drodze (pierwszeństwo mają piesi).


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie C-1 Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką. Czynność należy wykonać."

Podobne prezentacje


Reklamy Google