Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program „Samorządowa Polska” Mechanizm finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach Programu „Samorządowa Polska” Prezentacja dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program „Samorządowa Polska” Mechanizm finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach Programu „Samorządowa Polska” Prezentacja dla."— Zapis prezentacji:

1 Program „Samorządowa Polska” Mechanizm finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach Programu „Samorządowa Polska” Prezentacja dla Przedsiębiorców Gminy i Miasta Żuromin 14 września 2015 roku

2 Program „Samorządowa Polska” Gminy miejskie Gminy miejsko- wiejskie Gminy wiejskie 304 611 1 563 2478 Gmin Gminy Samorząd gospodarczy Pożyczki dla MSP Związek Rzemiosła Polskiego Business Centre Club Krajowa Izba Gospodarcza Pracodawcy RP Polska Rada Biznesu Plany rozwojowe MSP Zakupy grupowe dla MSP Program „Samorządowa Polska” Jesteśmy partnerem dla gminy i działamy na terenie gminy. 1 Działamy na rynku lokalnym zachowując ogólnopolskie standardy poprzez jednolite zasady i procedury działania, wspólny mechanizm poręczeniowy, ogólnopolski systemem zarządzania i kontroli. Dostarczamy przedsiębiorcom kapitału na wiele lat z minimalnym zabezpieczeniem i uproszczoną procedurą przyznawania. CEL MISJA

3 Środki Unii Europejskiej Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” sp. z o.o. MSP Źródła zasilania Przedsiębiorców kapitałem pożyczkowym w ramach Programu „Samorządowa Polska” Wniosek pożyczkowy 2 MSP Biznes plan Prognozy danych finansowych Wypełniamy Doradzamy Pomagamy Wspieramy Środki rządowe ‘’Pierwszy biznes –Wsparcie w starcie ‘’ ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Regionalne Programy Operacyjne Województwa Mazowieckiego JEREMIE w województwie Mazowieckim ”. Menadżerem jest Bank Gospodarstwa Krajowego

4 Oferta Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. 3 dla przedsiębiorstw działających nie dłużej niż 12 miesięcy w wysokości od 20 000 zł do 120 000 zł dla przedsiębiorstw działających powyżej 12 miesięcy w wysokości od 20 000 zł do 500 000 zł Okres spłaty do 60 miesięcy karencja w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy CEL Ogólne zasady Od 3,16% do 6,16% oprocentowanie rocznie absolwenci szkoły średniej oraz studiów wyższych I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, studenci ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich Kwota pożyczki: do 81 000 zł na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego do 24 000 zł Okres spłaty: do 7 lat Karencja w spłacie kapitału: do 12 miesięcy 0,44% oprocentowanie rocznie zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjno- usługowo-handlowych zakup materiałów i surowców do produkcji i usług zakup wartości niematerialnych i prawnych tworzenie nowych miejsc pracy wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych wyposażenie w maszyny, urządzenia, aparaty oraz narzędzia pracy

5 Oferta Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. 4 Zabezpieczenie: Wsparcie w starcie: pożyczka zabezpieczona jest wekslem in blanco pożyczkobiorcy i dodatkowym wspólnie uzgodnionym zabezpieczeniem pokrywającym wartość pożyczki (z reguły poręczeniem). Pozostałe pożyczki: pożyczka zabezpieczona jest wekslem in blanco pożyczkobiorcy i dodatkowym wspólnie uzgodnionym zabezpieczeniem pokrywającym wartość pożyczki (np. poręczeniem, hipoteką, przewłaszczeniem ruchomości). Aktualne stawki opłat za pożyczkę: Opłata za rozpatrzenie wniosku o udzielenie pożyczki: Dla pożyczek o wartości do 250 tysięcy złotych- 0 zł Dla pożyczek o wartości powyżej 250 tysięcy złotych- 200 zł Opłata za udzielenie pożyczki: Dla pożyczek o wartości do 250 tysięcy złotych- 0 zł Dla pożyczek o wartości powyżej 250 tysięcy złotych-do 2% wartości pożyczki Opłata za wcześniejszą spłatę pożyczki: 0 zł Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę warunków umowy pożyczki- 100 zł Opłata za zmianę warunków umowy pożyczki na wniosek pożyczkobiorcy- 1% wartości umowy

6 Źródła zasilania kapitałem pożyczkowym Programu „Samorządowa Polska” 5. Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” sp. z o.o. MSP ŚRODKI WŁASNE POZYSKANE PRZEZ LFP UNIA EUROPEJSKA- Regionalne Programy Operacyjne oraz współpraca z Regionalnymi Funduszami Pożyczkowymi ŚRODKI RZĄDOWE KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE (EBI/EFI, EBOR, BGK, m.in. w RAMACH INSTRUMENTÓW EASI, COSME) KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE (EBI/EFI, EBOR, BGK, m.in. w RAMACH INSTRUMENTÓW EASI, COSME) MSP

7 Mechanizm współpracy z przedsiębiorcą w ramach Programu „Samorządowa Polska” Plany inwestycyjne Pożyczki Zakupy grupowe Nadzór nad realizacją dostaw do MSP i serwis posprzedażowy – współpraca z PZG Udzielanie pożyczek przez LFP Pomoc w uzyskaniu finansowania z innych źródeł – pożyczki i kredyty uzupełniające Współpraca z Platformą Zakupów Grupowych – przekazanie zamówień zakupów i sprzedaży Identyfikacja potrzeb MSP i budowa planu inwestycyjnego na 3-5 lat Ustalenie źródeł finansowania realizacji planu inwestycyjnego 6

8 7 BANK SPÓŁDZIELCZY Wsparcie udzielone przez LFP w zakresie wypełniania wniosków o pożyczki ze środków UE Środki UE na rozwój Twojej firmy blisko Ciebie- w Twojej Gminie/ w Twoim Mieście Finansowanie przez LFP projektów inwestycyjnych oraz zakupów środków obrotowych Wsparcie dla Przedsiębiorcy w budowaniu długoterminowych planów rozwojowych LFP jako platforma do podjęcia wspólnych inicjatyw biznesowych przez Przedsiębiorców działających na terenie Gminy/Miasta Doradztwo w zakresie dostosowania produktu finansowego do potrzeb firmy oraz planowanego przedsięwzięcia Rozwój Twojej firmy Korzyści dla Przedsiębiorców z funkcjonowania Programu w Gminie i Mieście Żuromin

9


Pobierz ppt "Program „Samorządowa Polska” Mechanizm finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach Programu „Samorządowa Polska” Prezentacja dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google