Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn.: „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn.: „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania,"— Zapis prezentacji:

1 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn.: „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Prezentacja przygotowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia ł ania „BUD-UJ RAZEM”

2 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” powstało, by aktywizować społeczności lokalne do wspólnego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i poprawy jakości życia mieszkańców 21 gmin: Bełchatów, Będków, Budziszewice, Czarnocin, Dobryszyce, Gomunice, Gorzkowice, Grabica, Masłowice Moszczenica, Kamieńsk, Kodrąb, Ksawerów, Łęki Szlacheckie, Pabianice, Rozprza, Rzgów, Tuszyn, Ujazd, Wola Krzysztoporska, Ręczno, powiat piotrkowski 2

3 Mapa lokalnych grup działania w województwie łódzkim 3

4 Lokalna Strategia Rozwoju zakłada dwa główne cele: Cel I - Poprawa jakości życia z uwzględnieniem rozwoju turystyki, rekreacji i kultury na obszarze LGD: 1.Podnoszenie jakości i promowanie produktów i usług, w tym produktów i rzemiosła tradycyjnego 2.Wspieranie przedsiębiorczości i powstawania pozarolniczych miejsc pracy 3.Rozwój obszarów wiejskich poprzez tworzenie miejsc rekreacji, wypoczynku oraz rozwój kultury 4.Wykreowanie koncepcji szlaków pieszych, rowerowych i konnych na obszarze LGD 5.Wsparcie dla rozwoju systemu odnawialnych źródeł energii 4

5 Lokalna Strategia Rozwoju zakłada dwa główne cele: Cel II – Aktywizacja mieszkańców LGD i wzmocnienie kapitału społecznego: 1.Rozwój potencjału społecznego poprzez podnoszenie kwalifikacji i kompetencji mieszkańców LGD 2.Tworzenie dostępu do informacji z wykorzystaniem nowych technologii 3.Promocja i upowszechnianie wiedzy o obszarze LGD 4.Tworzenie nowych miejsc pracy, produktów, usług z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań 5.Rozwój innowacyjnej edukacji proekologicznej 6.Rozwój transferu wiedzy i nowych technologii 5

6 ROK:2008 Liczba JST:2 Liczba ludności:9997 Budżet ogółem:1.479.556,00 Budżet „Odnowa i rozwój wsi”:1.037.612,62 Budżet „małe projekty”:293.987,78 Budżet „Różnicowanie w kierunku…”:42.907,12 Budżet „Tworzenie i rozwój mikro-”:105.048,48 Rozwój obszaru LGD „BUD-UJ RAZEM” 6

7 ROK:2008 Liczba JST:4 Liczba ludności:17 626 Budżet ogółem:2.608.648,00 Budżet „Odnowa i rozwój wsi”:1.419.616,00 Budżet „małe projekty”:205.000,00 Budżet „Różnicowanie w kierunku…”:210.000,00 Budżet „Tworzenie i rozwój mikro-”:210.000,00 Rozwój obszaru LGD „BUD-UJ RAZEM” 7

8 ROK:2009 Liczba JST:7 Liczba ludności:48.150,00 Budżet ogółem:7.126.200,00 Budżet „Odnowa i rozwój wsi”:3.909.780,00 Budżet „małe projekty”:558.540,00 Budżet „Różnicowanie w kierunku…”:558.540,00 Budżet „Tworzenie i rozwój mikro-”:558.540,00 Rozwój obszaru LGD „BUD-UJ RAZEM” 8

9 ROK:2011 Liczba JST:17 Liczba ludności:123620 Budżet ogółem:18.295.760,00 Budżet „Odnowa i rozwój wsi”:9.910.944,00 Budżet „małe projekty”:1.560.992,00 Budżet „Różnicowanie w kierunku…”:472360,00 Budżet „Tworzenie i rozwój mikro-”:2.395.624,00 Rozwój obszaru LGD „BUD-UJ RAZEM” 9

10 ROK:2012 Liczba JST:21 Liczba ludności:144403 Budżet ogółem:26.371.644,00 Budżet „Odnowa i rozwój wsi”:15.038.970,00 Budżet „małe projekty”:4.260.992,00 Budżet „Różnicowanie w kierunku…”:622.360,00 Budżet „Tworzenie i rozwój mikro-”:1.528.426,00 Rozwój obszaru LGD „BUD-UJ RAZEM” 10

11 11 Przykład dobrych praktyk w ramach działania „Małe projekty”

12 AKADEMIA INWESTORA Wnioskodawca: Centrum Energii i Nowych Technologii Sp. z o.o. Projekt: "Akademia Inwestora" - organizacja cyklu seminariów i szkoleń warsztatowych z zakresu tworzenia profili inwestycyjnych Cel: Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację cyklu warsztatów z zakresu tworzenia profili inwestycyjnych Produkt: organizacja 3 seminariów i 3 szkoleń warsztatowych Rezultat: wzrost wiedzy nt. tworzenia profesjonalnej oferty inwestycyjnej i biznesowej Kwota wsparcia : 24 480,00zł 12

13 AKADEMIA INWESTORA 13 Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru LGD "BUD-UJ RAZEM" - 120 osób

14 AKADEMIA INWESTORA 14 Liczba uczestników: 122 osoby

15 PRACUJ LOKALNIE Wnioskodawca: Centrum Energii i Nowych Technologii Sp. z o.o. Projekt: Pracuj lokalnie - platforma transferu wiedzy i informacji na temat lokalnych miejsc pracy Cel: Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez stworzenie platformy transferu wiedzy i informacji na temat lokalnych miejsc pracy Produkt: budowa 1 portalu oraz organizacja cyklu 5 spotkań informacyjnych z zakresu aktywnego poszukiwania pracy dla lokalnej społeczności oraz 5 spotkań dla przedsiębiorców Kwota wsparcia : 18 800,00zł 15

16 PRACUJ LOKALNIE 16

17 PRACUJ LOKALNIE 17

18 PRACUJ LOKALNIE 18 Grupa docelowa: przedsiębiorcy, osoby poszukujące pracy, lokalni mieszkańcy – 80 osób

19 PRACUJ LOKALNIE 19 Liczba uczestników: 119 osób

20 Mariusz Szklarek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” ul. Rokicińska 6, 97-225 Ujazd 517-529-539, 516-963-993 Centrum Informacji w Czarnocinie ul. Poniatowskiego 5, 97-200 Czarnocin 516-963-991, 512-823-620 20


Pobierz ppt "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn.: „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google