Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O Bogu w Trójcy Stworzycielu I. Wstęp Jezus Chrystus – Bóg i człowiek Trójca Święta – klucz do wszystkiego Aspektowość ludzkiego poznania (kartka) De.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O Bogu w Trójcy Stworzycielu I. Wstęp Jezus Chrystus – Bóg i człowiek Trójca Święta – klucz do wszystkiego Aspektowość ludzkiego poznania (kartka) De."— Zapis prezentacji:

1 O Bogu w Trójcy Stworzycielu I

2 Wstęp Jezus Chrystus – Bóg i człowiek Trójca Święta – klucz do wszystkiego Aspektowość ludzkiego poznania (kartka) De Deo Uno – De Deo Trino

3 Świętość Boga Qadoš – rdzeń qdš Hagios – Hieros Sanctus (sanctum) – Sacer (sacrum)

4 Cechy świętości Boga – Iz 6,1-13 Transcendencja Moc Doskonałość (oddalenie od grzechu) Zdolność do uświęcania

5 Separacja Bóg – „niebóg”

6 Mój lud jest skłonny odpaść ode Mnie – wzywa imienia Baala, lecz on im nie przyjdzie z pomocą. Jakże cię mogę porzucić, Efraimie, i jak opuścić ciebie, Izraelu? Jakże cię mogę równać z Admą i uczynić podobnym do Seboim? Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu, i Efraima już więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem; pośrodku ciebie jestem Ja – Święty, i nie przychodzę, żeby zatracać (Oz 11,7-9)

7 Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił (Łk 5,8-10)

8 Świętość Boga – uwagi systematyczne Św. Tomasz z Akwinu: „Nazwiemy świętym to, co czyste, jako że w Bogu jest najczystsza i wolna od wszelkiego braku dobroć” „Świętym nazwiemy to, co mocne, jako że w Bogu jest dobroć niewzruszona”

9 Munditia – „czystość, porządek,ozdobność, piękność” Firmitas – „moc, trwałość, męstwo”

10 Transcendencja Boga Transcendo, ere, endi, ensum – „przekroczyć, przejść, przestąpić”

11 Intuicje Starego Testamentu 1.Zakaz czynienia podobizn i obrazów Boga 2.Obecność Boga nie ogranicza się do świątyni 3.Święte świętych – Hagia ton Hagion 4.Bóg przekracza rozróżnienie płci 5.Zobaczenie Oblicza Boga grozi śmiercią

12 „Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! Amen” (1Tm 6,15-16)

13 Wybrane koncepcje transcendencji Epikur Istota szczęśliwa i nieśmiertelna sama jest wolna od kłopotów i innym ich nie przysparza, a wskutek tego obcy jest jej zarówno gniew, jak i radość: wszystko to bowiem jest oznaką słabości Arystoteles Nieruchomy poruszyciel Nominaliści Quod principi placuit, legis habet vigorem

14 Sobór Watykański I o transcendencji Boga Święty, katolicki, apostolski, rzymski Kościół wierzy i wyznaje, że jest jeden Bóg prawdziwy i żywy, Stwórca i Pan nieba i ziemi, wszechmocny, odwieczny, niezmierzony, niepojęty, nieskończony pod względem umysłu i woli oraz wszelkiej doskonałości. Ponieważ jest jednostkową, zupełnie niezłożoną i niezmienną duchową substancją, należy Go wysławiać jako rzeczowo i istotowo różnego od świata (praedicandus est re et essentia a mundo distinctus), jako szczęśliwego w sobie i ze siebie i niewymownie wzniosłego ponad wszystkim, co poza Nim istnieje i da się pomyśleć

15 Transcendencja Boga jest: Metafizyczna A.Przyczyny sprawczej B.Przyczyny celowej Poznawcza - INCOMPREHENSIBILIS Językowa - INEFFABILIS Moralna

16 Tak bliski ponieważ tak inny

17 I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego (J 3,13)

18 Teologia negatywna Poznawszy, czy coś istnieje (an sit), należy zbadać, w jaki sposób istnieje (quomodo sit), by wiedzieć, czym jest (quid sit). Ponieważ jednak nie możemy poznać, czym jest Bóg, a tylko, czym nie jest (quid non sit), to nie możemy rozważać, w jaki sposób jest, ale raczej, w jaki sposób nie jest (quomodo non sit)

19 Via negativa Via remotionis

20 Czy istnieje negacja uniwersalna? Prostota = niezłożoność

21 Prostota Boga Bóg jest całkowicie prosty, to znaczy, że nie ma w Nim żadnego złożenia. (Deus est omnino simplex, id est caret omni compositione).

22 Czysta abstrakcja? A osoba? A miłość?

23 Bóg jako „samoistne istnienie” Deus est suum esse Esse tantum Esse purum Ipsum esse Ipsum esse subsistens

24 „Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: „JESTEM, KTÓRY JESTEM”. I dodał: „Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was”. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: „Tak powiesz Izraelitom: PAN (JAHWE), Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was” (Wj 3,14-15)

25 Współczesne interpretacje 1. Sens ontologiczy. „Jestem jedyny, który istnieję na prawdę”, „Jestem samym istnieniem”. 2. Sens historiozbawczy. „Jestem kochający i wyzwalający, będę z wami zawsze, będę wierny”; „Nie usunę się, gdy przyjdzie niebezpieczeństwo”. Można również oddać to imię w następujący sposób: „Będę wierny samemu sobie”. „…w imieniu Boga wyraża się zapewnienie, iż Bóg pozostaje niezmienny w swoich decyzjach odnośnie do potomków trzech wielkich patriarchów Izraela, a więc był i będzie z ludem i dla tego ludu jego wybawcą i opiekunem. Formuła sugeruje wierność Boga wobec siebie samego. Gdziekolwiek Bóg chce być uznany za Boga, pozostanie tym samym Bogiem, jakim był wobec antenatów narodu. Synowie Izraela nie mają do czynienia z Bogiem arbitralnym, kapryśnym i zmiennym, lecz Bogiem, który konsekwentnie realizuje swoje obietnice”. L EMAŃSKI, Księga Wyjścia, s. 151. 3. Sens negatywny. Unik. Bóg nie daje odpowiedzi albo Jego imię nie jest dostępne dla ludzi. (M. Buber).

26 Objawiłem przed nimi imię Twoje i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich (J 17,26)

27 Rozróżnianie przymiotów Boga Dla duszy ludzkiej nie jest tym samym być i być mężną, roztropną, wstrzemięźliwą czy sprawiedliwą, gdyż dusza człowieka może istnieć bez tych cnót. Lecz dla Boga tym samy jest być i być mocnym, sprawiedliwym, mądrym i mieć wszystko, cokolwiek dla wyrażenia Jego istoty można powiedzieć o tej prostej mnogości czy wielorakiej prostocie (Św. Augustyn)

28


Pobierz ppt "O Bogu w Trójcy Stworzycielu I. Wstęp Jezus Chrystus – Bóg i człowiek Trójca Święta – klucz do wszystkiego Aspektowość ludzkiego poznania (kartka) De."

Podobne prezentacje


Reklamy Google